Реферат «Банківські ресурси та їх формування», 2010 рік

З предмету Банківська справа · додано 13.01.2012 13:31 · від Макс · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Банківські ресурси, їх склад та структура 2. Особливості формування банківських ресурсів 3. Проблеми формування ресурсів українських комерційних банків Висновки Список використаної літератури

Висновок

Ресурси комерційного банку - це сукупність грошових коштів, які знахо-дяться у розпорядженні банку і використовуються ним для здійснення кредит-них, інвестиційних та інших активних операцій.

Банківські ресурси з точки зору джерел утворення поділяються на власні і залучені. До власних коштів банку належать статутний капітал, резервний та інші фонди, резерви на покриття різноманітних ризиків і нерозподілений прибу-ток. До залучених коштів відносяться кошти на депозитних рахунках банківсь-ких клієнтів, позики, отримані від інших банків, і кошти, отримані від інших кредиторів.

Джерелами формування капіталу банку можуть бути: статутний капітал, резервний фонд, спеціальні фонди та нерозподілений прибуток.

Залучений капітал включає: кошти на депозитних рахунках банківських клієнтів; кошти, отримані від випуску та продажу боргових зобов'язань банку (облігацій та векселів); кошти, отримані від інших комерційних банків; позики, отримані від НБУ та інших кредитних установ.

Ресурси комерційних банків в Україні є важливим, якщо не провідним, джерелом інвестування економіки. Це обумовлено двома групами чинників. З одного боку, стабілізація економіки та підвищення добробуту економічних суб'єктів, при посиленні їх впевненості в сталості грошової одиниці та надійності банківської системи, сприяють зростанню заощаджень, які є ключовим джерелом інвестиційних ресурсів в економіці України. З другого боку, вкрай низька розвиненість фондового ринку та низький рівень довіри до суб’єктів цього ринку, слабка правова захищеність інтересів кредиторів грошового ринку взагалі спричинюють незначну роль фондового ринку в спрямуванні заощаджень на інвестиційні потреби. При міжбанківському переміщенні ресурсів постає важлива проблема розподілу коштів між регіонами країни. Вирішити проблему можливо шляхом розвитку системи міцних регіональних банків.

Коментар модератора

11 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?