Курсова робота «Аналіз інвестиційного проекту», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 24.11.2011 20:55 · від hoodstalker · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Маркетинговий аналіз проекту 6 Розділ 2. Інституційний аналіз проекту 9 Розділ 3. Фінансовий аналіз проекту 13 3.1. Визначення структури джерел фінансування інвестиційних витрат 13 3.2. Складання плану погашення банківського кредиту 15 3.3. Складання прогнозу доходів 16 3.4. Розрахунок амортизаційних відрахувань 17 3.5. Складання прогнозу поточних витрат 18 3.6. Складання прогнозу фінансового результату 20 3.7. Складання прогнозу грошових потоків 22 3.8. Розрахунок показників фінансової ефективності проекту 24 3.9. Аналіз ризиків проекту 28 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додатки

Висновок

Отже, ми навчились:

• проводити маркетинговий аналіз проекту;

• виконувати інституційний аналіз проекту;

• складати прогнозні документи;

• розраховувати показники фінансової ефективності проектів;

• виявляти і аналізувати основні види ризиків, що притаманні проекту.

Здійснили оцінку життєздатності проекту: розрахували показники фінансової ефективності проекту (чисту теперішню вартість, індекс прибутковості, внутрішню норму рентабельності, термін окупності на дисконтова них грошових потоках), провели аналіз ризиків проекту.

Щодо чистої теперішньої вартості, то вона показує на скільки грошових одиниць дисконтова ні грошові вигоди перевищують дисконтовані витрати. Після розрахунків проведених в курсовому проекті NPV склала356,58 тис. грн. Отже, бачимо, що на 356,58 тис. грн. дисконтова ні грошові вигоди перевищують дисконтовані витрати.

Індекс прибутковості показує в скільки раз дисконтовані чисті вигоди проекту перевищують інвестиційні витрати. Він складає 4,4, що означає, що в 4,4 раз дисконтовані чисті вигоди проекту перевищують інвестиційні витрати.

Внутрішня норма рентабельності показує прибутковість проекту. В даному інвестиційному проекту вона складає 190%. Можна твердо стверджувати, що проект є прибутковим.

Термін окупності характеризує термін за який будуть відшкодовані витрати проекту. В даному проекті термін окупності складає 1,03 роки.

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що проект створення транспортного підприємства можна вважати ефективним, оскільки NPV>0 і Дорівнює 356,58 тис.грн, індекс прибутковості РІ>1 і дорівнює 1,9, внутрішня норма рентабельності дорівнює 5190%, термін окупності менший за життєвий цикл і складає 1,03 років.

Ми визначили і дали характеристику основним видам ризиків, які притаманні проекту, що аналізується. За допомогою аналізу чутливості оцінили фактори ризику, що пов’язані з реалізацією проекту. Для проведення факторів ризику було обрано 3 фактори ризику: обсяг реалізації послуг зменшили на 20 %, тариф зменшили на 15% та збільшили ставку дисконту на 15%. В додатку А, додатку Б та додатку В наведені таблиці з розрахунками нового значення чистої теперішньої вартості проекту при зміні показників.

Згідно таблиці 3.13. Можна стверджувати, що ризик, яким обтяжений проект, є тим більшим, чим більшою є чутливість цього проекту до зміни кожного з факторів (тобто еластичність). Отже, найбільш ризикованим є проект, при якому ми збільшили ставку дисконту на 15%.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?