Курсова робота «Аналіз фінансового стану акціонерного товариства на прикладі "Вінницький міський молочний завод"», 2011 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 09.12.2011 14:08 · від Яgodka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану акціонерного 1.1. Економічна сутність фінансового стану акціонерного товариства та необхідність його аналізу 1.2. Основні методики аналізу фінансового стану акціонерного товариства Висновок до розділу 1 2. Аналіз фінансового стану ВАТ «Вінницький міський молочний завод» 2.1. Загальна характеристика ВАТ «Вінницький міський молочний завод» 2.2. Аналіз майнового стану підприємства 2.3. Аналіз рівня ліквідності та фінансової стійкості акціонерного товариства 2.4. Аналіз ефективності діяльності підприємства Висновок до розділу 2 3. Пропозиції та рекомендації щодо покращення діяльності ВАТ «Вінницький міський молочний завод» Висновок до розділу 3 Висновок Список використаної літератури Додатки

Висновок

У даній курсовій роботі ми розглянули показники та методи комплексної оцінки фінансового стану підприємства на прикладі підприємства ВАТ «Вінницький міський молочний завод» провели комплексний аналіз фінансового стану на основі кращих методик.

У роботі ми використали показники майнового стану, ділової активності, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та рентабельності, розрахунок яких для дослідного підприємства дозволив нам проаналізувати його фінансову стабільність.

Досліджений у роботі фінансовий стан ВАТ «Вінницький міський молочний завод» є не досить стійким, але все ж привабливим для кредиторів. Керівництво підприємством повинне звернути увагу на підвищення його стійкості у найближчому майбутньому.

Аналізуючи фінансово-економічний стан підприємства можна зробити наступні висновки:

1. Аналіз фінансових і бухгалтерських документів показав що фінансово-економічне становище підприємства не задовільне не кінець 2010 року.

2. На підприємстві ще існують резерви підвищення конкурентоспроможності; рентабельності, продуктивності праці за рахунок зменшення собівартості продукції (за рахунок зменшення циклу обертання оборотних коштів та пошуку більш широкого ринку збуту); підвищення кваліфікації персоналу; розвитку маркетингу на підприємстві.

3. Підприємство існує і має можливості до розвитку, але для цього необхідно багато працювати керівництву і всьому трудовому колективу. Розвиток виробництва дасть можливість не тільки отримувати більший прибуток, та направляти його знов-таки на розвиток виробництва, а дасть можливість поліпшити матеріальне становище працівників – це дасть умови для розвитку та відпочинку працівників, що є дуже актуальним і наш час і також буде направлене на розвиток підприємства, завдяки інвестуванню соціальної сфери.

4. Підприємству потрібно витрачати частину прибутку на рекламу та пошук нових замовлень з метою розширити сферу діяльності підприємства і можливо вийти на більш широкий ринок замовників не лише у Вінницькій області, але й за її межами. Тобто дуже важливими є вкладення у маркетингову діяльність, якщо підприємство прагне бути конкурентоспроможним.

5. Займатись організованою перепідготовкою персоналу за професійним спрямуванням з метою поглибити знання і вміння працівників і скоротити використання часу на виконання певної роботи, що дозволить отримувати більше прибутку за більший обсяг виконаних робіт.

6. Використовувати у своїй роботі нові покращені матеріали та засоби праці, що економніші та зручніші у виробництві.

7. Ряд характерних особливостей, таких як сезонність виробництва, довгий період обороту капіталу, висока ризиковість та залежність від природних умов, зумовлюють потребу в позикових ресурсах для сільськогосподарського виробництва. Можливо і для нашого дослідного підприємства доцільним було б одержання більшої кількості кредитів для розвитку виробництва.

Основою ефективного функціонування ринку в цілому є всебічний розвиток і постійне удосконалення його інфраструктурних елементів – системи підприємств, організацій, закладів виробничої та невиробничої сфери, які покликані обслуговувати рух продукції від виробника до споживача. Зазначена інфраструктура виконує функції виявлення ринкових цін як цін реального попиту та реальної пропозиції.

Особливої уваги держави потребує найменш розвинена комунікаційна та інформаційна складова ринкової інфраструктури. До системи комунікацій належать транспортна, телефонна, радіотелефонна, телевізійна і комп’ютерна системи, які забезпечують підприємницьку підприємств. Аграрний ринок не може розвиватися без вирішення проблеми своєчасної доставки продукції, виробленої в сільському господарстві, до місць її зберігання, пакування, тарування, перероблення і споживання. Будівництво доріг для переміщення товарних потоків сільськогосподарської продукції, як і розвиток телефонної, радіотелефонної, телевізійної систем зв’язку в сільській місцевості, потребує реальної державної підтримки.

Фінансова стабільність підприємства, яка характеризує фінансовий стан, залежить від великої кількості чинників і тільки своєчасною та раціональною управлінською роботою можливо контролювати фінансовий стан підприємства та стимулювати його розвиток.

ВАТ «Вінницький міський молочний завод» має можливість розвиватись, залучати нових партнерів до співпраці, розширювати сферу виробничої діяльності та сферу послуг і лише від вірного управління підприємством залежить його процвітання у майбутньому.

Коментар модератора

50 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?