Дипломна робота «Формування конкурентних переваг в процесі впровадження стратегії розвитку на підприємстві», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 07.12.2011 22:59 · від Арина · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Теоретичні засади формування конкурентиних переваг підприємства 10 1.1. Визначення стратегії розвитку підприємства 10 1.2. Визначення стратегічного вибору консалтингової фірми 15 1.3. Реалізація стратегії та контроль за виконанням управлінських рішень 22 1.4. Визначення конкурентної переваги 28 Висновки до розділу 1 44 Розділ 2. Аналіз формування конкурентних переваг підприємства в процесі впровадження стратегії розвитку 46 2.1. Загальна характеристика підприємства 46 2.2. Аналіз зовнішнього середовища непрямого впливу 51 2.3. Діагностика галузі 55 2.4. Аналіз факторів зовнішнього середовища прямого впливу 69 2.5. Діагностика внутрішнього середовища компанії 72 2.6. Метод SWOT-аналізу 73 2.7. Формування конкурентних переваг 83 Висновки до розділу 2 85 Розділ 3. Розробка програми впровадження стратегії розвитку на підприємстві та оцінка її ефективності 87 3.1. Планування стратегії розвитку ТОВ «ЦБС «Перспектива» 87 3.2. Впровадження стратегії розвитку 97 3.3. Визначення ефективності від впроваджених заходів 102 Висновки до розділу 3 105 Висновки 107 Список літератури 114

Висновок

Проведена робота наочна довела важливість та актуальність теми формування конкурентних переваг підприємства в процесі впровадження стратегії розвитку.

Становлення і розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях.

Нездатність керівництва та топ-менеджерів компаній охопити одночасно усі процеси в організації та неможливість самостійно розібратися в інноваційних методах та підходах, які використовуються для більш ефективної діяльності організації, викликають попит на консалтингові послуги. І цей попит неухильно зростає.

І хоча в розвитку бізнес-консалтингу Україна років на 15 відстає від країн ЄС та США, а від Росії ─ на 5 років, можна з впевненістю пророкувати перспективне майбутнє для цього виду послуг.

Ринок консалтингу в Україні ще неструктурований і слабко розвинутий. Існує багато незайнятих ніш, вільних від конкуренції, що можуть бути зайнятими новими консалтинговими компаніями, яких кожного року створюється біля 20.

Але, щоб зайняти вільну нішу, компанія повинна володіти унікальними конкурентними перевагами вищого рівню та ефективною стратегією, а також ресурсами та можливостями щодо її впровадження.

Основним блоком стратегії консалтингової фірми є визначення її продукції. Для його формування теорія стратегічного планування пропонує визначити природу та коло послуг консультаційної фірми.

Наступним структурним блоком стратегічного вибору консалтингової фірми є визначення базових клієнтів. Перш за все, організація повинна визначити свій поточний ринковий сегмент.

Розмір та темпи зростання консалтингової фірми цілком залежать від обсягів її ринку та спектра запропонованих послуг. Також, як відомо, загальна стратегія зростання має базуватися на внутрішніх ресурсах організації, враховуючи її перспективи та конкурентні переваги.

Конкурентні переваги можуть мати різноманітні форми залежно від специфіки галузі, товару й ринку. При визначенні конкурентних переваг важливо орієнтуватися на запити споживачів і переконатися в тім, що ці переваги сприймаються ними як такі.

Конкурентні переваги створюються унікальними відчутними й невловимими активами, якими володіє підприємство, тими стратегічно важливими для даного бізнесу сферами діяльності, які дозволяють перемагати в конкурентній боротьбі. Основою конкурентних переваг, таким чином, є унікальні активи підприємства або особлива компетентність у сферах діяльності, важливих для даного бізнесу. Конкурентні переваги, як правило, реалізуються на рівні стратегічних одиниць бізнесу й становлять основу ділової (конкурентної) стратегії підприємства.

Загалом в Україні працює біля 400 фірм, які займаються консалтинговою діяльність, число їх постійно зростає. На ринку діють як вітчизняні, так і західні фірми, які в основному представлені філіями.

На консалтинговому ринку продовжується поява нових гравців та активізація більш пасивних компаній.

