Курсова робота «Аналіз стану і використання виробничих запасів», 2011 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 16.01.2012 17:17 · від Irina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ І. Методика аналізу стану і використання виробничих запасів підприємства 7 1.1. Сутність виробничих запасів та роль їх аналізу в системі ефективного управління підприємства 7 1.2. Аналіз стану виробничих запасів 11 1.3. Аналіз ефективного використання виробничих запасів 14 Розділ 2. Аналіз стану і використання виробничих запасів на УДППЗ «Укрпошта» 17 2.1. Організаційно – економічна характеристика УДППЗ «Укрпошта» 17 2.2. Аналіз стану виробничих запасів на УДППЗ „Укрпошта” 24 2.3. Аналіз ефективного використання виробничих запасів на УДППЗ „Укрпошта” 30 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання виробничих запасів на УДППЗ „Укрпошта” 33 Висновки 38 Список використаних джерел 41 Додатки 43

Висновок

Господарська діяльність підприємства передбачає використання значних виробничих запасів. Для того, щоб стабільно здійснювати процес виробництва продукції на підприємстві, постійно мають бути оборотні засоби в матеріальній формі.

Вивчення літературних джерел, періодичних видань, нормативних документів та аналіз фактичного стану обліку виробничих запасів в умовах УДППЗ «Укрпошта» дозволило зробити наступні висновки.

Виробничі запаси – це матеріальні ресурси, які вже надійшли на підприємство, але ще не оброблялися або не використовувались і призначені для виробництва продукці, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва і адміністративних потреб.

В роботі було досліджено фінансово-економічний стан УДППЗ „Укрпошта”. В 2009 р. фінансова ситуація на підприємстві погіршилась: не дивлячись на зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, спостерігається стрімке падіння чистого прибутку та показників рентабельності, - підприємство працює нестабільно. Чистий прибуток підприємства зменшився порінянно з 2008 р. на 113,9 тис.грн., або на 14,7%, Рентабельність продажів в 2009 р. зменшилась порівняно з 2008 р. на 33,2% і становила 0,9%. Збільшення коефіцієнтів рентабельності витрат засвідчує зростання витрат операційної діяльності вищими темпами, ніж зростання чистого доходу від реалізації продукції. Господарська діяльність УДППЗ «Укрпошта» є низькорентабельною, що викликає ризик збитковості. Аналіз складу та структури активів УДППЗ «Укрпошта» дозволяє стверджу вати, що структура фінансових ресурсів підприємства за останні роки була задовільною.

Наявність виробничих запасів на 1 січня 2009 р. За балансом підприємства становила 1067,63 тис. грн при потребі 1045,47 тис. грн. Отже, у підприємства виникає надлишок запасів на суму в 22,16 тис. грн. Перевищення наявності виробничих запасів над їх потребою призводить до погіршення фінансового стану підприємства, оскільки відбувається іммобілізація коштів на придбання запасів, які не використовуються у виробництві. Запаси сировини і матеріалів, палива надлишкові (перевищення потреби 11,2 і 7,78 тис. грн) що потребує додаткових приміщень і витрат на зберігання. Водночас покупних виробів і комплектуючих, МШП недостатні (відхилення від норми становить відповідно 2 і 5 дні) що може спричинити нерівномірне надання послуг. На підприємстві за 2009 р. обсяг запасів зріс на 1,10 тис. грн, або більш як на 9,5 %, порівняно з попереднім періодом, що погіршує ліквідність та платоспроможність підприємства. Таке зростання відбулося переважно за рахунок збільшення допоміжних матеріалів на 1,51 тис. грн, а також сировини і матеріалів на 1,11 тис. грн. Упродовж 2009 р. залишок виробничих запасів збільшився в 1,095 враза, залишок сировини і матеріалів на кінець 2009 року збільшився на 5,9 пунктів структури, а допоміжні матеріали зменшились на 1,84 пункти структури. Такий приріст не може бути виправданим, оскільки оборот підприємства впав на 20,2% тобто на 21761,1 тис. грн. — з 107763,8 тис. грн у 2008 р. до 86002,7 тис. грн у 2009 р.

Аналіз виробничих запасів дозволив виявити, що ефективність використання виробничих запасів в 2008 р. значно підвищилась, порівняно з 2009 р. Це, у свою чергу, стало можливим внаслідок прискореня оборотності виробничих запасів, у 2008 році він складав 80 раз, а у 2009 р. – 89 разів. Зменшився коефіцієнт закріплення, з 0,013 до 0,011. Зменшення тривалості обороту свідчить про прискорення оборотності і зменшенню середніх залишків виробничих запасів.

Для подальшого ефективного управління виробничими запасами на УДППЗ „Урпошта” запропоновано застосувати модель оптимальної партії поставки, яка дає змогу досягти мінімальних витрат, пов’язаних зі збереженням, замовленням та його доставкою, і відповісти на питання : скільки і коли замовити (завести). Визначено – якщо підприємство буде дотримуватися запропонованої методики, це дозволить досягти синергетичного ефекту, підвищити ефективність використання коштів на замовлення і зберігання виробничих запасів, тим самим вчасно забеспечуючи виробничий процес з мінімальними витратами.

Коментар модератора

додатки є із звітністю, розрахункова частина нормальна. теоретична частина без посилань на літературу

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення