Курсова робота «Особливості реструктуризації промислових підприємств», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 23.11.2011 19:32 · від Вікторія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 1. Теоретичні основи процесу реструктуризації промислових підприємств 1.1. Сутність і мета реструктуризації промислових підприємств 6 1.2. Методологічні підходи визначення доцільності проведення реструктуризації 8 1.3. Управління реструктуризацією промислових підприємств 10 Висновок до розділу 1 13 2. Аналіз реструктуризації ВАТ "Вовчанський олійноекстракційний завод" 2.1. Загальна характеристика ВАТ "Вовчанський олійноекстракційний завод" 14 2.2. Аналіз абсолютних показників діяльності підприємства 15 2.3. Аналіз відносних показників діяльності підприємства 16 Висновок до розділу 2 20 3. Пропозиції щодо ефективності проектів реструктуризації 3.1. Рекомендації по поліпшенню управління підприємством 21 3.2. Вибір напрямків реструктуризації ВАТ "Вовчанський олійноекстракційний завод" 23 Висновок до розділу 3 27 Висновки 29 Список використаної літератури 31 Додатки 33

Висновок

Отже, реструктуризація являє собою складний процес, спрямований, насамперед, на виведення підприємства з кризової ситуації і повинна охоплювати всі сфери функціонування підприємства – від його виробничо-комерційної діяльності до організаційної культури даного підприємства. Іншими словами, реструктуризація полягає у здійсненні комплексу заходів щодо поліпшення управління, підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції, яка випускається, зростання продуктивності праці, зниження витрат виробництва, поліпшення фінансово-економічних результатів діяльності.

У курсовій роботі було розглянуто діяльність ВАТ "Вовчанський олійноекстракційний завод" за 2009 та 2010 роки, що займається виробництвом нерафінованих олії та жирів; оптовою торгівлею молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами; збиранням, очищенням, розподіленням води і є доволі прибутковим підприємством, яке має багато ринків збуту та покупців продукції і все більше нарощує обсяги свого виробництва.

Провівши аналіз основних показників діяльності ВАТ "Вовчанський ОЕЗ" за два останні періоди діяльності, тобто за 2009 та 2010 роки було помічено позитивну тенденцію розвитку діяльності підприємства та зростання майже всіх абсолютних та відносних показників господарювання.

Фінансова стійкість підприємства є досить позитивною, адже збільшилась частка необоротних активів, запаси, власний капітал, значно зріс чистий дохід підприємства, збільшився чистий прибуток. Більшість відносних показників також змінились в кращу сторону. Зокрема, у звітному році значно зріс коефіцієнт автономії, і становить 0,713; коефіцієнт фінансової залежності і коефіцієнт фінансового ризику зменшились на величину 0,659. Але разом з тим за досліджуваний період підприємство ще не має стійкого фінансового стану, адже у звітному періоді зменшилась рентабельність продажу та рентабельність власного капіталу.

Також є ще незначна залежність від залучених коштів та невелика кредиторська заборгованість, яка зменшилась у звітному році в порівняні з базовим роком. Також поліпшилась і політика з розрахунків по дебіторській заборгованості, що теж позитивно вплинуло на діяльність.

В цілому за звітний період підприємство працювало ефективно, що і посприяло отриманню прибутку та поліпшенню фінансового стану загалом.

ВАТ "Вовчанський ОЕЗ" має високий потенціал розвитку. Але одночасно воно має і певні труднощі у розвитку та ще не зовсім стабільні та стійкі показники ліквідності.

Поліпшення фінансового стану підприємства можливе на основі залучень зовнішніх інвесторів.

Основними ознаками оздоровлення стану підприємства в процесі фінансової реструктуризації можуть бути: зростання обсягів збуту продукції, зменшення товарних запасів, бартерних операцій і дебіторської заборгованості, збільшення грошових потоків. Основною умовою успішної реструктуризації підприємств є ліквідність і прозорість вітчизняних ринків капіталу, використання власних ресурсів і знань персоналу.

Велика увага має приділятися аналізу собівартості продукції, пошуку шляхів скорочення витрат.

Зниження собівартості як важливий фактор підвищення прибутковості продукції є одним із центральних в управлінні витратами. Крім того, зменшення витрат виконує таке важливе завдання в ринкових умовах функціонування, як економічне обґрунтування зниження ціни, підвищення конкурентоспроможності продукції, що сприяє поширенню її збуту, завоюванню додаткових ринків, а також збільшення прибутків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?