Курсова робота «Історія формування державного боргу України та проблеми його обслуговування на сучасному етапі», 2010 рік

З предмету Економіка · додано 08.01.2012 21:52 · від Собко Лена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 1. Загальнотеоретичні аспекти державного боргу 1.1. Поняття та економічна природа державного боргу. 5 1.2. Класифікація державного боргу. 8 1.3. Проблеми обслуговування державного боргу. 9 2. Динаміка та структура державного боргу україни за 1991-2009 роки. 14.3. Вдосконалення боргової політики україни. 23 Висновки. 30 Література. 32 Додатки. 34

Висновок

На основі проведеного дослідження можливо сформулювати такі висновки та запропонувати деякі заходи з метою скорочення державного боргу, особливо в умовах фінансово-економічної кризи, що охопила українську економіку.

1. В умовах ринкової економіки державний борг слід розглядати як об'єктивне явище, яке виникає в наслідок функціонування держави, а тому його неможливо уникнути, водночас необхідно розробити механізми щодо ефективного управління й обслуговування.

2. Державний борг слід розглядати як позитивне, і як негативне явище. Як позитивне явище він забезпечує сучасному поколінню більш привабливі умови життя, соціально-економічні можливості розвитку. Як негативне явище перекладає значний тягар виплат на майбутні покоління, що потребує додаткових заходів як держави, так і її економічних суб'єктів для пом'якшення цього додаткового тягаря.

3. В соціально-економічній системі сутність державного боргу слід розглядати як явище, що включає: а) об'єктивно обумовлену необхідність держави, її установ і організацій запозичувати та використовувати додаткові фінансові ресурси для виконання обов'язкових функцій держави і надання різних суспільних благ її економічним суб'єктам, що в кінцевому підсумку і формує державний борг; б) суму коштів, що сформована за рахунок узятих державою та її суб'єктами зобов'язань за основним боргом та відсотків по ньому; в) систему фінансово-економічних, організаційно-управлінських, юридичних та соціальних заходів щодо формування, перерозподілу, використанню позикових коштів та їх повернення з урахуванням установлених відсотків, термінів, обсягів, а також управління позиковими коштами з метою запобігання фінансової неспроможності держави.

4. Позитивний соціально-економічний розвиток держави супроводжувався постійним зростанням валового державного боргу як в абсолютному вимірі, так і у співвідношенні до ВВП. Зокрема, питома вага валового зовнішнього боргу до ВВП у 2004 році складала 46,7%, а у 2008 році досягла 54,3%, та збільшилася до 78,2% у 2009 році.

5. Валовий зовнішній борг України у 2008 році досяг 100,1 млрд. дол. США. Основними позичальниками виявилися комерційні банки 38,4% та торговельно-промислові компанії 46,5%. Питома вага державних органів управління складала всього 15,2%. Проте у зв'язку з економічною кризою в країні корпоративний борг негативно позначився на функціонуванні усієї соціально-економічної системи, що змусило державу прибігти до додаткових зовнішніх запозичень, зокрема з МВФ, для виконання боргових зобов'язань, перш за все, банків з метою підтримки власної банківської системи.

6. Для покращення ситуації з державним боргом пропонуємо:

• переглянути усі бюджетні програми щодо економічного та соціального розвитку країни з метою підвищити їх ефективність;

• розробити комплекс фінансових, організаційно-управлінських та правових заходів щодо підвищення ефективності податкової системи;

• забезпечити систему фінансових, організаційно-управлінських та правових заходів з метою перегляду усіх державних запозичень;

• здійснити систему заходів, щоб скоротити у подальшій діяльності суму державного та корпоративного боргу України;

• з метою запобігання зростання державного боргу встановити систему моніторингу усіх зовнішніх запозичень;

• створити спеціальний фінансовий фонд, де будуть накопичуватися кошти для своєчасного погашення державного боргу;

• для забезпечення скорочення державного боргу необхідно встановити профіцитний бюджет.

Підсумовуючи викладене можна сказати, що вплив запозичень на економіку держави проявляється в наступному: зовнішні позики надають державі можливість інвестувати і споживати понад те, що виробляє її економіка. Ефективне використання зовнішніх запозичень для фінансування капітальних вкладень стимулює економічний прогрес. Зовнішні запозичення мають продуктивно використовуватися і спрямовуватися на розширення виробничих потужностей, що створить можливості для зростання обсягів експорту продукції, забезпечення майбутнього фінансування відсоткових та амортизаційних виплат за зовнішнім державним боргом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?