Курсова робота «Запозичення як процес взаємодії двох мовних систем та засоби їхнього 2 відтворення українською мовою (на матеріалах запозичень української економічної та технічної термінології)», 2011 рік

З предмету Філологія · додано 02.12.2011 00:57 · від Helena_Berger · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Лінгвістичний статус лексичних запозичень 5 1.1. Інтерпретація поняття запозичення у контексті сучасних лінгвістичних досліджень 5 1.2. Причини виникнення та шляхи поповнення лексичних запозичень 7 Висновки до розділу 1 10 РОЗДІЛ 2. Види лексичних запозичень в українській та англійській мовах 11 2.1. Сучасні підходи до класифікації лексичних запозичень в українській та англійській мовах 11 2.1.1. Класифікація за шляхом та способом запозичення 11 2.1.2. Класифікація за аспектом запозиченого слова 12 2.1.3. Класифікація за ступенем пристосування іншомовних слів до мови-реципієнта 13 2.1.4. Класифікація за ступенем асиміляції 14 2.2. Лексичні інтернаціоналізми 15 Висновки до розділу 2 16 РОЗДІЛ 3. Основні прийоми перекладу англомовних лексичних запозичень на українську мову 17 3.1. Транскодування 18 3.2. Калькування 19 3.3. Описовий переклад 20 Висновки до розділу 3 22 Висновки 23 Summary 25 Список використаної літератури 26

Висновок

Мова постійно змінюється. Змінність мови забезпечує її відповідність змінним потребам комунікативної і пізнавальної діяльності людини. Мова надзвичайно чутлива до різних соціальних змін.

Запозичення — найпоширеніший результат взаємодії мов. Найпроникливішою для запозичень є лексико-семантична система. Роль лексичних запозичень є визначальною для всіх інших контактно зумовлених мовних змін: саме лексичними запозиченнями спричинені фонологічні та морфологічні запозичення. Особливо важливим є точне і коректне використання іншомовних слів, а також правильне введення таких слів у текст.

У лінгвістичній літературі існує багато класифікацій слів, які запозичені з однієї мови в іншу, із врахуванням різних аспектів їх дослідження. Запозичені слова можна класифікувати за шляхом та способом запозичень, за аспектом запозиченого слова, за ступенем асиміляції та за ступенем пристосування іншомовних слів до мови-реципієнта.

Особливу групу слів у лексичній системі становлять так звані традиційні інтернаціональні слова або інтернаціоналізми, що є здебільшого термінологічними утвореннями з морфем грецького та латинського походження у різних сферах життя – науки, культури, політики тощо.

Основними способами перекладу англомовних запозичень на українську мову є транскрипція, транслітерація і калькування. Допоміжним засобом можна вважати описовий переклад.

З точки зору практики перекладу доцільно розрізняти випадки, коли варіантні відповідники слова подано в словнику та коли вони у словниках відсутні частково або повністю. У першому випадку перекладач обирає один адекватний у даному контексті варіантний відповідник слова. У тих випадках, коли варіантні відповідники слова відсутні у словниках, перекладач повинний точно визначити, у якому значенні вжито багатозначне слово, а потім вже перекласти його одним із способів перекладу слів.

Запозичення нових слів – активний процес, і ніяке дослідження в цій області не може закрити цю тему, поки існують різні мовні культури і відбувається спілкування між ними.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?