Курсова робота «Розподіл валового доходу і формування фондів на підприємстві», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 29.11.2011 12:21 · від Juri · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Економічна суть та значення валового доходу,джерела його формування 6 Розділ 2. Валовий дохід підприємства як один з ключових показників його роботи 13 Розділ 3.Шляхи збільшення валового доходу підприємства 18 Висновки 24 Список використаних джерел 27 Додатки 29

Висновок

Дослідивши поняття валового доходу, можна зробити такі висновки:

Валовий дохід є важливим показником діяльності підприємства й характеризує її ефективність. У ньому відображається підвищення продуктивності праці, збільшення заробітної плати, скорочення матеріалоємності продукції. Використання валового доходу як основного узагальнюючого показника ефективності дає можливість визначити реальний економічний ефект, отриманий від діяльності підприємства.

Валовий дохід розглядають:

а) з позиції економічної теорії (Артемової Л.В., Гордієнко К.Д., Жданова С.А., Конопліцького В.А. та ін.).Валовий дохід є розрахунковим показником і ототожнюється з національним доходом;

б) фахівцями з бухгалтерського обліку (Азріліян А.) притримується підхід до визначення валового доходу як сумарного річного дохіду підприємства (фірми), отриманий в результаті виробництва і продажу продукції, товарів, послуг ;

в) спеціалістами з фінансів (Дем’яненко М.Я., Загородній А.Г.,Литовських А.М. та ін.) надається кілька визначень як з позицій економічної теорії, так і з облікової позиції.

Більшість авторів (Артемова Л.В., Дем’яненко М.Я., та ін.) дотримуються думки, що “валовий дохід” – це різниця між виручкою від реалізації продукції та матеріальними витратами на її виробництво.

Валовий дохід – це грошовий вираз вартості знов створеної продукції. Він визначається як різниця між виручкою та матеріальними витратами й амортизаційними відрахуваннями у складі собівартості реалізованої продукції. Валовий дохід є важливим показником діяльності підприємства і характеризує її ефективність. У ньому відображається підвищення продуктивності праці, збільшення заробітної плати, скорочення матеріаломісткості продукції. Використання валового доходу як основного узагальнюючого показника ефективності дає змогу визначити реальний економічний ефект, котрий отримується від діяльності кожного підприємства. Переваги показника валового доходу полягають у тім, що в ньому найбільш реально відбито таку важливу сторону діяльності, як підвищення продуктивності праці. Валовий дохід, показуючи ступінь ефективності виробництва, є величиною знов створеної вартості основного джерела національного доходу. Валовий дохід – основне джерело утворення фінансових ресурсів не тільки підприємств, а й державного бюджету, позабюджетних фондів.Складовими валового доходу є змінний капітал (оплата праці) і додаткова вартість (прибуток). Тобто його структура безпосередньо зачіпає інтереси безпосередніх виробників,власника підприємства і суспільство в цілому. Тому вкрай важливою проблемою є проблема розподілу валового доходу. В розподілі валового доходу можна виділити два етапи: розподіл валового доходу на фонд оплати праці і прибуток; розподіл прибутку.

Розподіл валового доходу на фонд оплати праці і прибуток має важливе значення в тому плані, що необхідно встановити такий фонд оплати праці, який давав би можливість встановити рівень заробітної плати не нижче визначеного чинним законодавством. Причому цей рівень має бути достатнім і для відтворення робочої сили, і для стимулювання високоефективної праці.

Водночас розподіл валового доходу має бути оптимальним і щодо утво- рення прибутку підприємства. Це важливо тому, що прибуток має забезпечити підприємство власними коштами для розширення виробничих фондів, стимулювати підвищення ефективності виробництва та формування централізованого грошового фонду.Пропорції розподілу валового доходу в значній мірі залежать від рівня економічного розвитку, від пануючих відносин власності на засоби виробництва і від конкретних цілей, які в той чи інший період свого розвитку вирішує підприємство та суспільство в цілому.

Важливим є аналіз валового доходу підприємства.Метою аналізу валового доходу є визначення показників дохідності підприємства за поточний період,їх порівняння із минулим періодом,визначення динаміки та закономірності розвитку доходів,факторів,що впливають на доходи,оцінка достатності доходів для отримання цільового прибутку.

Виділяють 5 етапів аналізу валового доходу:

1. Аналіз динаміки загальної суми валового доходу;

2. Аналіз складу валового доходу і тенденцій його змін;

3.Аналіз рівня валового доходу, доходу від реалізації та торговельної надбавки;

4.Аналіз впливу факторів на суму валового доходу;

5.Аналіз достатності доходу для отримання прибутку.

Основними шляхами і резервами підвищення доходів за рахунок зниження рівня цін закупівлі товарів є:

1)за рахунок зниження ціни закупівлі;

2)за рахунок збільшення ціни реалізації;

3)за рахунок збільшення обсягу реалізації товарів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?