Курсова робота «Розвиток системи мотивації праці на прикладі Mcdonalds», 2011 рік

З предмету Транснаціональні корпорації · додано 07.12.2011 03:07 · від Даша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Теоретичні засади системи мотивації праці 2 1.1. Сутність та зміст мотивації персоналу 2 1.2. Форми та методи мотивації персоналу 2 1.3. Аналіз та характеристика основних складових системи мотивації праці 2 Розділ 2. Дослідження системи мотивації праці в mсdonald's corporation 2 2.1. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності McDonald’s Corporation 2 2.2Аналіз фінансового стану McDonald’s Corporation 2 2.3. Система мотивації персоналу в McDonald’s Corporation 2 Розділ 3. Вдосконалення системи мотивації праці 2 3.1. Основні напрямки вдосконалення організації стимулювання персоналу 2 3.2. Впровадження системи ключових показників діяльності (KPI) 2 Висновки 2 Список використаних джерел 2

Висновок

Людський потенціал є найважливішим інструментом втілення у життя будь-яких стратегічних планів і одним із основних внутрішніх факторів ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Тож, якщо глобалізація вимагає від людини мультикультурності, то сучасні технології і стрімкість процесів змін – безперервності процесу навчання людини, її зростаючої здатності до комунікацій і роботи в команді. Саме тому кадри підприємства перетворюються у важливий фактор розвитку всіх систем і підсистем та забезпечують конкурентоспроможність підприємства на зовнішніх ринках. Кадри є своєрідною відповіддю на виклики глобальної економіки.

Отже, виконаний теоретичний аналіз в першому розділі курсової роботи, показав, що мотивація праці розглядається як процес спонукання окремих працівників або їх груп до ефективної, високопродуктивної праці шляхом створення умов, які регулюють трудові відносини й забезпечують відповідність між конкретними інтересами найманих працівників і роботодавця. Обґрунтовано, що поняття мотивація застосовується не тільки до праці, але і до персоналу. Це широке поняття, яке охоплює не тільки обов'язкову для найманого працівника працю, але й такі види діяльності як раціоналізація, охорона праці, економія ресурсів тощо.

Виходячи з цього визначено, що стимулюванням є тип управлінської дії на трудову поведінку працівників з використанням різних стимулів, що може бути проявлене у створенні такої ситуації, яка спонукала б людину діяти певним чином і яка дозволила б їй усвідомити, що вона здатна задовольнити свої особисті потреби за допомогою «необхідної» поведінки, спрямованої на досягнення цілей організації.

Відповідно до узагальнених даних по існуючій системі оплати праці рестораннів швидкого харчування McDonald’s визначено, що:

- форма виразу і оцінки результатів праці здійснюється згідно встановленим критеріям оплати по групам працівників;

- кількість показників, що характеризують результати праці, переважно розраховуються від показника займаної посади, а не мірі внесення свого вкладу до загального господарського процесу та привнесення своєю працею певного прибутку підприємству;

- характер впливу працівника на результати праці – непряма форма, тобто існує чітка встановлена система оплати;

- характер розподілу фонду оплати праці – тарифна система, яка не передбачає наявності участі працівника в отримані винагороди від прибутку;

- за цільовим призначенням система оплати McDonald’s Corporation є гарантуючою, тобто чітко встановлено розмір заробітної плати незалежно від рівня отриманого прибутку.

Можна виокремити наступні позитивні напрями організації праці на досліджуваній корпорації: зосередженість на командній атмосфері, гнучкість графіку та форм роботи, а також постійний розвиток.

Проте існують і негативні моменти мотивації праці в корпорації McDonald’s:

- використовуються самі низькі розцінки оплати праці для молодшого та середнього персоналу;

- велика розбіжність в оплаті між операційним та вищим управлінським персоналом;

- висока плинність кадрів;

- стомлюваність працівників.

Загалом варто відмітити недостатній рівень матеріального стимулювання персоналу, що компенсується достатньо продуманим та вдалим нематеріальним стимулюванням працівників McDonald’s.

Основною проблемою при розробці системи преміювання робітників підприємства є:

1) визначення критеріїв оцінки преміювання;

2) розробка шкали преміювання;

3) визначення бази преміювання.

Основою побудови преміальної системи є показники преміювання, тобто конкретні результати господарсько-фінансової діяльності, при досягненні яких сплачується премія: перевиконання плану обсягів виробництва, отримання прибутку.

Розроблена система преміювання включає в себе наступні інструменти стимулювання:

1) систему преміювання за поточні результати господарської діяльності та окремі досягнення;

2) різноманітні одноразові заохочення за результати праці.

Основними елементами розробленої системи преміювання є: показники преміювання, умови преміювання, розміри та шкали преміювання. В основу побудови преміальної системи покладено показники преміювання, тобто конкретні результати господарсько-фінансової діяльності, при досягненні яких сплачується премія: перевиконання плану обсягів виробництва, отримання прибутку.

Дотримання умов преміювання підтверджує право робітника на отримання премії при досягненні показників преміювання. Розмір премії визначається відповідно до розроблених розмірів та шкали преміювання.

Розроблена система преміювання дозволяє в середньому збільшувати заробітну плату працівників McDonald’s на 10-30%.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?