Реферат «СОТ: роль та основні інструменти її впливу та розвиток товариних ринків країн з перехідною економікою», 2011 рік

З предмету ЗЕД · додано 10.12.2011 23:42 · від Даша · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ І. Загальні відомості про світову організацію торгівлі Іі. Перешкоди та проблеми в процесі вступу до сот країн з перехідною економікою 2.1. Статус ринкової економіки 2.2. Пов'язані з СОТ організаційні та бюрократичні проблеми 2.3. Недолік національного організаційного потенціалу, навичок, ресурсів 2.4. Надмірно жорсткі вимоги з боку членів СОТ Ііі. Вплив сот на розвиток товарних ринків україни 3.1Трансформація географічної структури зовнішньої торгівлі України 3.2. Трансформація товарної структури зовнішньої торгівлі України Висновки Список використаних джерел

Висновок

Отже, проаналізувавши вплив СОТ на розвиток товарних ринків країн з перехідною економікою (на прикладі України), можна зробити висновок, що вступ до СОТ повинен супроводжуватися цілеспрямованими заходами щодо стимулювання експортних виробництв, підвищення технічного рівня та конкурентоспроможності їхньої продукції.

Слід наголосити, що членство в СОТ стане стимулом для створення стабільного законодавства, привабливого ринкового та інвестиційного середовища, яке сприятиме проведенню структурної перебудови та модернізації економіки в цілому та окремих її галузей, сприятиме підвищенню потенціалу експортно-технологічних виробництв, розширенню присутності на зовнішніх ринках[10, c. 146-149].

Збільшення обсягів експортних доходів дозволить компенсувати втрати внаслідок збільшення обсягів імпорту, а також згортання чи вимушеної переорієнтації виробництв, які програли у конкурентній боротьбі, має стати джерелом ресурсів для структурної перебудови та модернізації національної економіки, бюджетних коштів, необхідних для компенсації негативного соціального ефекту від посилення конкурентного тиску на українські компанії. Випробуваними досвідом багатьох успішних країн світу засобами реалізації такої політики є розвиток систем експортного кредитування та/чи страхування, удосконалення нормативно-правової бази експортної діяльності, залучення вітчизняних підприємств до міжнародних програм науково-технічного співробітництва, інших форм міжнародної регіональної кооперації. Такі кроки належать до найперших завдань виконавчої влади та мають бути реалізовані в пріоритетному порядку.

Вагомими інструментами збільшення обсягів та якісного вдосконалення експорту є також поліпшення інформаційного забезпечення діяльності експортерів та підтримка їхніх дій на зовнішніх ринках з використанням інструментарію економічної дипломатії. На цьому напрямку вагомою є роль саме місцевих органів влади, які, у тісній співпраці з галузевими асоціаціями підприємців та торговельно-промисловими палатами, мають створювати сприятливі умови для просування вітчизняних товарів на ринки інших країн світу. Засобами цього мають стати підтримка міською владою участі підприємств міста у виставках та ярмарках на ринках перспективних торговельних партнерів та міжнародних галузевих форумах, підтримка та поширення бази даних про товарну пропозицію вітчизняних підприємств, укладення та наповнення економічним змістом довгострокових відносин зі спорідненими містами інших країн світу тощо.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?