Курсова робота «Організація обліку довгострокових зобов’язань», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 02.03.2007 00:41 · від Godlike · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Загальна характеристика зобов’язань 4 1.1. Поняття про зобов’язання 4 1.2. Характеристика П(С)БО 11 “Зобов’язання” 5 2. Довгострокові зобов’язання 6 2.1. Загальна характеристика довгострокових зобов’язань 6 2.2. Класифікація довгострокових зобов’язань 7 2.2.1. Довгострокові кредити банків 9 2.2.2. Довгострокові зобов’язання за облігаціями 11 2.2.3. Відстрочені податкові зобов’язання 15 3. Облік довгострокових зобов’язань 17 3.1. Облік довгострокових кредитів 17 3.2. Облік довгострокових векселів виданих 20 3.3. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями 23 3.4. Облік довгострокових зобов’язань з оренди 25 3.5. Облік відстрочених податкових зобов’язань 26 3.6. Облік інших довгострокових зобов’язань 27 Висновок 29 Список використаної літератури: 30

Висновок

Дослідивши дану курсову роботу на тему “Облік довгострокових зобов’язань”, можна зробити висновок, що зобов’язання – це господарські відносини, що регулюються правом. В силу цих відносин одна сторона уповноважена вимагати від іншої здійснення господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання послуг тощо, а Інша сторона зобов'язана виконувати вимоги щодо предмету зобов'язання і має при цьому право вимагати відповідну винагороду – сплату грошей, зустрічні послуги тощо.

Зрозуміла що зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, є довгостроковим, якщо первісний термін його погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

Визнала, що облік довгострокових зобов’язань ведеться на рахунках 50 "Довгострокові позики", 51 "Довгострокові векселі видані", 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями", 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди", 54 "Відстрочені податкові зобов'язання", 55 "Інші довгострокові зобов'язання" плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Всі рахунки відносно балансу підприємства пасивні. Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про: заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов’язанням; заборгованість підприємства щодо зобов’язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення