Курсова робота «Механізм функціонування фінансового ринку України», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 29.11.2011 12:25 · від Juri · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Сутність та структура фінансового ринку 6 Розділ 2. Аналіз функціонування фінансового ринку України 15 Розділ 3. Перспективи розвитку вітчизняного фінансового ринку в умовах глобалізації 23 Висновки 34 Список використаних джерел 37 Додатки 39

Висновок

Проаналізувавши стан фінансвого ринку України можна зробити висновки, що фінансовий ринок є особливою сферою, яка включає велику кількість відносин між собою, доповнюють одна одну та потребують удосконалення.На сучасному етапі розроблені тактичні завдання державної політики розвитку фінансового ринку України, якими є:

– розробка єдиних функцій управління для багатьох державних органів, що регулюють фінансовий ринок;

– створення жорсткої регулятивної інфраструктури ринку та її правової бази як способу обмеження ризиків інвесторів (вимоги до достатності капіталу, якості активів і ліквідності небанківських інвестиційних інститутів, обмеження їх власних операцій щодо ризиків, правил етичного ведення операцій та повного розкриття інформації при обслуговуванні клієнтів);

– закріплення в правовій базі фінансового ринку заходів щодо відповідальності за невиконання встановлених правил;

– облік, упорядкування та систематизація правової бази фінансового ринку, що дасть можливість рядовому спеціалісту вільно користуватися величезним масивом нормативних актів;

– вжиття заходів щодо легалізації тіньового капіталу, запобігання відпливу капіталів за кордон та забезпечення прозорості й цілісності фондового ринку;

– узгодження українських і міжнародних стандартів, що використовуються на фінансовому ринку;

– створення системи інформації про стан фінансового ринку та забезпечення її відкритості для інвесторів;

– формування механізму недопущення надмірного розвитку державних цінних паперів, що відволікає частину грошової пропозиції потенційних інвестиційних ресурсів на покриття непродуктивних витрат;

– створення вітчизняного інвестора ( в першу чергу необхідно залучити населення, яке не має ні знань, ні спеціальних кваліфікацій);

– створення державної або недержавної системи захисту інвесторів на ринку від втрат, пов’язаних із банкрутством інвестиційних інститутів;

– підтримка з боку держави освітніх закладів, які забезпечують фінансовий ринок високодосвідченими фахівцями;

– виділення державою фінансових і матеріальних ресурсів для розвитку та ефективного функціонування ринку;[20, с.67]

Фінансовий ринок має досить складну внутрішню структуру, певні складові якої можуть функціонувати самостійно, проте ринок досягає найбільшої ефективності, коли задіяні усі його складові.

Будувати свій власний фінансовий ринок Україна повинна спираючись на міжнародний досвід. Фінансові ринки різних країн функціонують за різними моделями, мають свої власні правила роботи і систему органів управління, але організаційна будова системи регулювання в переважній більшості держав ґрунтується на концепції дворівневої системи органів регулювання. Перший рівень становлять органи державного регулювання, другий рівень утворюють саморегулівні організації (СРО), створені професійними учасниками ринку цінних паперів, до яких належать різного роду союзи, асоціації, ліги професійних учасників, фондові біржі та організатори позабіржової торгівлі. Розподіл функцій і повноважень між державними органами і саморегулівними організаціями зумовлений рівнем розвитку фінансового ринку, культурними та історичними традиціями кожної країни, особливостями законодавства, яке в різних країнах відрізняється за ступенем жорсткості, соціальною та правовою культурою суспільства, а також рівнем організації професійних об'єднань учасників фондового ринку, здатних взяти на себе значну частину роботи щодо регулювання діяльності на ньому.

Даний етап розвитку світового фінансового ринку характеризується ство-

ренням наднаціональних органів регулювання фінансових ринків світу. Сучасна глобалізація економічних зв'язків впливає на інтернаціоналізацію фінансових ринків, змушуючи національні регулювальні органи розвивати двосторонні і багатосторонні офіційні зв'язки з іноземними органами нагляду та контролю з метою створення системи міжнародного співробітництва у сфері попередження та переслідування шахрайств з фінансовими ресурсами, регулювання фондових ринків та інвестиційної діяльності. Найбільш поширеним інструментом такого міжнародного співробітництва є меморандуми про взаємодію між уповноваженими регулюючими органами держав.

На даному етапі розвитку світового фінансового ринку міжнародними регулюючими Організаціями :Міжнародний Валютний Фонд, Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO); Форум Європейських Комісій з цінних паперів (FESCO).

Сучасний рівень розвитку фінансового ринку розвинених країнах обумовлюється такими складовими, як рівень накопичення, господарські традиції, розміри суспільного багатства та благополуччя нації. Недостатній розвиток визначених факторів в Україні дає право стверджувати, що вітчизняний фінансовий ринок знаходиться тільки на стадії формування і розвитку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?