Курсова робота «Організація стратегічного планування в міжнародній фірмі ( на прикладі ВАТ "Брацлав")», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 10.12.2011 23:24 · від Iriska · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1Стратегічне планування і його місце в системі стратегічного управління 4 1.1. Виникнення та сутність стратегічного планування 4 1.2. Етапи розробки стратегічного плану на підприємстві 6 1.3. Аналіз організації стратегічного планування на підприємстві 9 Висновки до розділу 1 10 РОЗДІЛ 2. Аналіз стратегічного планування на підприємстві ВАТ «Брацлав» 12 2.1. Аналіз господарської діяльності підприємства 12 2.2. Сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства 20 2.3. Аналіз організації стратегічного планування 22 Висновки до розділу 2 24 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення організації системи стратегічного планування на ВАТ «Брацлав» 26 3.1. Методи вдосконалення господарської діяльності підприємства 26 3.2. Покращення організаційної структури підприємства 27 Висновки до розділу 3 29 Висновки 30 Список використаних джерел 33

Висновок

1) Стратегічне планування яке являє собою процес визначення цілей створення організації та шляхів їхнього досягнення. Воно посідає важливе місце в плановій організації діяльності фірми, а також формує основу для всіх управлінських рішень. Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління колективом фірм. Підприємство без стратегічного планування наче корабель без керманича. За допомогою стратегії вдається сформувати основні цілі фірми і шляхи їхнього досягнення так, щоб забезпечити єдину спрямованість дій усього колективу фірми.

2) В процесі стратегічного планування враховується багато питань стосовно управління фірмою, у тому числі:

- розробка загально фірмової стратегії;

- формулювання загальної концепції розвитку підприємства;

- підготовка стратегічних рішень в окремих господарських сферах;

- аналіз конкурентного середовища; визначення основних цілей фірми;

- аналіз перспектив;

- управління стратегічно важливими факторами діяльності на ринку;

- виявлення стратегічних перспектив фінансування капіталовкладень;

- формування маркетингової стратегії на ринку окремих товарів;

- вивчення життєвого циклу продукції на ринку;

- управління портфелем замовлень;

- дослідження структури витрат.

3) До особливостей стратегічного планування відносяться:

- орієнтація на довгострокову перспективу;

- основна мета стратегічного планування - забезпечення майбутньої успішної діяльності підприємства;

- стратегічні плани визначають основні напрямки розвитку підприємства;

- визначені певні «ніші» господарської діяльності надалі підлягають заповненню засобами оперативного планування.

4) При стратегічному плануванні не робиться таке припущення, що майбутнє обов'язково має бути кращім за минуле і його можна вивчати методами екстраполяції. Саме через це в стратегічному плануванні важливе місце посідає аналіз перспектив організації, до завдань якого відноситься виявлення тих тенденцій, загроз, можливостей, а також окремих надзвичайних ситуацій, що здатні змінити тенденції, які склалися.

5)Фінансова діяльність підприємства повинна бути спрямованою на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Кінцева мета оцінки фінансового стану підприємства – це пошук резервів покращення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства, а також виконання ним зобов’язань перед банком, бюджетом, та іншими установами.

Як бачимо за отриманими в результаті розрахунків результатами, діяльність підприємства має деякі проблем, що потребують вдосконалення.

6) Коефіцієнти швидкої ліквідності та абсолютної ліквідності відхиляються від нормативного значення. Це є ознакою проблеми у спроможності погашення поточних зобов’язань підприємства.

7) Зниження коефіцієнта оновлення основних засобів та збільшення показника зносу основних засобів є свідченням погіршення майнового стану підприємства;

8) За показниками ділової активності є проблеми у ефективності використання кредиторської заборгованості підприємства.

Загалом фінансовий стан підприємства характеризується як задовільний.

9) Також потребує уваги організаційна структура управління, яка на даний момент на підприємстві є не достатньо функціональною з точки зору функціональних обов’язків кожного з елементів структури.

10) Стосовно шляхів вдосконалення стратегічного планування на підприємстві ВАТ «Брацлав» маємо наступну ситуацію:

Потребують уваги показники фінансового аналізу підприємства, що в свою чергу, зумовлене перерозподілом пріоритетів та цілей у плануванні фірми. Потрібно взяти до уваги негативні прояви зміни цих показників та з більшою ефективністю для підприємства провести вдосконалення.

Також потребує значної уваги зміна організаційної структури на підприємстві, що пов’язана з розмежуванням обов’язків заступника директора та відповідними спеціалістами, підзвітними директору.

Враховуючи все вищезазначене, необхідно розробити програму стратегічного планування, щоб досягти максимізації прибутковості підприємства, покращення його позицій на ринку, можливо, вдосконалення технології виробництва для розширення кола споживачів своєї продукції и виходу на інші зарубіжні ринки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?