Курсова робота «Інтеграція України у світовий ринок праці», 2010 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 08.12.2011 11:37 · від JBBOY · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку світового ринку праці 6 1.1Особливості розвитку сучасного світового ринку праці 6 1.2. Умови і мотиви трудової міграції в Україні 12 1.3. Характер і структура світових міграційних процесів 14 Розділ 2. Соціально-економічні передумови розвитку зовнішньої трудової міграції в Україні 18 2.1. Особливості переходу української економіки від планового розподілу робочої сили до дії ринкових законів у формуванні ринку робочої сили 18 2.2. Соціально-економічні умови формування надлишку робочої сили в економіці України 25 2.3. Сучасна глобалізація світо господарських зв’язків і загострення проблем міграції робочої сили. 30 Розділ 3. Вдосконалення механізму інтеграції України у світовий ринок праці 35 3.1. Правові економічні і організаційні заходи, спрямовані на підвищення ефективності управління процесами зовнішньої трудової міграції в Україні 35 3.2. Вдосконалення структури організаційного механізму реалізації державної еміграційної політики України 42 Висновки 46 Список використаної літератури 48

Висновок

Держави світу напрацювали певний досвід регулювання міграційних потоків, однак не завжди достатньо ефективний. Так, рекомендації та конвенції МОП, достатньо складні і заплутані, інколи входять у протиріччя із нормами Всесвітньої Торгової Організації. Остання, зрозуміло, має більшу вагу у питаннях впливів на світову громадськість та уряди країн. Тому навіть за умови повної ратифікації Україною усіх конвенцій МОП у площині регулювання міграцій це буде позитивним моментом, але недостатнім.

Регулювання міграції на державному рівні вимагає, зокрема, ратифікації усіх угод між урядами України і відповідних держав щодо взаємного працевлаштування громадян і про співробітництво у галузі трудової міграції та

соціального захисту трудящих-мігрантів. Також, згідно із статтею 6 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають застраховані особи. У п. 3 цієї ж статті зазначено, що "громадяни України, які працюють за межами України та не застраховані у системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають, мають право на забезпечення… за умови сплати страховику страхових внесків, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України". Якщо особа мала певний трудовий стаж в Україні, а згодом легально працювала за кордоном, вона має право на матеріальне забезпечення за умови одноразової сплати страхових внесків за весь період праці за межами України. Однак у випадку нелегального працевлаштування за кордоном, особа виявляється, у разі настання безробіття, соціально незахищеною та позбавленою права на матеріальне забезпечення.

Отже, для вирішення проблем міграцій потрібно:

● привести законодавчу базу у відповідність до міжнародних стандартів шляхом прийняття необхідних актів, ратифікації міждержавних угод задля легалізації трудових міграцій, посилення соціального захисту українських громадян;

● розробити нову систему збору та узагальнення інформації щодо обсягів, термінів, напрямів трудової міграції;

● удосконалити процедуру надання ліцензій на провадження діяльності щодо надання туристичних послуг у частині посилення жорсткості та контролю за юридичними особами, що претендують на туристичний бізнес;

● запровадити практику участі представників консульств України у всіх справах, що стосуються дотримання прав та свобод українців за кордоном (у судових засіданнях у випадках притягнення до кримінальної відповідальності,

оформлення документів за необхідності тощо);

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?