Курсова робота «Організація бухгалтерського обліку в готелях», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 08.01.2012 21:08 · від Ксенія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Завдання для виконання курсового проекту Анотація 2 Вступ 4 РОЗДІЛ І. Характеристика особливостей господарської діяльності та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку в готелях 6 РОЗДІЛ ІІ. Особливості первинного обліку в готелях 23 РОЗДІЛ III. Синтетичний, аналітичний облік і звітність в готелях 32 РОЗДІЛ IV. Напрями вдосконалення обліку в готелях 40 Висновки 44 Список використаних джерел 46 Додаток А. Заявка на сертифікацію 48 Додаток Б. Опитувальна анкета 49 Додаток В. Журнал обліку іноземців, які проживають в готелі 50 Додаток Д. Звіт про роботу готелю форма № 1 – г (річна) 53

Висновок

Гостинність - комплексна послуга, якій притаманні визначені споживчі властивості та яка створює позитивний образ підприємства та активізує попит на послуги. Позитивний образ у сфері гостинності має створюватися за допомогою всебічного використання відповідних ресурсів, комфортного середовища, обґрунтованої стратегії та концепції гостинності. Сукупність умов гостинності в єдиному технологічному процесі має бути постійно скоординована і орієнтована на взаємовідносини в системі "гість - послуга - середовище гостинності". Середовище гостинності багато в чому визначається зовнішніми чинниками (економічними, політичними, культурними і соціальними) та взаємодією особливих чинників (ресурси, індустрія гостинності, професії гостинності).

На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду відносно визначення сутнісних характеристик індустрії гостинності можна констатувати, що вона охоплює різні форми діяльності в сфері послуг, пов'язані з прийняттям і обслуговуванням гостей, а саме:

- це види обслуговування, які базуються на принципах гостинності та характеризується щедрістю і дружелюбністю стосовно споживачів;

- це сукупність суб'єктів підприємництва, таких як готелі і мотелі, туристичні агентства, об'єкти показу. Для всіх цих підприємств є спільним те, що їх продукт

- це комплекс фізичних, соціальних і емоційних компонентів;

- підприємства індустрії гостинності – ресторани, готелі, курорти – беруть участь в створенні невидимого продукту, придатного до вживання тільки у момент його пропозиції споживачеві.

Досліджуючи сучасний стан розвитку готельного господарства в світі, беззаперечним є той факт, що в багатьох країнах світу готельна індустрія давно сформувалась і стабільно розвивається, маючи матеріальну базу і забезпечуючи роботою мільйони людей, що безперечно позитивно впливає на економіку окремої держави.

В Україні галузь готельного господарства є невід’ємною складовою економіки. Та все ж, її розвиток лише розпочинає набирати стабільних і стрімких обертів. Оскільки готельний бізнес потребує великих фінансових (і не тільки) капіталовкладень, то доля розвитку галузі перш за все залежить від державної політики.

Поміч керівництва держави істотно позначилась на готельній індустрії лише протягом останніх років. Адже було внесено ряд законодавчих актів, що дали «зелене світло» готельному бізнесу. Наприклад, звільнення від оподаткування податком на прибуток готелів, що розпочнуть функціонувати до 1 вересня 2012 року дозволить підприємствам вкладати кошти у покращення якості послуг, на розробку і впровадження рекламних заходів, для збільшення кола клієнтів тощо. Раніше, 80 % прибутку готелів займали податки, які необхідно було споачувати до бюджету.

Така міцна державна підтримка готельного бізнесу спричинена підготовкою до проведення Україною чемпіонату Європи з футболу «Євро 2012» і головною задачею є забезпечення поселення усіх гостей з України, а також, що передбачається, великої кількості іноземців.

В ході курсового проекту були опрацьовані основні аспекти діяльності підприємств готельного господарства. Ряд затверджених законодавчо – нормативних актів України регулюють порядок створення, сертифікації, класифікації та вимог до послуг, що надають готелі. Також розглянуто питання організації та ведення бухгалтерського обліку в розрізі синтетичного, аналітичного обліку та звітності.

Таким чином, першочергове значення для активізації розвитку готельних підприємств здобуває стратегія, що повинна відповідати перетворенням в національній економіці. Основною складовою стратегії є ефективне управління діяльністю готелів. А інформаційною основою для прийняття управлінських рішень є науково обґрунтована і досконала система бухгалтерського обліку.

Коментар модератора

всі додаточки є, добра робота

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали