Курсова робота «Монопольна влада та регулювання монополії», 2009 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 27.11.2011 12:12 · від Віктор · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Поняття монополії та причини її появи й існування 5 1.1. Характеристика поняття монополії 5 1.2. Причини появи й існування монополій 7 Розділ 2. Монопольна влада та наслідки монополізації економіки 12 2.1. Крива попиту монополіста і вплив монополії на економіку 12 2.2. Монопольна влада. Цінова дискримінація 17 Розділ 3. Регулювання монополії 25 3.1. Нормативно-правове регулювання конкурентної діяльності 25 3.2. Інституційне та економіко-правове регулювання конкуренції 31 Висновки 36 Список використаних джерел 39

Висновок

Отже із виконаної мною курсової роботи можна зробити наступні висновки.

1. Монополія виражає крайню форму недосконалої конкуренції, полярну протилежність досконалого конкурентного ринку. Чиста монополія, як і досконала конкуренція, є скоріше за все економічною моделлю, оскільки майже не існує у природі за винятком локальних ринків. У світовій же практиці монополією вважається зосередження в одних руках 30% ринку.

Основна причина виникнення монополії – це різного роду бар'єри входження на ринок. Монополія, яка існує за рахунок економії на масштабах, називається природною монополією. Адміністративна монополія виникає внаслідок дії державних органів. Наприклад надання одній або декільком фірмам виключного права на виконання певного роду діяльності. Економічна монополія є найпоширенішою. Її поява зумовлена економічними причинами, вона виростає на базі закономірностей господарського розвитку.

2. Основною відміною становища монополії є здатність чинити вплив на ринкову ціну. Монополія представляє собою цілу галузь і стикається з кривою ринкового попиту, що зумовлює нелінійний характер функції TR i відставання значень MR віл цін. Оскільки сукупний виторг зростає лише на еластичному відрізку кривої попиту, монополія завжди обирає обсяг випуску лише в його межах. Вона не має однозначного співвідношення між ціною і обсягом випуску, тому не має кривої пропозиції.

Оптимальний обсяг виробництва монополія вибирає за загальним правилом граничного випуску MR=MC одночасно з визначенням ціни продукції. Вона призначає ціну, вищу за граничні витрати на величину, обернено пропорційну еластичності попиту:Pm=MC•Ed/(Ed+1). Еластичність Попиту є вирішальним фактором монопольної влади. Рівень монопольної влади вимірює індекс Лернера: L=(P-MC)/P=-1/Ed.

Метою цінової стратегії монополіста є захоплення споживчого надлишку і перетворення його у монопольний прибуток. Вона реалізується за допомогою політики цінової дискримінації— продажу одного і того самого товару різним покупцям за різними цінами. Монополія намагається дослідити характер попиту різних груп покупців, щоб призначити кожному покупцю ціну, близьку до тієї, яку він міг би заплатити.

Порівняння параметрів рівноваги за умов монополії, монопсонії та досконалої конкуренції показує: за інших рівних умов монополіст виробляє менший обсяг і продає його за вищими цінами; монопсоніст купує товар у меншій кількості і за нижчою ціною, ніж конкурентна фірма. Монополія не досягає ні виробничної ефективності, ні ефективності розподілу ресурсів. Ціна, яку суспільство платить за неефективний розподіл ресурсів монополією та монопсонією вимірюється величиною сукупних втрат надлишку споживачів і виробників. Ці втрати є безповоротними втратами суспільства, що виникають внаслідок ринкової влади. Винятком є природна монополія.

3. Отже, проведений мною аналіз дає змогу стверджувати, що провідна роль у функціонуванні здорового конкурентного середовища належить державі, яка здатна своїми економіко-правовими інструментами створювати всі необхідні передумови для належного розвитку конкуренції у національній економіці та забезпечувати стійкі позиції як великим, так і середнім та малим вітчизняним підприємствам. Розвиток та вдосконалення інституційного та правового поля регулювання конкуренції, реформування сектору природних монополій, системи оподаткування, оптимізація поєднання та використання інструментів політики лібералізму та протекціонізму формуватимуть конкурентні відносини, що активізують соціально-економічний поступ української держави, підвищують конкурентоспроможність національної економіки.

Жодні методи і механізми не спроможні забезпечити позитивний розвиток ринкових відносин, якщо нема системи заходів з боку держави. Інституційне регулювання конкуренції передбачає функціонування міжнародних організацій, органів державної влади, неурядових об'єднань підприємців конк-ретних видів економічної діяльності. Центральне місце в системі органів контролю у сфері економічної конкуренції займає Антимонопольний комітет України (АМКУ), створений у 1993 р.

У сфері регулювання монополій першочерговою задачею є забезпечення належних інституціональних передумов ефективної конкуренції, недопущення деформацій ринкового механізму внаслідок втручання державних органів; розвиток належного інформаційного забезпечення функціонування товарних ринків; створення й розвиток ефективних каналів поширення товарів.

Наявні дані свідчать, що зараз в Україні державне регулювання суб'єктів природних монополій є недостатньо ефективним. Високі тарифи природних монополій значно стримують виробництво. Природні монополії стримують НТП, оскільки у їх інтереси не входить мінімізація витрат, адже вони можуть відшкодувати їх за рахунок підвищення тарифів. Антимонопольний комітет неодноразово порушував питання про необхідність докорінно змінити це ненормальне становище.

Україна – молода країна якій необхідне удосконалення антимонопольного законодавства. Одним з найважливіших результатів проведених реформ стало те, що більшість українських підприємств відчуває тиск конкуренції, що стимулює поліпшення роботи. Однак конкурентне середовище в українській економіці неефективне. Існуючі перешкоди на шляху розвитку конкурентних відносин — один з найважливіших факторів, що обумовлюють низький рівень ефективності української економіки і перешкоджають її інноваційній пере-орієнтації. Тому діюча конкурентна політика – необхідна умова стабільного й динамічного економічного росту, істотного підвищення життєвого рівня громадян.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?