Курсова робота «Цивільно-правова відповідальність», 2010 рік

З предмету Право · додано 04.12.2011 22:34 · від Вікторія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Поняття, умови та значення цивільно правової відповідальності 8 1.1. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності 8 1.2. Умови настання цивільно-правової відповідальності 11 Розділ 2. Види цивільно-правової відповідальності 17 2.1. Договірна відповідальність як вид цивільно-правової відповідальності 17 2.2. Особливості не договірної відповідальності як вида цивільно- правової відповідальності 19 2.3. Дольова, солідарна та субсидіарна відповідальність 22 Розділ 3. Підстави звільнення від відповідальності 24 Висновки 29 Список використаної літератури 31

Висновок

Цивільно-правова відповідальність - установлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні особи певних цивільних прав чи накладенні на неї обов'язків майнового характеру. Вона є однією з форм державного примусу, оскільки пов'язана з застосуванням санкцій майнового характеру, спрямованих на відновлення порушених прав і стимулювання нормальних ринкових відносин, і полягає у стягненні неустойки, штрафу або пені.

Умовами для настання цивільно-правової відповідальності є: протиправність поведінки боржника; наявність шкоди; причинний зв'язок між протиправною поведінкою і шкодою; вина порушника.

Тільки сукупність зазначених умов дає підставу для притягнення до цивільно-правової відповідальності.

Різновидностями цивільно-правової відповідальності є: договірна та позадоговірна, дольова, солідарна та субсидіарна.

За деякі дії цивільно-правова відповідальність може накладатися без вини, якщо вона обумовлена законом чи угодою. Зокрема, до них слід віднести такі випадки:

- за невиконання грошового зобов'язання;

- зберігача за втрату, недостачу чи пошкодження майна;

- за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

Договірна відповідальність настає в разі порушення договору. Позадоговірна відповідальність настає у випадках вчинення шкоди чужому здоров'ю або майну, коли між заподіювачем шкоди і потерпілим цивільно-правового договору не було.

Відповідно до цивільного законодавства боржник, який не виконав або виконав неналежним чином зобов'язання, вчинив позадоговірну шкоду, повинен повністю відшкодувати завдані кредитору збитки (витрати, зроблені кредитором, втрату й пошкодження його майна, а також не одержані ним доходи).

Якщо в цивільному правовідношенні є декілька зобов'язаних осіб, то може мати місце часткова, солідарна або субсидіарна відповідальність. За часткової відповідальності кожна із зобов'язаних осіб несе відповідальність тільки у своїй частці. За солідарної відповідальності кредитор має право звернути стягнення на майно всіх боржників, частини їх або одного з них. Виконання солідарного зобов'язання одним із декількох боржників звільняє останніх від відповідальності. Солідарна відповідальність настає лише у випадках, прямо передбачених законом або договором. Субсидіарна, або додаткова, відповідальність має місце за наявності, крім основного боржника, ще й додаткового. У разі неможливості відшкодовування збитків основним боржником до відповідальності притягається додатковий. Скажімо, за вчинену шкоду неповнолітнім віком від 14 до 18 років несе відповідальність він сам за наявності у нього власного майна. Якщо такого майна він не має, то відшкодовувати вчинену ним шкоду зобов'язані його батьки чи піклувальники. Боржник звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язання або вчинення позадоговірної шкоди, коли мають місце непереборна сила чи випадок.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?