Звіт з практики «Аналіз фінансових результатів ТОВ "Агро-Імпульс 33"», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 11.01.2012 18:21 · від bassy · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства тов «агро-імпульс 33» 2. Аналіз основних фінансових показників підприємства 3. Індивідуальне завдання Висновок Список використаної літератури Додатки

Висновок

Протягом проходження практики на підприємстві «Агро-Імпуль 33» були виконані такі завдання:

Вивчення загальної характеристики підприємства ТОВ «Агро-Імпульс 33», дослідження прибутку й рентабельності та інших показників.

У практиці для визначення фінансового стану підприємства я використав кілька груп показників: оцінка показників у динаміці, абсолютні величини фінансових активів у розділах балансу і їхні питомі ваги в загальній структурі балансу. Крім того, були застосовані спеціальні коефіцієнти, що розраховують на основі співвідношень окремих статей звітного бухгалтерського балансу. З їхньою допомогою можна досить швидко оцінити фінансове становище підприємства. Такими показниками є: показники ділової активності, рентабельності, фінансової стійкості, ліквідності.

Проаналізувавши ці показники я зробив висновки, що підприємство може оплачувати поточні зобов'язання, але цього мало так коефіцієнт абсолютної ліквідності не відповідає нормі - 2007 рік - 0,096, 2008 - 0,037, а у 2009 – 0,067 при нормі 0,2 - 0,35. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що наше підприємство не може погасити негайно короткострокові зобов'язання за рахунок наявних коштів. Можна зробити висновок, що підприємство не ліквідне, а значить підприємство не може погасити свої платіжні зобов'язання в майбутньому. Але для абсолютної ліквідності балансу підприємству необхідно в активі збільшити наявні кошти. Таким чином, можна зробити висновок, що в ТОВ «Агро-Імпульс 33» за 2009р. спостерігався недолік власних коштів, підприємство перебувало в кризовому фінансовому стані - коли кошти й дебіторська заборгованість не покривають кредиторської заборгованості.

Провівши аналіз відносних показників фінансової стабільності, ми бачимо, що жоден з показників не відповідає нормативним значенням. Коефіцієнт автономії показує, що підприємство не є фінансово стійким і залежить від зовнішніх кредиторів. Таким чином, відносні показники показують нестійкий фінансовий стан підприємства.

Коефіцієнти рентабельності не відповідають нормативам, але за період з 2008-2009 рік змінилися в кращу сторону через ріст виручки від реалізації продукції та зменшенню витрат на виробництво

Чистий виторг підприємства за 2008-2009 рік значно змінився з -68,1 до -2 тисяч грн., що стало слідством зменшенням витрат, звідси треба зробити висновок, що підприємство є збитковим, але підприємство має позитивну динаміку.

За для збільшення автономії підприємства (незалежності) необхідно збільшити власний капітал та зменшити кредиторську заборгованість.

Основним джерелом підвищення рентабельності й прибутковості підприємства є - оптимізація витрат. Зниження собівартості продукції можливо за рахунок скорочення зайвих витрат, запасів цінностей, удосконалювання їхньої структури. А також підвищення рентабельності можливо за рахунок оптимізації грошових потоків - збільшення оборотності оборотних коштів і одержання оплати за них.

Коментар модератора

24 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?