Аналіз ринку консалтингу в Україні дозволив зробити наступні висновки:

• конкуренція в галузі значна лише на столичному ринку, існує наявність вільних ніш;

• високі бар’єри входу на ринок консалтингових послуг;

• перемагають компанії, які володіють унікальними конкурентними перевагами та новими підходами;

• культура споживання консалтингових послуг не розвинута.

Тож, для нової компанії, яка виходить на цей перспективний ринок, потрібна наявність стійких конкурентних переваг та ключових компетенцій, а також володіння унікальною стратегією розвитку та здатністю до її ефективного впровадження.

ТОВ „Центр бізнес-стратегій „Перспектива” створено у листопаді 2004 року, а почало свою офіційну діяльність у січні 2005 року. Компанія планує, організує та проводить міжнародні форуми, конференції, семінари, тренінги, надає консалтингові послуги зі стратегічного планування та коучінгу на страховому ринку.

Компанія обрала для своєї діяльності сегмент страхових компаній, на якому завдяки розвинутій інфраструктурі, міцними зв’язками з СГ „ТАС”, ЛСОУ та ТАУ займає лідируюче положення.

Для досягнення стратегічних цілей було досліджено зовнішнє середовище прямого та непрямого впливу, а також проведено діагностику внутрішнього середовища компанії.

З аналізу були виявлені слабкі сторони ТОВ «ЦБС «Перспектива», до яких відносяться ненадійність в забезпеченні сировиною, мотиваційна політика та маркетингова діяльність на підприємстві.

До конкурентних переваг компаній слід віднести:

1. Досвідчені фахівці, ліцензовані спеціалісти-консультанти, які працюють в ТОВ «ЦБС «Перспектива»;

2. Налагоджена супроводжуюча інфраструктура (тісні контакти зі СГ «ТАС», ЛСОУ, Товариством актуаріїв в Україні, рядом тренерів в Україні та за кордоном);

3. Проведення новітніх тренінгів та семінарів (Нечипоренко В.І. перший бізнес-тренер, який читає лекції з «Технології та техніки продаж»);

4. Мінімальні витрати при максимальній якості (слід відмітити досить дешеву робочу силу. Мається на увазі не дипломовані фахівці, а обслуговуючий персонал, офіс-менеджери, секретарі тощо).

Після аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства та визначення основних конкурентних переваг та потенційного клієнтського сегменту ТОВ «ЦБС «Перспектива», була спланована стратегія розвитку підприємства та основні засади входження на ринок збуту.

Стратегія розвитку для ТОВ „ЦБС „Перспектива” ─ це стратегія блакитного океану.

Блакитні океани позначають всі індустрії, які не існують зараз ─ невідомий ринковий простір, незаплямований конкуренцією. В блакитних океанах попит створюється, а не відвойовується. Саме там найбільші можливості для зростання ─ швидкого та прибуткового. Є два способи створити блакитний океан.

Існує два важливі аспекти стратегії. Перший ─ це знайти і розвинути ринки, на яких маленька чи відсутня конкуренція ─ блакитні океани. І другий ─ використовувати і захищати їх.

Блакитний океан створюється у тому місці, де дії компанії позитивно відображаються, як на її витратах, так і на пропозиції цінності для споживача. Витрати скорочуються за допомогою відкидання або зменшення елементів конкурентної галузі. Споживча цінність підвищується за допомогою створення та збільшення елементів, які консалтингова галузь ніколи не пропонувала.

Новою споживчою цінністю ТОВ «ЦБС «Перспектива» виступають нові семінари та послуги, які до цього не проводив ніхто на консалтинговому ринку, так, наприклад, семінар «Технологія та техніки продажу страхового продукту».

Принципи стратегії входження ТОВ „ЦБС „Перспектива” на ринок консалтингових послуг:

• Надання консалтингових послуг на сегменті консалтингу та конференц-сервісу для страхових компаній;

• Проведення новітніх семінарів з використанням інноваційних розробок та технологій;

• Розширення діапазону послуг (компанія працює спільно з СГ „ТАС” над проектом створення Асистантської компанії з медичного та технічного асистансу);

• Збільшення кількості заходів на рік та розширення діяльності в регіонах;

• Покращення сервісу, якості продукції та послуг, гнучка система знижок (по кількості учасників, знижки новим країнам-учасникам);

• Потужна рекламна компанія в пресі та Інтернеті.

