Курсова робота «Наслідки міжнародної міграції робочої сили»

З предмету Міжнародна економіка · додано 28.11.2011 17:50 · від justbefun · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1.Теоретичні основи виникнення світових міграційних процесів 1.1. Теоретичні аспекти світових міграційних процесів 5 1.2. Причини та передумови міжнародної міграції робочої сили 7 1.3. Масштаби, форми й основні напрямки сучасних міграційних процесів 9 Розділ 2. Економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили 2.1. Економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили для країн імміграції та еміграції 15 2.2. Особливості імміграційної політики країн – основних імпортерів робочої сили 18 2.3. Міжнародний досвід регулювання міграційних процесів на дво- та багатосторонньому рівні 20 Розділ 3. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили 3.1. Аналіз динаміки та структура міграційних процесів в Україні 24 3.2. Державне та міжнародне регулювання міжнародної міграції робочої сили в Україні 26 3.3. Стан та шляхи боротьби з нелегальною міграцією в Україні 29 Висновки 33 Список джерел посилань 36

Висновок

Отже, міжнародна міграція робочої сили посилюється в умовах формування економічних зв’язків у світовому господарстві. Під цим поняттям розуміють переміщення найманих працівників через кордони в пошуках роботи. Це стихійний процес розподілу трудових ресурсів між національними ланками світового господарства. Економічною основою його є відчуження безпосередніх виробників від засобів виробництва, взаємозв’язаність країн та нерівномірність їх соціально-економічного розвитку.

1. Міждержавна міграція населення та трудових ресурсів виникає за наявності значного контрасту в рівнях економічного та соціального розвитку і темпах природного демографічного приросту країн, які приймають і віддають робочую силу. Міжнародна міграція існує в різних формах: трудової, сімейної, туристичної.

2. Існує ряд причин, які обумовлюють міжнародну міграцію робочої сили: відмінності в темпах накопичення капіталу; зміни в структурі потреб і виробництва, спричиняє науково-технічним прогресом; рівень та масштаби накопичення капіталу; пошук вигідніших умов праці.

3. Міжнародна міграція робочої сили набуває дедалі глобальнішого характеру і при цьому виділились світові центри тяжіння іноземної робочої сили: Північноамериканський регіон, Південноамериканський регіон, Західноєвропейський ринок, Південно-Східна та Західна Азія, Африканська ділянка переселенських рухів.

4. Форми міграційних процесів змінюються залежно від багатьох обставин. Найзагальнішими є формами міграції є: постійна та тимчасова.

5. Наслідки міжнародної міграції робочої сили досить різноманітні. Вони проявляються як у країнах, що експортують робочу силу, так і в країнах, що імпортують її, приносячи певні вигоди та втрати обом сторонам, хоча, як видно з аналізу, вигод більше в країнах - імпортерах робочої сили, а в країнах - експортерах у цілому втрати перевищують вигоди

6. Для країн, що приймають мігрантів, важливими є питання, що пов'язані з управлінням та контролем над міграційними потоками. Важливим елементом імміграційної політики західних держав є встановлення юридичного статусу мігрантів, що визначає їхні соціально-економічні, трудові, житлові та інші права, закріплені як у міжнародних угодах, так і в національних законодавствах.

7. Існують основні механізми впливу на міграційні процеси: правовий, економічний, організаційно-адміністративний, соціальний, інформаційний, політико-правовий.

8. Регулювання міжнародних міграційних процесів на міждержавному рівні буває: одностороннє міжнародне регулювання, двостороннє регулювання, багатостороннє регулювання міжнародними міграційними процесами.

9. Міжнародна Організація Праці — це спеціалізоване агентство ООН, що займається поширенням соціальної справедливості і міжнародно визнаних людських і трудових прав. Основні завдання: розвиток і реалізація норм і основних принципів і прав у сфері праці; створення більш широких можливостей для жінок і чоловіків з забезпечення гідної зайнятості; підвищення ефективності соціального захисту для усіх; розробка міжнародних заходів і програм зі сприяння здійсненню основних прав людини, покращення умов праці та життя і розширення можливостей для зайнятості; розробка міжнародних трудових норм;

10. Зовнішня трудова міграція протягом кількох останніх десятиліть стала невід’ємною рисою розвитку України. Внаслідок невисокого рівня оплати праці, недостатньої соціальної захищеності, відсутності перспектив професійного зростання та внаслідок політичної та економічної нестабільності в країні, все більша кількість українців змушена шукати кращі умови для життя за кордоном.

11. Уряд України прагне регулювати трудову міграцію насамперед шляхом формування сучасного та мобільного внутрішнього ринку праці і посилює правову та соціальну захищеність громадян, які виявили бажання працювати або вже працюють за кордоном.

12. Останніми десятиліттями географічне положення України почали активно використовувати з метою нелегальної міграції, транспортування мігрантів та торгівлі людьми, але водночас Україна відіграє важливу роль у стримуванні потоків нелегальної міграції зі Сходу до держав Центральної та Західної Європи.

13. В Україні роботу, пов’язану з боротьбою з незаконною міграцією, здійснює низка відомств, основними завданнями роботи яких є: створення в країні державної структури, яка б консолідувала завдання боротьби з нелегальною міграцією на державному рівні; виявлення та перекриття найбільш небезпечних каналів міграції в Україну шляхом удосконалення візової політики та якості прикордонного контролю; створення дієвого механізму переправлення нелегітимних вояжерів до місць їх постійного проживання або до країн, з яких вони прибули.

Таким чином, міграція робочої сили являє собою переселення працездатного населення з одних держав в інші терміном більше ніж рік, викликане причинами економічного й іншого характеру, і може приймати форму еміграції (виїзду) й імміграції (в’їзду). Міграція робочої сили веде до вирівнювання рівнів оплати праці в різних країнах. У результаті міграції сукупний обсяг світового виробництва зростає внаслідок більш ефективного використання трудових ресурсів за рахунок їх міждержавного перерозподілу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?