Курсова робота «Мотивування працівників як загальна функція менеджменту підприємства», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 19.12.2011 01:54 · від Євген · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 1. Мотивування працівників як загальна функція менеджменту підприємства.5 1.1. Сутність та еволюція поняття „мотивування”.5 1.2. Психологічні теорії мотивації.11 2. Організаційно-економічна характеристика торговельного підприємства.17 3. Аналіз та оцінка мотиваційного потенціалу персоналу ТОВ магазину „Зодіак”.25 4. Шляхи підвищення ефективності мотивації персоналу ТОВ магазину „Зодіак”.37 Висновки та пропозиції.45 Список використаної літератури.49

Висновок

Всі людські проблеми важко вирішити, однак коли вони стосуються управління людиною чи групою людей, то складність вирішення збільшується у два рази. Це обумовлено суб’єктивними особливостями людини, які проявляються в кожний момент життя внаслідок її існування у часі та просторі. Відомо, що одні люди можуть працювати ефективно та продуктивно в ранці (так звані „жайворонки”), інші – днем („голуби” денного типу), треті – у вечері („голуби” вечірнього типу), а четверті – лише ніччю („сови”). Відома також схильність людини до роботи у певний час року: восени (А.С. Пушкін), весною (А. Блок) чи в інші „улюблені” сезони. Крім того, одні можуть працювати в групі, а інші – ні, одні більш комунікабельні, а інші – менш тощо.

Сучасний керівник повинен враховувати всі ці фактори, щоб забезпечити успішну роботу підприємства. Одним з таких факторів є проблема мотивації робітників підприємства: механізм збільшення продуктивності та підвищення якості продукції, що випускається. Тому необхідно шукати та впроваджувати нові технології організації праці та звертати особу увагу на маркетинг (підбір, розстановку, підвищення кваліфікації та підготовку) персоналу всіх рівнів: від рядового робітника до керівника будь-якого рангу.

В ролі досліджуваного об’єкту в даній курсові роботі виступало товариство з обмеженою відповідальністю магазин «Зодіак», яке було створене шляхом об’єднання внесків учасників в цілях задоволення потреб народного господарства і громадян в послугах, безпосередньо пов’язаних з оптовою та роздрібною торгівлею продовольчими та непродовольчими товарами, та отримання прибутку.

Предметом діяльності ТОВ магазину «Зодіак» є здійснення оптової та роздрібної торгівлі продовольчими й непродовольчими товарами.

Мінімальний обов’язковий перелік товарів ТОВ магазину «Зодіак» складають: хлібобулочні вироби, гастрономічні та бакалійні товари.

В цілому на сьогоднішній день господарська діяльність магазину «Зодіак» є прибутковою і рентабельною. Однак, як і будь-яке інше підприємство, ТОВ «Зодіак» є звичайною відкритою організацію, в якій однією з ключових ланок успіху її бізнес-діяльності безпосередньо є система мотивації персоналу. У зв’язку з цим наступний розділ буде присвячений аналізу та оцінці мотиваційного потенціалу досліджуваного підприємства.

Сучасні керівники досить гарно усвідомлюють, що співробітників необхідно постійно спонукати до продуктивної та ефективної роботи. Однак деякі з менеджерів наївно гадають, що для цього достатньо лише матеріальної винагороди. Дійсно, в наших умовах такий підхід найчастіше є успішним, хоча це зовсім не означає, що він єдино правильний, − оскільки сьогодні все більше значення набувають нематеріальні фактори. Для того щоб визначити, що саме спонукає персонал й керівників віддавати роботі максимум часу та зусиль, досить великою кількістю науковців були розроблені відповідні тести, які дозволяють дати відповіді на ці питання.

В нашому ж випадку для здійснення аналізу й оцінки мотиваційного потенціалу персоналу ТОВ магазину „Зодіак” бути обрані такі тести, як тест „Мотивація професійної діяльності” за методикою К. Земфіра в модифікації А.А. Реана та тест „Діагностика мотиваційної структури особистості”, розроблений В.Е. Мільманом.

В нашому випадку дані тестування були проведені серед всього персоналу досліджуваного підприємства.

За першим тестуванням було виявлено те, що для керівників та спеціалістів здебільшого характерними є найоптимальніші мотиваційні комплекси. За отриманими результатами для цієї групи персоналу значну роль грає внутрішня мотивація (для директора та головного бухгалтера) та зовнішня позитивна мотивація (для завідуючого секцією та старшого продавця).

Серед групи робітників здебільшого домінують сполучені мотиваційні комплекси (77,78%), які свідчать про перевагу зовнішньої позитивної мотивації над зовнішньою негативною та внутрішньою мотиваціями. Для інших 22,22% робітників характерним є найгірші мотиваційні комплекси, серед яких домінує прагнення уникнути можливих покарань чи неприємностей.

Також необхідно зазначити той факт, що за даним тестуванням було виявлено те, що для більшості персоналу досліджуваного підприємства одним з домінуючих мотивів є саме грошове заохочення, яке набирає найвисокі оцінки.

У свою чергу за результатами другого тестування було виявлено те, що для більшості з працівників досліджуваного підприємства характерним є мотиваційний рівень „життєзабезпечення” (старший продавець, товарознавець, вантажники №1,2, фасовник, продавці №1,2,4), для деяких – мотиваційний рівень „соціальна корисність” (директор, головний бухгалтер) та ще для деяких – мотиваційний рівень „соціальний статус” (завідуючий секцією, тесляр) та „спілкування” (продавець №2).

Узагальнюючи ж отримані результаті за двома тестуваннями можна зробити висновок про те, що здебільшого для персоналу досліджуваного підприємства головним мотиваційним фактором є саме матеріальне заохочення. На мою думку, такий факт не є новим „винаходом” оскільки ми живемо в досить „жорсткий” нестабільний час, коли для більшості людей на першому місці постають проблеми та питання впевненості в завтрашньому дні. Однак при цьому ми всі розуміємо, що серед факторів, спонукаючи людину до продуктивної та ефективної праці, домінуючими повинні бути саме внутрішні мотиви.

У зв’язку з вищесказаним, в даній курсовій роботі керівництву ТОВ магазину «Зодіак» рекомендується налагодтити внутрішньофірмові комунікації (формальні і неформальні, висхідні, низхідні та горизонтальні), які грають роль свого роду «кровоносної» системи корпоративного організму. В порівнянні із звичними міжособовими комунікаціями вони мають такі особливості, як велика густина інформаційного потоку, спотворення і втрата даних в процесі спілкування, залежність від конфігурації організаційної структури управління. Відповідно, виникає потреба в адаптації цієї системи до особливостей корпоративної культури й наданні їй статусу мотиваційного механізму. При цьому керівництву магазину «Зодіак» рекомендується зайнятись процесом вдосконалення організації праці персоналу, який необхідно здійснити у таких напрямках як поліпшення умов праці, впровадження раціональних форм і методів матеріального й морального стимулювання праці та зміцнення дисципліни праці і розвиток творчої активності працівників.

Особливу ж увагу керівництву ТОВ магазину «Зодіак» рекомендується приділити питанням, що пов'язані з механізацією та автоматизацією праці кадрів. При цьому діяти пропонується у двох напрямках. По-перше, здійснити впровадження ЕОМ та, по-друге, забезпечити використання засобів організаційної техніки та розроблених на її базі сучасних програм комп’ютерного забезпечення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення