Курсова робота «Вища освіта у США», 2008 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 08.12.2011 21:52 · від Наташа · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Особливості організації вищої освіти у США 4 1.1. Процедура вступу до вищого закладу освіти США 4 1.2. Особливості навчання студентів у вищих навчальних закладах США 5 1.3. Особливості організації навчального процесу у вищих закладах освіти США 9 1.4. Контроль знань і самостійна робота студентів 11 1.5. Оцінка успішності студента 12 2. Особливі риси вищої освіти США 17 3. Основні тенденції розвитку вищої освіти США 20 Висновок 21 Використана література 23

Висновок

Вся система вищої освіти США спрямована на індивідуалізацію навчання студентів і підвищення ролі їхньої самостійної навчальної роботи, що полягає у:

а) відсутності жорстких термінів часу, виділених на вивчення курсу. Це дає студентові змогу просуватися у студіюванні навчального матеріалу зі швидкістю, яка відповідає його здібностям;

б) суворій вимозі повного засвоєння матеріалу та можливості перейти до нових тем тільки після засвоєння попередніх;

в) складанні програми навчання самим студентом за допомогою комп'ютера та під методичним керівництвом викладача (отже, набір навчальних, за винятком загальноосвітніх, дисциплін та залікових одиниць характеризують рівень підготовки та коло науково-професійних інтересів студента);

г) використанні лекцій тільки як форми спрямування у навчанні (а не як основного джерела інформації);

д) необхідності студента самостійно навчатися, критично мислити, засвоюючи матеріал, творчо підходити до навчального процесу;

є) підвищенні ролі тестових, контрольних і самостійних письмових робіт;

ж) використанні спеціального персоналу методистів-консультантів (інспекторів) для багаторазової перевірки знань, негайного підведення підсумків роботи студента, корекції спрямування самостійного навчального процесу, керівництва та нагляду за процесом отримання знань.

Організація системи незалежного тестування в середніх школах під час випускних іспитів з подальшим використанням результатів випускних тестів для вступу до ВНЗ, а також наявність достатньої кількості місць для прийому в заклади вищої освіти різних типів і форм власності усіх, хто бажає здобувати вищу освіту, відкритість, прозорість і контроль з боку громадськості запобігає корупції та зловживанням у сфері вищої освіти США.

Досягненням вищої освіти США є демократичні принципи її функціонування та керівництва нею, суттєва автономія, самостійність та децентралізація, великі права адміністративного і науково-педагогічного персоналу щодо самоуправління і вибору керівників (у державних ВНЗ), їхня обов'язкова підзвітність своїм виборцям, гласність і високий професіоналізм, відсутність волюнтаризму, протекціонізму, корупції і зловживань.

Вища освіта в США доступна широким колам молоді задля набуття ґрунтовних класичних наукових і професійних знань, самореалізації та здійснення кар'єри, досягнення поставленої мети. Існує реальна можливість постійного (неперервного) підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, перекваліфікації та отримання другої спеціальності.

Підготовка бізнесменів і менеджерів у США є одним з пріоритетних напрямів діяльності ВНЗ. Про якість реалізації цього завдання свідчить рівень економічного розвитку країни.

Серед недоліків системи освіти США, на наш погляд, слід зазначити поверхове вивчення деяких предметів (наприклад, іноземних мов, світової літератури, історії зарубіжних країн) у середніх школах, вузькопрофільний характер вищої освіти, залежність від капіталу замовників тощо.

Для впровадження в Україні ідей і принципів Болонського процесу доцільно виконати ґрунтовний порівняльний аналіз вітчизняної системи науки й освіти з світовими моделями. За результатами цього аналізу визначити, що саме потрібно змінити в нашій системі науки і освіти, і започаткувати відповідні реформи.

Вивчення позитивного досвіду діяльності вищих навчальних закладів США і розумне запозичення кращого приведе до збагачення національної освітньої системи України, прискорення реформ у галузі вищої освіти і подальшої її інтеграції в європейську систему освіти

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?