Дипломна робота «Поділ влади в Україні: правові основи та проблеми», 2007 рік

З предмету Право · додано 28.02.2007 14:47 · від Svarga · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи організації і здійснення Державної влади в Україні 6 1.1. Державна влада як інститут конституційного права 6 1.2. Конституційні загальні засади закріплення, організації і здійснення державної влади в Україні 8 1.3. Поняття, система і види органів державної влади 9 Розділ 2. Структура органів влади в Україні 13 2.1. Верховна Рада України – як єдиний орган законодавчої влади в Україні 13 2.2. Організація виконавчої влади України 14 2.3. Організація судової влади та судоустрій України 18 2.4. Конституційний Суд України 21 Розділ 3. Правові основи та проблеми організації влади 25 3.1. Організація народовладдя та його основні інститути 25 3.2. Суверенітет українського народу – як конституційно правовий інститут 27 3.3. Взаємодія і противаги влади 29 Висновки 31 Перелік використаної літератури

Висновок

В даній курсовій роботи ми проаналізували питання розподілу, взаємодії та правового регулювання державної влади в Україні, а також розглянули історичні та теоретично-правові аспекти поділу влади і зробили такі висновки.

- Первинним актом утвердження правової держави повинна бути легітимна влада, утвердженням якої повинен бути закон, а джерелом влади – народ. Законодавчо положення влади закріплені у Конституції України.

- Розподіл влад – це працюючий механізм, який досягає єдності на основі погоджень та правових процедур. із законодавчого закріплення принципу розподілу державної влади і починається сама її організація. Початком організації державної влади є законодавче закріплення загальної системи органів, які здійснюють цю владу.

- Будь-який орган влади представляє Україну як державу як всередині країни, так і ззовні. Державний орган діє за дорученням держави, яка законодавчо визначає правовий статус кожного з цих органів. Державно-владні повноваження, що закріплюються у компетенції відповідних державних органів, визначаються на основі встановлених законом чи іншим правовим актом предметів відання, прав і обов'язків, які необхідні їм для виконання їхньої діяльності. Компетенція цих органів визначається Конституцією України, законами України, нормативними указами Президента України, окремими постановами Кабінету.

- Система органів державної влади побудованою за принципом розподілу влади, єдина система органів державної влади складається передусім із органів трьох видів. Згідно із ст. 6 Конституції України, розрізняють органи законодавчої, виконавчої і судової влади.

- Законодавчу владу в Україні представляє Верховна Рада України, яка формується шляхом вільних і демократичних виборів. Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

- Виконавчу владою в Україні є Президент України і Кабінет Міністрів. Основні функції і повноваження Президента визначаються Конституцією України. За Конституцією Президент є главою держави і виступає від її імені. Згідно з Конституцією, Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, яку складають центральні і місцеві органи виконавчої влади. Як вищий колегіальний орган, він здійснює владу як безпосередньо, так і через центральні та місцеві органи виконавчої влади, спрямовуючи і контролюючи їх діяльність. Функціонування та вибори членів Кабінету Міністрів регулюється відповідно до закону України «Про Кабінет Міністрів» від 2 лютого 2007 року.

- Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами згідно із Конституцією України (ст.. 124). Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються тільки закону. Проект Концепції судово-правової реформи, розроблений на підставі нової Конституції України, передбачає таку систему судів загальної юрисдикції: місцеві суди — районні (міські) суди, апеляційні суди, вищі суди, Веровний Суд України. Діяльність органів правосуддя регулюється законом України «Про судоустрій» із змінами і доповненнями.

- Конституційний Суд України – це єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України – є завдання Конституційного Суду. Основними функціями Конституційного Суду України є вирішення питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

- Народний суверенітет є виразом конституційно-правових відносин. Народний суверенітет в Україні виявляється як прояв державної волі її громадян, яка реалізується через конституційні інститути народного волевиявлення, вири, всеукраїнський референдум, інші форми безпосередньої демократії, а також через єдиний представницький орган всього народу — Верховну Раду України.

- Теорія розподілу влад як концепція пов’язана з іменем Ш. Монтеск’є, який в результаті своїх політико-правових досліджень прийшов до висновку, що свобода можлива при будь-якій формі правління, якщо в державі владарює право, гарантує дотримання законності через розподіл влад на законодавчу, виконавчу і судову, які взаємно стримують один одного. А також Дж. Локка, який виходив з взаємодії влад у державі, але визнавав їхню взаємопідпорядкованість і вважав, що законодавча влада у разі необхідності повинна бути верховною, а всі інші влади в особі якихось членів суспільства виходять з неї і підлеглі їй.

- Принцип поділу влади доповнюється системою «стримувань і противаг». Зазначена система допускає конкуренцію різних органів влади, наявність засобів для їх взаємного стримування і підтримування відносної рівноваги сил. «Стримування» і «противаги», з одного боку, сприяють співробітництву і взаємному пристосуванню органів влади, а з іншого боку – створюють потенціал для конфліктів, які найчастіше вирішуються шляхом переговорів, угод і компромісів.

- Принципи розподілу влад і система «стримування» і «противаг» відображена також і в Конституції України. Суб'єктами системи стримувань і противаг за Конституцією України є Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів, Конституційний Суд і Верховний Суд. Дана система виражається насамперед через повноваження цих органів, що включають суворо визначені взаємні обмеження.

В даній курсові роботі також проаналізовано статті стосовно сучасної політико-правової ситуації в Україні. Висвітлені проблемні питання щодо формування і функціонування виконавчої влади України, зокрема Кабінету Міністрів України. Розглянуті законодавчі зміни у Конституції України і закону України «Про Кабінет Міністрів».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення