Дипломна робота «Аналіз процесу економічної конвергенції (на прикладі країн Європейського Союзу)», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 07.12.2011 21:44 · від kalina87 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні підходи до аналізу конвергенції та її ролі в економічному зростанні держав 6 1.1. Визначення поняття конвергенції. Основні теоретичні підходи до пояснення конвергенції 6 1.2. Конвергенції в теоріях економічного зростання 12 1.3. Особливості досліджень економічної конвергенції 24 Розділ 2. Аналіз процесу економічної конвергенції в Європейському Союзі 28 2.1. Емпіричний аналіз конвергенції за рівнем доходів у Європейському Союзі 28 2.2. Аналіз критеріїв конвергенції в ЄС. Стан виконання критеріїв конвергенції окремими новими країнами-членами ЄС 35 2.3. Конвергенція між країнами ЄС за структурою економіки 57 Розділ 3. Економетрична оцінка процесу економічної конвергенції в нових країнах-членах ЄС 62 3.1. Методика дослідження абсолютної та умовної конвергенції 62 3.2. Економетричне дослідження 75 Висновки 84 Список використаних джерел 88 Додатки 91

Висновок

Поняття економічної конвергенції ввійшло в наукові кола не так давно, проте воно спричинило виникнення активних дебатів між науковцями з приводу даного питання. З середини ХХ століття почався досить швидкий розвиток новітніх теорій економічного зростання країн. Багато уваги було приділено розвиткові теоретичних обґрунтувань причин економічного зростання. Основні чинники даного процесу представлені в теорії структурних трансформацій, в теоріях екзогенного та ендогенного зростання економік. В згаданих теоріях наголошується на таких факторах, як початковий рівень доходу, нерівність у розподілі доходів, середній темп приросту населення, продуктивність факторів, освітній рівень працівників, частка інвестицій у валовому внутрішньому продукті, різні показники соціальної і політичної нестабільності та ін. Важливе значення надається науково-технічному прогресу. Перелічені фактори є насправді достатньо інформативними з погляду дослідження зближення між країнами.

З часом дослідники все більше звертають увагу на процес економічної конвергенції між країнами не лише через його важливість з погляду подолання розриву між багатими і бідними країнами, але і як можливий спосіб перевірки істинності теорій економічного зростання. Проте результати наукових робіт свідчать про досить неоднорідні прояви процесу конвергенції в світі. Така ситуація ще раз засвідчує актуальність досліджень процесу економічної конвергенції.

Отже, в роботі проведено аналіз процесу економічної конвергенції на прикладі країн Європейського Союзу. Варто наголосити на тому, що вибір саме країн ЄС в принципі був досить показовим з погляду дослідження конвергенції.

На основі аналізу наукових статей та досліджень опрацьовано ключові визначення конвергенції загалом та економічного прояву даного процесу зокрема. В підсумку суть економічної конвергенції зводиться до зближення економічних показників до певного рівня. У випадку нових країн ЄС – це, наприклад, тенденція до зближення рівня їх ВВП на душу населення до середнього по ЄС.

Також проаналізовано різноманітність проявів економічної конвергенції, визначено її основні види:

1. Конвергенція в економіці та конвергенція між економіками;

2. Конвергенція по темпах зростання та по рівнях доходів;

3. Конвергенція абсолютна та умовна;

4. Глобальна та локальна (клубна) конвергенція;

5. Конвергенція по доходу та по загальній продуктивності факторів.

Найбільш інформативними показниками конвергенції було обрано рівень доходу на душу населення, темпи його приросту, рівень відхилення від середніх показників по регіоні. Також цікавими для дослідження є показники структури ВВП за доданою вартістю основних секторів економіки. Це надало змогу прослідкувати наявність структурних змін в нових країнах-членах ЄС в часи їх перехідного розвитку.

Проведений емпіричний аналіз показників ВВП на душу населення показав досить помітне їх зближення між державами ЄС. Додатково було розглянуто рівень доходів загалом по Європейському Союзі та регіонах країн. Виявилося, що всередині більшості країн ЄС існує досить помітна розбіжність за рівнем доходів. Важливим і досить несподіваним є те, що такі різниці спостерігаються навіть в найбільш розвинених країнах Європи. Та все ж таки аналіз продемонстрував, що за останні роки ці різниці стабільно скорочуються.

В роботі було зроблено аналіз критеріїв економічної конвергенції ЄС, що стосуються вимог, яким повинні відповідати країни, що мають намір приєднатися до зони євро. Кожен із згаданих критеріїв досить добре відображає стан економіки, надає можливість стверджувати про стабільність та вразливість до кризи економік країн. Саме з цієї точки зору було проведено аналіз критеріїв конвергенції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?