Дипломна робота «Підприємництво та менеджмент у галузі охорони здоров'я», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 24.12.2011 09:53 · від Серега · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи підприємництва та менеджменту у галузі охорони здоров'я україни 1.1. Роль та місце підприємництва у наданні медичної допомоги населенню 1.2. Особливості формування системи приватної медицини на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України 1.3. Законодавчі засади управління діяльністю недержавних медичних закладів Розділ 2. Аналіз ефективності підприємницької діяльності та менеджменту у нвп тов "медівін" 2.1. Організаційно-управлінська характеристика закладу. 2.2. Аналіз економічної ефективності діяльності центру 2.3. Оцінка ефективності менеджменту медичного центру розділ 3. Напрями підвищення ефективності підприємницької діяльності та менеджменту нвп тов "медівін" 3.1. Удосконалення підприємницької діяльності НВП ТОВ"МЕДІВІН" шляхом започаткування інформаційних технологій 3.2. Основні шляхи оптимізації управління НВП ТОВ "МЕДІВІН" Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В результаті проведеного дослідження ми дійшли таких висновків:

• Підприємницька діяльність в сфері охорони здоров'я представляє собою складний комплексний предмет правого регулювання, котра регулюється як традиційними, так і спеціальними нормативно-правовими актами.

• Приватна система охорони здоров'я являє собою сукупність об'єктів охорони здоров'я, що здійснюють приватну медичну діяльність, тобто діяльність з надання медичної допомоги суб'єктами приватної системи охорони здоров'я. Приватні медичні організації - це комерційні та некомерційні організації, майно яких перебуває в приватній та інших, крім державної, формах власності. У статутах таких організацій зазначено, що медична діяльність є для них основною.

• Наявність розвинутого приватного сектора медичних послуг, як показує зарубіжний досвід, дає змогу знизити навантаження на державну систему охорони здоров'я, оскільки він обслуговує частину громадян, які спроможні самостійно сплачувати за лікування.

• Існуючі проблеми соціально-економічний стану охорони здоров'я України, потребують формування на загальнодержавному рівні ефективних заходів щодо подальшого розвитку сектору приватної медицини, як додаткового джерела надання медичної допомоги населенню та економічного зміцнення діючої системи охорони здоров'я.

• Сектор приватної медицини за останні двадцять років пройшов великий шлях становлення і виріс до системи, яка вже претендує на її офіційне признання поруч з державною системою охорони здоров'я.

• Правові засади приватної медичної практики законодавчо

врегульовані Цивільним № 435 від 16.01.2003р. та Господарським

№436 від 16.01.2003р. кодексами, Законом України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" № 2801 від 19.11.1992р., Законів України: "Про захист прав споживачів"; "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та ін.; Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства

охорони здоров'я України від 16.02.2001 № 38/63, "Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики".

• Аналізований медичний центр НВП  ТОВ "МЕДІВІН" займається наданням медичних послуг і роздрібною реалізацією медичних препаратів. Структурно підприємство складається з і сімейної аптеки. Медичний центр і сімейна аптека розташовані в окремому будинку в центрі міста Вінниці, мають добре обладнані приміщення і кабінети, що оснащені сучасною апаратурою для медичної діагностики і лікування.

• Баланс досліджуваного підприємства є ліквідним за всі досліджувані роки,

• Кредиторська заборгованість НВП ТОВ "МЕДІВІН” з кожним роком дедалі менша, проте підприємство не в змозі ще виконати свої зобов'язання, збільшення дебіторської заборгованості по наступних періодах, а це може свідчити про позитивні моменти в взаємовідносинах з клієнтами.

• Більшість хворих, що прийняли участь у нашому дослідженні (79%), звернулися в НВП ТОВ "МЕДІВІН", бажаючи одержати повноцінне обстеження й адекватне лікування, 33% прийшли на прийом тільки для одержання якісної консультації певного спеціаліста з відповідної проблеми, і 9% для лабораторної діагностики.

• Серед основних мотивів, що спонукали пацієнтів звернутися в НВП ТОВ "МЕДІВІН" (домінує наявність сучасного обладнання й інструментарію (42%).

Урахування основних наукових результатів дослідження, вітчизняного й світового досвіду, потреб сучасного розвитку приватної медицини як в окремих регіонах, так і в Україні в цілому дає підстави запропонувати такі практичні рекомендації:

• конкретним інструментом реалізації методів державного регулювання розвитку приватного сектора охорони здоров'я України в умовах ринкової економіки має бути розробка способів реалізації відповідних регіональних цільових програм, в яких тією чи іншою мірою будуть відображені практично всі методи управління, а реформування структурних складових системи охорони здоров'я в умовах ринкових відносин вимагає розробки типових договорів з урахуванням прав громадян на медичну допомогу, а також змін форм власності, що відбуваються.,

• розробити та затвердити на рівні Кабінету Міністрів України з метою наведення належного порядку у приватному секторі охорони здоров'я України Положення про приватну медицину,

• розробити й прийняти в установленому порядку нову редакцію Основ законодавства України про охорону здоров'я, в якому передбачити спеціальний розділ "приватна медицина";

• створити умови для розвитку партнерських відносин між державними та приватними структурами в галузі охорони здоров'я та залучення громадських лікарських організацій до вироблення та реалізації державної політики України в галузі охорони здоров'я;

• забезпечити відповідність ціноутворення на приватні медичні послуги рівню оплати праці широких верств працюючого населення України з метою їх споживання і підтримки здоров'я населення на потрібному рівні;

• інформувати населення регіонів через засоби масової інформації про успіхи та проблеми в діяльності приватного сектора охорони здоров'я, забезпеченні соціального захисту надавачів та споживачів приватних медичних послуг. В НВП ТОВ "МЕДІВІН” варто започаткувати інформаційні технології. Можна виділити такі головні етапи роботи для покращення іміджу НВПТОВ ”МЕДІВІН”:

маркетингові дослідження, що дозволяють визначити упізнаваність компанії, те як її сприймають, які недоліки в комунікації існують;

стратегічне планування щонайменше уперед. У процесі планування враховуються всі необхідні напрями, цілі  і стратегічні, і тактичні, прогнозується результат;

визначення інструментів впливу  залежно від висунутої мети. Як один з інструментів: абонентське PR- обслуговування (щоденна робота із журналістами з метою забезпечення постійної присутності Клієнта в ЗМІ)».

Керівництву НВП ТОВ “МЕДІВІН” варто порадити:

• ввести стратегії по зниженню ризику в свою практику,

• лікарям приймати активну участь в програмах по зниженню ризику в лікарні,

• найбільш ефективні умови зниження ризику:

• діяльність,

• компетентність,

• доступність,

• наявність.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?