Дипломна робота «Правове регулювання безготівкових розрахунків за зовнішньоекономічними договорами», 2011 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 14.01.2012 11:00 · від kira · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Загальна характеристика безготівкових розрахунків за зовнішньоекономічними договорами 1.1. Поняття, ознаки та суб’єкти здійснення безготівкових розрахунків.7 1.2. Загальна характеристика законодавства, яке регулює безготівкові розрахунки.11 1.3. Сфера використання безготівкових розрахунків.24 Розділ 2. Основні види безготівкових розрахунків за зовнішньоекономічними договорами 2.1. Загальна характеристика видів безготівкових розрахунків, які здійснюються за зовнішньоекономічними договорами.29 2.2. Особливості здійснення безготівкових розрахунків за акредитивом у зовнішньоекономічних договорах.39 2.3. Особливості здійснення безготівкових розрахунків за інкасо у зовнішньоекономічних договорах.45 Розділ 3. Узагальнення переваг безготівкових розрахунків та перспективи розвитку законодавства україни у сфері регулювання відносин, що випливають за зовнішньоекономічними договорами 3.1. Переваги здійснення безготівкових розрахунків за зовнішньоекономічними договорами.59 3.2. Проблеми адаптації законодавства України до норм міжнародного права, які регулюють здійснення безготівкових розрахунків.64 Висновки. 70 Список використаних джерел.73

Висновок

У сучасних умовах гроші є невід'ємним атрибутом господарського життя. Тому усі угоди, пов'язані з постачаннями матеріальних цінностей і наданням послуг, завершуються грошовими розрахунками. Організація грошових розрахунків з використанням безготівкових грошей набагато прийнятніше за платежі готівкою. Оскільки в першому випадку досягається значна економія на витратах звернення у вигляді додаткових витрат на друк, зберігання, перевезення, перерахунок величезної кількості грошових знаків, які було б потрібно при розрахунках готівкою. В той же час безготівкові розрахунки при чіткій роботі банків дозволяють краще регулювати платіжний обіг і кінець кінцем прискорювати оборотність оборотних коштів і здійснення платежів. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяє розгалужена мережа банків, а також зацікавленість держави в їх розвитку як з вище відміченої причини, так і з метою вивчення і регулювання макроекономічних процесів.

В ході виконання даного дослідження нами були зроблені наступні висновки:

1. Розглянувши ряд літературних джерел, законодавчих і нормативних актів в роботі були вирішені поставлені завдання: вивчений і проведений аналіз структури, організації і способів безготівкових розрахунків і досягнута основна мета - визначений стан безготівкового платіжного обігу в Україні і запропоновані шляхи його вдосконалення.

2. Міжнародні розрахунки — це система організації, регулювання та здійснення платежів за грошовими вимогами й зобов´язаннями, які виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності між державами, підприємствами і громадянами різних країн. Міжнародні розрахунки охоплюють зовнішню торгівлю товарами й послугами, міжкраїнний рух факторів виробництва, а також некомерційні операції.

3. Система безготівкових розрахунків є складовою загальної національної грошової системи. Важливо розрізняти такі складові даної системи:

1) принципи безготівкових розрахунків;

2) вимоги до організації розрахунків;

3) форми розрахунків;

4) розрахункові документи;

5) особи безготівкових розрахунків;

6) механізм контролю за станом розрахунків.

Оскільки безготівкові розрахунки мають вирішальне значення у здійсненні народногосподарського обороту, необхідний контроль за станом розрахунків, законністю проведення грошових операцій, правильним оформленням розрахункових документів та вчасністю їх проходження.

4. Природа міжнародних розрахунків та їх організація пов'язані із розвитком і інтернаціоналізацією товарного виробництва і обертання. В них відображається певна форма руху вартості в міжнародному обороті через неспівпадіння часу виробництва, реалізації та оплати товарів, а також територіальної відокремленості ринків збуту.

Міжнародні розрахунки охоплюють перш за все торгівлю товарами і послугами, а також некомерційні операції, кредити і рух капіталів поміж країнами. Переважна частина всіх міжнародних розрахунків здійснюється в процесі міжнародних торгових відносин.

5. Зовнішньоекономічні розрахунки включають, з одного боку, умови та порядок здійснення платежів, вироблені практикою і закріплені міжнародними документами та звичаями, з іншого - щоденну практичну діяльність банків щодо їх проведення. Більшість розрахунків проводиться безготівковим способом через записи на банківські рахунки.

Вони регламентуються Уніфікованими правилами по акредитивах і інкасо. Міжнародна торговельна палата розробила правила по контрактних гарантіях, веде роботу по підготовці правил по платіжним гарантіям.

6. Варто відмітити, що система безготівкових розрахунків нині є найбільш прийнятною для вітчизняних та зарубіжних підприємств, компаній і навіть індивідуальних підприємців, що здійснюють свою діяльність на території нашої держави та за її межами.

7. Виходячи з усього сказаного, можна зробити висновок, що організація безготівкового платіжного обігу в Україні знаходиться на досить високому рівні. Але проте недоліки є і їх можна усунути, застосовуючи вищезгадані пропозиції, спираючись на власну політику кожного банку, уміле керівництво і здатність приймати вірні рішення. Якщо банки, які змогли вижити в нашій економічній ситуації прагнутимуть до вдосконалення, то не виключено, що безготівкові розрахунки стануть основною формою розрахунків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення