Курсова робота «Іноземні інвестиції в світовій економіці: динаміка, структура, методи», 2010 рік

З предмету Економіка · додано 08.01.2012 21:47 · від Собко Лена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Загальнотеоретичні аспекти міжнародного інвестування 1.1. Поняття та суть міжнародних інвестицій. 5 1.2. Класифікація міжнародних інвестицій. 10 Розділ 2. Динаміка та структура міжнародного інвестування. 12 Розділ 3. Інвестиційна привабливість економіки україни. 23 Висновки. 31 Література. 33

Висновок

Таким чином в результаті проробленої роботи можна зробити висновки, що під інвестиціями розуміються ті економічні ресурси, які спрямовуються на збільшення реального капіталу суспільства, тобто на розширення або модернізацію виробничого апарату (чинників виробництва, в тому числі і «людського капіталу»). Іноземні інвестиції передбачають переміщення капіталу від країни-джерела до країни-реципієнта інвестицій. Іноземні інвестиції, як відомо, здійснюються у двох основних формах: прямі інвестиції; портфельні інвестиції. Міжнародну інвестиційну діяльність розглядають як сукупність послідовних взаємопов'язаних дій (етапів) її суб'єктів щодо вибору форм, видів і об'єктів міжнародного інвестування, мобілізації ресурсів та трансформації їх в інвестиції задля отримання прибутку чи іншого корисного ефекту.

У процесі організації інвестиційної діяльності важливе значення має

класифікація інвестицій, яка здійснюється на різних засадах, залежно від цілей

і завдань управління. Запропонована класифікація міжнародних інвестицій за

інституційною ознакою, сферами використання, юрисдикцією суб'єктів, походженням джерел міжнародних інвестицій, способами організаційно-правової взаємодії суб'єктів інвестування та режимами оподаткування істотно доповнює уже існуючі і дає змогу більш детально проаналізувати особливості та специфіку інвестиційної діяльності відповідно до зазначених критеріїв, що сприятиме всебічному і комплексному дослідженню процесів міжнародного інвестування. Можна говорити про наявність певних рис іноземного інвестування в економіку України. За кількістю іноземних інвестицій переважають партнери з країн, що розвиваються, з огляду на розмір інвестицій - партнери з промислово розвинутих країн. Спостерігається поступове збільшення частки інвестицій із країн СНД у загальному обсязі інвестицій, нерівномірність розподілу інвестицій за галузями та регіонами України, зосередження у промислових центрах, реалізація спільних інвестиційних проектів, як правило, відбувається на двосторонній основі. Отже, ключовим моментом активізації іноземного інвестування в економіку України залишається питання формування сприятливого інвестиційного клімату. Серед багатьох причин, пов'язаних із низьким рівнем іноземних інвестицій в Україну, слід також назвати повільність процесу приватизації. У країнах із перехідною економікою ці процеси взаємопов'язані.

Для усунення негативних тенденцій і стимулювання іноземного інвестування в

економіку України доцільно дотримуватися таких принципів: диференційованого підходу до податкових та інших пільг іноземним інвесторам з огляду на обсяги іноземних інвестицій, види, форми й сфери інвестування та з урахуванням відповідних пріоритетів розвитку економіки України; надійного, доступного й оперативного організаційного й інформаційно-медичного забезпечення, залучення та здійснення іноземних інвестицій. Стримуючим чинником є інвестиційний клімат, який продовжує залишатися несприятливим через політичну та економічну нестабільність, високий рівень криміногенності підприємницькій діяльності, що змушує іноземних інвесторів здійснювати обережну політику у сфері інвестиційного співробітництва з Україною.

Отже, необхідні додаткові заходи щодо зниження впливу негативних чинників на

інвестиційний клімат в Україні, серед яких досягнення національної згоди між різними

соціальними групами, політичними партіями з приводу вирішення загальнонаціональної

проблеми виходу України з економічної кризи; вирівнювання економічних показників та

боротьби з інфляцією; розробка правової бази інвестування; радикалізація боротьби зі

злочинністю; створення конкретного механізму надання податкових пільг банкам, іноземним інвесторам на довгострокові інвестиції з метою компенсації втрат з уповільнення обороту капіталу. Україна потенційно може бути однією з провідних країн із залучення іноземних інвестицій, оскільки цьому сприяє її величезний внутрішній ринок. Проте цьому перешкоджають політична нестабільність, недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, через що Україну віднесли до групи країн з найбільшим інвестиційним ризиком. Україна потенційно може бути однією з провідних країн із залучення іноземних інвестицій, оскільки цьому сприяє її величезний внутрішній ринок. Проте цьому перешкоджають політична нестабільність, недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, через що Україну віднесли до групи країн з найбільшим інвестиційним ризиком.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?