Курсова робота «Правове регулювання моральної шкоди за трудовим правом України», 2010 рік

З предмету Право · додано 21.12.2011 17:24 · від Ігор · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3-5 1. Теоретичні проблеми визначення поняття моральної шкоди у юридичній науці 6-11 2. Особливості відшкодування моральної шкоди у зарубіжних державах 12-19 3. Правові гарантії працівника на компенсацію моральної шкоди в рамках трудового права України 20-24 Висновок 25-28 Список використаних джерел 29-30

Висновок

Підводячи підсумок по дослідницькій роботі можемо сказати, що норми щодо компенсації моральної шкоди не є інститутом лише однієї галузі, наприклад, цивільного або трудового права. Ця сукупність норм отримала в науці назву комплексного інституту права. Для нього характерно застосування у багатьох галузях права. Поняття, основні принципи компенсації моральної шкоди здебільшого закладені у цивільному законодавстві, але й інші галузі (трудове, сімейне) також надають можливість компенсації моральної шкоди, тому інститут компенсації моральної шкоди можна вважати міжгалузевим інститутом.

З аналізу викладеного в роботі матеріалу можна зробити висновок, що введення до трудового права інституту відшкодування моральної шкоди поставило цілий ряд запитань: щодо вироблення критеріїв оцінювання моральної шкоди, нанесеної працівникові; про доказування факту наявності моральної шкоди; про більш ширше тлумачення поняття суб'єкта відшкодування моральної шкоди; про змогу розповсюдження практики відшкодування моральної шкоди на інші випадки порушення прав працівника, крім зазначених діючим законодавством про працю; про визначення співвідношення розміру відшкодування моральної шкоди з важкістю нанесеної працівникові моральної шкоди та інші. На сьогоднішній день вирішення цих питань є дуже актуальним та важливим для науки трудового права та судової практики.

Говорячи про інститут відшкодування моральної шкоди, як такий, що абсолютно не залежить від інших видів відшкодування шкоди, наприклад, матеріальної чи у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, то я повністю погоджуюся з думкою Протопопової Я.С., яка говорить про те, що «моральна шкода підлягає відшкодуванню незалежно від майнової. Але, на жаль, ні Цивільний Кодекс України, ні Кодекс законів про працю, ні інші нормативні акти не встановлюють мінімальних або максимальних розмірів відшкодування моральної шкоди, не містять вичерпних методик її розрахунку. В результаті аналізу законодавства, судової практики та наукової літератури, я дійшла до висновку щодо чинників, які слід враховувати при економічній оцінці моральної шкоди, а саме: ступінь важкості ушкодження здоров’я; кількість днів непрацездатності; ступінь провини потерпілого; ступінь провини роботодавця; індивідуальні особливості потерпілого (стать, вік, сімейний стан, професія і т.д.); рівень психологічного стресу; втрата життєвих перспектив; ділова репутація; матеріальне становище роботодавця.

Роботодавець вправі добровільно відшкодовувати шкоду, завдану працівникові при виконанні ним трудових обов’язків. Однак роботодавці, як правило, з власної ініціативи сплачують втрачену заробітну плату або її частину у випадках заподіяння шкоди життю або здоров’ю працівника. Додаткові витрати та моральна шкода частіше залишаються некомпенсованими. А законодавчі акти, що регулюють питання відшкодування моральної шкоди, не тільки різноманітні, але й суперечливі, не встановлюють критеріїв та методик визначення грошового розміру заподіяної шкоди, що не сприятиме одноманітному й правильному застосуванню норм закону, породжує значні різночитання в правозастосовній діяльності. Реальні випадки відшкодування моральної шкоди працівникові при порушенні його трудових прав відрізняються значним суб’єктивізмом при визначенні розмірів компенсації.

Також хотілося б зазначити той факт, що сьогодні понад тридцять видів нормативних актів нашої держави частково регулюють питання відшкодування моральної шкоди, проте ані жодний окремо, ані усі разом вони не допомагають «вирахувати» розмір моральної шкоди. У зв’язку з цим виникає певна потреба у розробленні певних тарифів, меж відшкодування моральної шкоди, оскільки в наш час районні та апеляційні суди керуючись єдиними нормами закону та одними й тими ж положеннями постанови Пленуму ВСУ у своїх рішеннях призначають абсолютно різні розміри відшкодування нематеріальної шкоди, які не завжди задовольняють позивачів. Тому, на мою думку, нашій державі не завадило б розробити рекомендовану шкалу розмірів моральної шкоди, яка буде враховувати у кожному окремому випадку:

- ступінь тяжкості тілесних ушкоджень працівника;

- рід занять та вид трудової діяльності працівника (у випадку завдання шкоди діловій репутації шляхом поширення неправдивої інформації про особу);

- можливість продовжувати трудову діяльність за обраною професією чи необхідність її зміни;

- об’єктивний прояв діяння, яким було завдано моральної шкоди працівнику;

- ступінь вини особи, яка завдала моральних страждань;

- строк перебування на лікарняному (кожен день перебування на стаціонарному лікуванні та кожну годину перебування у реанімаційному відділенні);

- тривалість перебування працівника у стані неспокою, стресу, шоку, депресії чи страху.

В завершення хочу ще додати, що зараз українське суспільство стоїть на порозі прийняття нового Трудового Кодексу України. Від того, наскільки цей нормативний документ буде захищати права робітників та працівників, наскільки максимально він буде наближений до простих громадян, які бажають реалізувати своє гарантоване Конституцією право на працю, залежать не тільки їх особисті життя та долі, від цього буде залежати життя нашої держави: розвиток економіки, соціальної сфери, освіти, міжнародного співробітництва. Тому, повертаючись до питання відшкодування моральної шкоди, я хочу сказати, що цілком погоджуюсь з думкою Протопопової Я.С., яка говорить про те, що у новому Трудовому Кодексі необхідно передбачити норми, які закріплювали б підстави, форми, строки, порядок і способи компенсації моральної шкоди працівникам, визначити конкретні методики її оцінювання, зрозумілі і, що не менш важливо, доступні працівникам, оскільки обов'язок доказування факту виникнення такої шкоди покладається саме на них.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?