Дипломна робота «Дослідження шляхів конкурентоспроможності підприємства», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 12.12.2011 16:52 · від Малятко · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємств на міжнародному ринку 1.1. Генезіс концепцій та методів управління конкурентоспроможністю підприємства 1.2. Аналіз сучасних підходів до оцінки та управління конкурентоспроможності підприємства 1.3. Аналіз резервів підвищення конкурентоспроможності підприємств на міжнародному ринку 1.4. Теоретичні основи інтеграційних процесів Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств 2.1. Класифікація факторів, що впливають на конкурентоспроможність підприємства 2.2. Система показників оцінки факторів, що впливають на підвищення конкурентоспроможності 2.3. Методи оцінювання показників, що впливають на підвищення конкурентоспроможності 129 Висновки до розділу Розділ 3. Наліз сучасних тенденцій і закономірностей управління дочірнього підприємства «ружин-молоко» 3.1. Сучасний стан та характеристика Дочірнього підприємства «Ружин-молоко» та аналіз зовнішньоекономічної діяльності на ньому 3.2. Напрями розширення діяльності підприємства на зовнішньому ринку 3.3. Аналіз конкурентоспроможності продукції Дочірнього підприємства «Ружин-молоко» 3.4. Конкурентне оточення підприємства Висновки до розділу Розділ 4. Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності дочірнього підприємства "ружин-молоко" на міжнародному ринку 4.1. Формування інтеграційних об'єднань як фактор підвищення конкурентоспроможності Дочірнього підприємства "Ружин-молоко" 4.2. Напрями розширення діяльності на зовнішньому ринку 4.3. Економічне обгрунтування ефективності запропонованих заходів Висновки до розділу 4 Висновки Список використаної літератури

Висновок

В першому розділі було розглянуто теоретичні основи підвищення конкурентоспроможності підприємства на міжнародному ринку. Було наведено визначення конкурентоспроможність, що це — це комплексна категорія, її переваги остаточно реалізуються через торгівлю, але базис конкурентних переваг створюється на всіх ланках суспільного виробництва, у тому числі, значною мірою за рахунок структурної перебудови і дійової економічної політики.

Конкурентоспроможність характеризується сукупністю показників функціонування галузей і діяльності виробничих структур, що визначають їх стабільний розвиток і успіх у конкурентній боротьбі на внутрішньому та зовнішньому ринках Вона оцінюється рівнем конкурентоспроможності окремих його підприємств і їх продукції.

Для того щоб зберегти і зміцнити свої позиції на міжнародному ринку, підприємству необхідно не тільки підтримувати високу конкурентоспроможність, а й постійно її підвищувати, тому що конкуренти «не дрімають».

До основних способів підвищення конкурентоспроможності можна віднести: ґрунтовне вивчення запитів споживачів і аналіз конкурентів; обґрунтована рекламна політика; створення нової продукції; покращення якісних характеристик продукції; модернізація обладнання; усебічне зниження витрат; удосконалення обслуговування у процесі купівлі та післяпродажного сервісу тощо.

Підвищення конкурентоспроможності являє собою процес змін, які потрібно мотивувати, стимулювати і генерувати. Ці зміни створюють позитивні установки й організаційну культуру, які сприяють, своєю чергою, як виживанню організації в агресивному зовнішньому середовищі, так і досягненню лідируючих позицій на ринку. Іноді виникають ситуації, коли зміни мають бути внесені ззовні, незважаючи на протидію або небажання частини працівників організації. Керівники програми в цих випадках повинні без вагань використовувати свою виконавчу владу, щоб розпочати введення змін.

В другому розділі розглянуто загальну характеристику діяльності Дочірнього підприємства «Ружин-молоко» та дано оцінку існуючої зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. ДП «Ружин-молоко» належить до провідних підприємств на ринку Житомирської області України, яке займається молочною діяльністю.

Метою діяльності ДП «Ружин-молоко» є всебічне забезпечення споживачів якісною конкурентоздатною молочною продукцією, ведення господарської діяльності та отримання на цій основі законного прибутку, задоволення соціально-економічних та матеріальних інтересів трудового колективу.

Підприємство працює на міжнародному ринку з 2008 року. Але вже за такий короткий час воно змогло отримати високі результати. ДП «Ружин-молоко» експортує спреди (монолітом та фасовані) та сухе молоко (в мішках по 25 кг) в такі країни Азії та Європи, як: Азербайджан, Грузію, Молдову, Арменію, Литву, Киргизстан.

В третьому розділі приведено шляхи підвищення конкурентоспроможності ДП «Ружин-молоко» на міжнародному ринку.

Шляхами підвищення конкурентоспроможності ДП «Ружин-молоко» на міжнародному ринку є:

• створення інтеграційного об’єднання на договірній основі з СВК «Ружинський»;

• випуск нової продукції — новий вид твердого сиру «Коміш» та реалізація її на ринку Киргиз стану;

• створення складу зі спеціальними умовами зберігання.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Види та форми конкурентної боротьби — Шлійко А.В.
  • Групи конкурентних стратегій — Шлійко А.В.
  • Механізми підвищення конкурентоспроможності АПК — Шлійко А.В.
  • Оцінка конкурентоспроможності аграрного сектору — Шлійко А.В.
  • Сутність конкуренції — Шлійко А.В.
  • Фактори впливу на конкурентну стратегію — Шлійко А.В.
  • Формування конкурентного статусу підприємницьких структур, оцінювання його рівня — Шлійко А.В.