Дипломна робота «Управління медичним закладом України державної форми власності», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 26.12.2011 19:46 · від Серега · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи організації управління державними медичними закладами в Україні 1.1. Сутність, завдання та сучасні умови управління державним медичним закладом в Україні 1.2. Правовий статус державних медичних закладів та перспективи його реформування 1.3. Сучасні підходи до вдосконалення організації виробничого процесу у медичних закладах державної форми власності РОЗДІЛ II. Аналіз стану управління медичним закладом державної форми власності  Тиврівської ЦРЛ Вінницької області 2.1. Організаційно-управлінська характеристика Тиврівської ЦРЛ 2.2. Аналіз результативності управління роботою Тиврівської ЦРЛ по наданню медичної допомоги жителям району 2.3. Оцінка проблем, які впливають на ефективність управління Тиврівською ЦРЛ РОЗДІЛ III. Напрямки вдосконалення управління державним медичним закладом  Тиврівською ЦРЛ Вінницької області 3.1. Шляхи вдосконалення управління Тиврівською ЦРЛ 3.2. Вдосконалення системи планування і оцінювання діяльності стаціонарного відділення центральної районної лікарні Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

1. Погіршення стану здоров'я населення України в останні десятиріччях зумовлено комплексом не стільки медичних, як соціально-економічних та екологічних чинників, нераціональним способом життя населення. Носіями забезпечення надання гарантованою Державою безоплатної медичної допомоги населенню (відповідно до статті 49 Конституції України) є державні заклади охорони здоров'я. На сучасному етапі розвитку економіки і системи охорони здоров'я вони залишаються основними надавачами медичних послуг населенню.

Відповідно саме від їх діяльності напряму залежить результативність системи охорони здоров'я населення в Україні, яка в свою чергу є безпосереднім наслідком якості управління названими закладами

2. Діюча в Україні система охорони здоров'я має потужну інфраструктуру,

яка представлена широко розгалуженою сіткою лікувально-профілактичних,

санаторно-курортних, реабілітаційних, санітарно профілактичних, спеціалізованих, відомчих, аптечних та інших закладів із залученням галузевих науково-дослідних інститутів. Номенклатура перелічених установ затверджується Міністерством охорони здоров'я України. Динамізм сучасного життя потребує проведення реструктуризації всіх установ і закладів, сприяння у справі досягнення ними європейського рівня організації діяльності. Ключовим моментом майбутніх змін стане перебудова і вдосконалення управління медичними закладами, і в першу чергу - державної форми власності. Вивчення існуючих проблем управління державними медичними закладами і можливостей їх подолання дозволить враховувати ці позиції в ході підготовки і здійснення реформи.

3. Центральна районна лікарня(ЦРЛ) відіграє основну роль в наданні медичної допомоги жителям села. В зв'язку з розширенням засад місцевого самоврядування фінансування ЦРЛ і первинної ланки відбувається двома окремими потоками із районного бюджету. За ЦРЛ залишається лише методична функція і обмежена контролююча, тому що на фінансування і прийом на роботу медичних кадрів дільничного рівня ЦРЛ вже впливу не має, ці питання в компетенції місцевої громади (сільради).

5. Прийняті протягом останніх років управлінські рішення з метою оптимізації діяльності лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ)району, і в першу чергу ЦРЛ, дозволили сформувати позитивні тенденції як в

демографічних так і в інших основних показниках здоров'я населення, а також в показниках діяльності державних медичних закладів району.

6. Як показав аналіз діяльності Тиврівської ЦРЛ, проведений в дипломній роботі, за останній трьохрічний період є помітні досягнення в роботі. Створені умови для стабілізації позитивних тенденцій в системі охорони здоров'я району, працівниками ЛПЗ району було виконано більшість основних обов'язкових

планових показників роботи, що в свою чергу дало можливість покращити надання медичної допомоги і по окремим службам.

7. Раціонально використовуючи бюджет в минулому році, в лікарні вдалося перевести значну частину лікарів, середніх медичних працівників та молодших медпрацівників на повні посадові оклади. Відновлена сплата витрат на відрядження при направленні медпрацівників на курси підвищення кваліфікації. Покращилось харчування хворих в стаціонарах з цілодобовим перебуванням, збільшено виділення коштів для лікування стаціонарних хворих.

Зросли об'єми залучених позабюджетних коштів (протягом останнього року позабюджетні кошти в середньому склали 26,3 грн. на одного жителя району при нормативному показнику - 26 грн.).

У всіх лікувально профілактичних закладах району були проведені поточні, а там де потрібно - капітальні ремонти.

8. Керівництвом ЦРЛ приділяється значна увага такій економічно вигідні формі надання медичної допомоги, як лікування хворих в денних стаціонарах та стаціонарах на дому. Так за трьохрічний період у денних стаціонарах проліковано 4997 хворих, що становить 890,74 на 10 тис. населення (при нормативному 800). В стаціонарах на дому проліковано 1440 хворих (в 2006 -1405 хв.).

В районі поступово здійснюється поетапне впровадження системи медичного забезпечення за принципом сімейної медицини. В даний час в районі із 5 лікарських амбулаторій 3 переведено на засади сімейної медицини. В результаті проведеного аналізу можна сформулювати наступні пропозиції:

1.Основними напрямками вдосконалення управління діяльністю державного медичного закладу по забезпеченню потреб населення в доступній та якісній спеціалізованій амбулаторно-поліклінічній і стаціонарній медичній допомозі на сучасному етапі є:

- впорядкування системи оцінки результативності роботи основних структурних підрозділів ЦРЛ, в першу чергу стаціонару, який є найбільш витратним видом медичних послуг. З цією метою доцільно використовувати "модель оцінки результативності роботи стаціонарного сектору медичних послуг", розроблену в нашій дипломній роботі;

- вивчення можливостей зміни правового статуса Тиврівської ЦРЛ з "медичного закладу" на "комунальне підприємство";

- подальший розвиток стаціонарозамінних форм медичної допомоги з розширенням мережі денних і домашніх стаціонарів;

- пріоритетний поетапний розвиток ГІМСД на засадах сімейної медицини, перерозподіл обсягів надання медичних послуг на первинному і вторинному рівнях;

- інтенсивне запровадження нових сучасних інформаційних, діагностичних, лікувальних і реабілітаційних технологій в діяльність всіх підрозділів ЦРЛ;

- укріплення матеріально-технічної бази ЦРЛ та сімейних амбулаторій;

- забезпечення безперервного післядипломного практичного і теоретичного навчання (БПН) лікарів та підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу, працюючого на засадах загальної лікарської практики сімейної медицини, вдосконалення механізмів мотивації, посилення уваги до етико-деонтологічних питань.

2. Для запровадження цих заходів Тиврівській ЦРЛ необхідні додаткові фінансові ресурси, які можна отримати збільшенням позабюджетних надходжень (наприклад, проведення профоглядів декретованих контингентів), запровадженням в районі "Лікарняної каси", можливістю надання платних медичних послуг.

Пропонуємо розглянути питання ширшого фінансування системи охорони здоров'я Тиврівського району Вінницької області шляхом винесення відповідного питання на сесію районної ради та залучення додаткових ресурсів завдяки розширенню спектру платних послуг і використання можливості благодійного фінансування шляхом персонального звернення до успішних підприємців району.

Сподіваємося, що дослідження, проведене в дипломній роботі, покращить управління державним медичним закладом на рівні району (зокрема Тиврівською ЦРЛ), що надасть можливість вдосконалювати його діяльність.

Коментар модератора

93 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?