Курсова робота «Удосконалення механізму ринкового ціноутворення на підприємстві ВАТ «Крок»», 2007 рік

З предмету Маркетинг · додано 28.11.2011 17:05 · від Alex · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи ринкового ціноутворення в сучасних умовах 5 1.1. Сутність і роль ціноутворення в сучасних умовах 5 1.2. Загальні цілі ціноутворення в умовах ринку 10 1.3. Моделі цінової політики підприємства в ринкових умовах 13 Розділ 2. Особливості застосування ринкового ціноутворення в сучасних умовах 19 2.1. Аналіз чинників та системи ринкового ціноутворення в розрізі окремих галузей України 19 2.2. Проблеми ринкового ціноутворення в сучасних умовах 26 Розділ 3. Обгрунтування використання ринкового ціноутворення в діяльності підприємства 31 3.1. Умови застосування політики ціноутворення в діяльності підприємства 31 3.2. Удосконалення ринкового ціноутворення на підприємстві 40 Висновки 43 Список використаних джерел 45

Висновок

Ціна відіграє важливе значення в умовах ринкової економіки. Кожним підприємством розробляється своя цінова стратегія, відповідно до завдань підприємства. Стратегія розробляється на довготривалий період, та покликана створити у споживача цілісне уявлення про продукт, який він купує. Високі ціни створюють враження преміальності продукту, а низькі – доступності продукту. Головна мета цінової стратегії підприємства – максимізація прибутку в умовах довготривалої цінової конкуренції.

Можливості підприємства в утворенні цін обмежені державою, яка піклуючись над незаможними громадянами встановлює межі цінових параметрів. Цінові стратегій підприємств базових галузей обмежені, також, напряму урядом та світовою конкуренцією. Як показує досвід втручання держави в процеси ціноутворення негативне, оскільки такі дії порушують виконання ціною окремих функцій, що закладує значні перекоси в економіку. В умовах командно-адміністративної економіки існує явище тіньових цін, які сильно відмінні від реальних, та покликані виконувати певні додаткові функції – утворення однорідного класу громадян з обмеженою купівельною можливістю, але здатних до відтворення.

Ціль будь-якої фірми полягає, звичайно, у забезпеченні рентабельності та отриманні найбільшої суми прибутку. Така ціль може досягатися різними шляхами, тому фірма зацікавлена у визначенні стратегічних пріоритетів у питанні встановлення цін. У загальному вигляді можна виокремити три групи цілей, які сфокусовані: на прибутках, на обсягах продажу, на конкуренції.

Маркетинговий підхід до ціноутворення припускає визначення продавцем такої інтегральної оцінки товару і комплексу сполучених з ним послуг, яка дає змогу встановити ціну, що влаштовує і покупця, і продавця. Причому завищена ціна по одних товарних позиціях, якщо це дозволяє кон’юнктура ринку, може цілком покривати занижену ціну по інших товарних позиціях.

Процес ціноутворення на ринках багато в чому залежить від типу ринку, у рамках якого діє відповідний суб'єкт торгівлі. Сучасному ринку характерна множинність цін. Для вивчення і використання на практиці цінових показників необхідно знати основні джерела даних про ціни. Механізм ціноутворення: аналіз попиту та пропозиції, проектування цін, виходячи із ситуації на ринку, і формування контрактної ціни.

Існуючі в даний час проблеми у сфері ціноутворення знижують як ефективність діяльності підприємств у цілому, так і дієвість цінової політики підприємств зокрема. Це, у свою чергу, обумовлює необхідність пошуку й утвердження нового підходу до процесу формування цінової політики підприємств.

Сучасні умови характеризуються підвищенням актуальності питань теоретичного і прикладного характеру, пов’язаних із використанням концепції маркетингового менеджменту. У зв’язку із цим ми вважаємо, що розглядати процесс формування цінової політики підприємства доцільно з використанням управлінського підходу.

Об’єктом дослідження проблем ціноутворення підприємства є ВАТ «Крок». Підприємство використовує метод ціноутворення, який ґрунтується на визначенні повної собівартості продукції плюс планова норма прибутку. У роботі розглянуто механізм розрахунку ціни на продукцію підприємства.

У загальному вигляді процедуру розроблення цінової політики, а потім й визначення на її основі конкретних рівнів цін ВАТ «Крок», побудовано на зведенні різних факторів, здатних вплинути на умови збуту і прибутковість операцій фірми за різних варіантів цін на продукт.

Для розроблення відповідної цінової політики ВАТ «Крок» має чітко визначити цілі ціноутворення. Вони випливають з аналізу становища підприємства на ринку та його загальних цілей на цьому ринку. Отже, цілі ціноутворення не повинні розглядатися як окремо взяті. Вони покликані сприяти успішному здійсненню маркетингової стратегії підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?