Курсова робота «Оподаткування прибутків громадян», 2011 рік

З предмету Право · додано 22.12.2011 21:23 · від Кириченко Ірина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика задоконодавства податку 1.1. Система оподаткування України 6 1.2. Особливості законодавства, що регулює податок доходу фізичних осіб 8 Розділ 2. Основні елементи правового механізму 2.1. Законодаче визначення платника податку 15 2.2. Об’єкт оподаткування податку доходу фізичних осіб 18 2.3. Ставка податку доходу фізичних осіб 23 Розділ 3. Особливості правового регул.оподаткув.окремих видів операцій 3.1. Оподаткування операцій пов'яз. з продажу об'єктів нерухомого та рух.майна 28 3.2. Оподаткування доходу отриманого платником податку власника прийняття спадщини, майнових чи не майнових прав 32 Висновки 36 Список літератури 38

Висновок

Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету.

Конституція України закріплює найвищою соціальною цінністю людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку[8]. Показово, що ще на початку ХХ ст. М.І. Тургенєв підкреслював, що держава, точніше уряд, нічого не може робити для громадян, якщо вони нічого не роблять для неї [176, с. 128]. Ці відносини певним чином перетинаються, коли податки, здійснюючи свою регулюючу функцію, прямо або побічно впливають на економічне становище особи. Ефективне управління економікою, податкове регулювання можуть бути реалізовані тільки при об’єднанні і взаємодії інтересів особистості й держави, дотриманні принципу взаємної відповідальності. Практично всі громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які знаходяться на її території, виступають платниками податків, що справляються в Україні. Тому недосконалість і невизначеність податкового законодавства відбиваються перш за все на змісті їх прав і свобод.

Формування податкової системи України розпочалося на рубежі 1991-1992 років, проте вона ще далека від досконалості. У цілому ж система податків з фізичних осіб потребує істотної зміни окремих її елементів у сфері як економічного, так і правового регулювання. На жаль, часто норми податкового законодавства нечіткі й суперечливі, що відбивається насамперед на реалізації громадянами приписів правових норм, на виконанні ними конституційного обов’язку по сплаті податків, на мірах відповідальності за порушення законодавства про податки, а звідси, звичайно, і на формуванні доходної частини бюджету. Абсолютна зміна чинних правових податкових механізмів навряд чи має сенс, тому що це може призвести до хаосу й заміни вже зрозумілих для платників норм. Тому зміни, які вносяться, повинні мати послідовний, поступовий характер або припускати перехідні положення.

Аналіз наукових фінансово-правовових джерел сучасного періоду, дає можливість підкреслити їх певну особливість. Справа в тому, що література, у якій досліджуються проблеми податкового права, подана переважно підручниками, науково-методичними чи довідковими посібниками. Саме тому достатньо часто в даній роботі ми посилаємося на ці видання, вступаємо з їх авторами в полеміку. Теоретичні ж дослідження податку з доходів фізичних осіб, на жаль, є винятком. У перебігу даного дослідження, аналізуючи розглядувані питання, ми вважаємо за доцільне звернутися до матеріалу, що характеризує систему податків з фізичних осіб не тільки в Україні. Достатня кількість проблем, що виникають при формуванні ефективної податкової системи, притаманна, наприклад, і для Російської Федерації, і для інших держав. Тому, на нашу думку, здійснення їх комплексного аналізу, порівняння запропонованих шляхів по їх вирішенню є важливим напрямком даної наукової роботи.

Таким чином, проблемне вивчення й розв’язання основних питань правового регулювання статусу фізичних осіб – платників податків, функціонування правового механізму податків з останніх має вагоме теоретичне і практичне значення. Наукових праць, у яких розглядалися б теоретичні і практичні сторони порушених нами проблем, дотепер існує небагато.

У цілому ж у податковому праві вивченню загальних проблем оподаткування фізичних осіб, аналізу системи податків і зборів з них приділено недостатньо уваги. Найчастіше розглядувана тема розроблялася паралельно з дослідженням загальних проблем предмета фінансового й податкового права, особливостей фінансових і податкових правовідносин, характеристики їх суб’єктів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?