Стратегічною метою ТОВ «ЦБС «Перспектива» є щорічна планова рентабельність не менше 12,5% при зростанні обсягів продажів в 1,6 разів.

Щоб підвисити обсяги продажу та прибутки, ТОВ «ЦБС «Перспективі» потрібно збільшувати:

• Чисельність учасників конференцій (так, Ялтинський Форум починався з 150 учасників, у 2006 році планується біля 650 чоловік, число учасників Карпатської Конференції зросло на 60 % цього року);

• Вартість участі у конференції (600 євро минулого року за Ялтинський Форум проти 750 євро у 2006). Підвищення вартості повинно базуватися на підвищенні якості послуг, покращенні видаткових матеріалів, культурної програми, організації заходу в цілому;

• Кількість самих заходів на рік. ТОВ «ЦБС «Перспектива» в 2006 році почала активну діяльність з проведення конференц-сервісу на страховому ринку не тільки Києва, але і вийшла на регіональні ринки (Львів, Запоріжжя, планується проведення аналогічних конференцій у кожному обласному центрі).

При формуванні конкурентних переваг вирішальне значення має ефективне керування персоналом ТОВ «ЦБС «Перспектива» для досягнення високого рівня відповідальності при виробництві й наданні послуги, а також створення сприятливих умов для її споживання.

Для покращення кадрової політики компанія повинна змінити організаційну структуру з лінійно-функціональної на матричну, побудовану за проектним принципом, покращити взаємоєв’язки між усіма рівнями персоналу, особливо зворотній зв’язок.

Запорукою успішного консалтингу ТОВ «ЦБС «Перспектива» є професіоналізм, творчість та інноваційність.

Професіоналізм виявляється в досвідчених кадрах, творчість та інноваційність ─ в нових методах та підходах до вирішення старих задач.

Тож, для збереження конкурентної переваги, яка виражається у висококваліфікованих кадрах, потрібно удосконалити систему відбору кандидатів на посади консультантів, проводити внутрішні тренінги з підвищення кваліфікації, удосконалити мотиваційну систему.

Особливу увагу компанії потрібно звернути на позиціонування у свідомості споживачів. Для цього потрібно розробити власний, неповторний слоган та провести ефективну рекламну компанію в Інтернеті та пресі.

Маркетингова діяльність на підприємстві залишає бажати кращого, а без результативного маркетингу консалтингова компанія не протримається довго на такому швидко змінюваному ринку.

Для здійснення ефективної рекламної стратегії необхідно удатися до наступних заходів:

• розміщення реклами в друкованих виданнях, бажано журналах, які довше читають, ніж газети, та якість реклами в яких значно вища. Реклама в таких виданнях повинна бути більш інформаційна, ніж іміджова. Є доцільним використання реклами-нагадування, тобто поява в кращих виданнях не частіше одного разу в 2-3 місяці, збільшуючи частоту повторів перед настанням busy-season (для ТОВ «ЦБС «Перспектива» таким періодом є вересень (Ялтинський Форум) та лютий (Карпатська Конференція);

• реклама в Інтернеті (банери ТОВ «ЦБС «Перспектива» знаходяться на сайтах партнерів ─ ЛСОУ, СГ «ТАС», «Страхові відомості», «Конференс-Хаус»), довідниках («Жовті сторінки»), зовнішня реклама. Потрібно розмістити посилання на сайт компанії в каталогах галузевих та тематичних сайтів. Слід проіндексувати англомовну сторінку сайту в Altavista, Yahoo, Google з урахуванням слова «Україна»;

• спонсорство, яке полягає в фінансовій або іншій підтримці культурних, спортивних, громадських заходів в обмін на демонстрацію своєї торгівельної марки.

Використання усіх вищезапропонованих заходів для впровадження стратегії розвитку, удосконалення слабких сторін, новітні розробки та професіональні кадри дозволять ТОВ „ЦБС „Перспектива” зайняти лідируючі позиції у своєму сегменті на ринку консалтингових послуг та поступово розширяти свою діяльність і досягти визнання споживачів як компанія, що завжди поруч, та кращий технічний оператор страхових конференцій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?