Дипломна робота «Проблеми енергетичної безпеки ЄС та шляхи її вирішення в ХХІ ст.», 2010 рік

З предмету Політика, політологія · додано 20.11.2011 15:03 · від Герасимович Оксана · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Тенденції розвитку світового енергетичного ринку та проблема енергетичної безпеки на межі ХХ-ХХІ століть 9 Розділ 2. Формування системи енергетичної безпеки ЄС у ХХ столітті 28 Розділ 3. Основні шляхи зміцнення європейської енергетичної безпеки у ХХІ столітті 39 Висновки 54 Список використаних джерел 57 Додатки 61

Висновок

Дана робота показує, що питання вирішення енергетичної безпеки та налагодження ефективного міжнародного співробітництва в енергетиці вже поспіль багатьох років належить до пріоритетних у системі сучасних міжнародних відносин. Серйозні побоювання викликає те, що знижується рівень забезпеченості глобальної економіки запасами нафти і газу. Разом з тим відчуваються як і тимчасовий недолік нафтопереробних і транспортних потужностей, так і обмеженість додаткових можливостей по видобутку нафти. В системі міжнародної енергетичної політики вагому роль відіграють окремі впливові держави імпортери та експортери енергоресурсів, зокрема, в залежності від вибраних США і ЄС, Росією шляхів вирішення своїх енергетичних проблем будуть залежати і умови розвитку економіки світу. В одному з варіанті для підвищення енергетичної безпеки буде посилена роль атомної енергетики, розвиток зрідженого природного газу (замість трубопроводного) і засоби його доставки. Якщо раніше група країн могла знайти рішення для стабілізації енергетичних ринків, то в умовах глобалізації і зростанні масштабів економічних проблем світу необхідна саме глобальна політика. Отже, рішення по енергетичній безпеці фактично ініціюють формулювання довгострокової загальноприйнятної енергетичної стратегії, що надасть серйозний імпульс зміні структури всієї світової економіки в галузевому і географічному плані. Невелика різноманітність розміщення у світі резервів енергетичних джерел спричинює те, що забезпечення енергетичної безпеки є досить складною справою.

Основні умови які впливали і впливають на розвиток світового енергетичного ринку:

збереження традиційних видів палива (нафти та природного газу) в якості привалюючих джерел енергії у світі;

негайна необхідність запобігання катастрофічному та незворотньому кліматичному збитку у світовому масштабі;

забезпечення надійних постачань енергоносіїв та прискорення переходу до більш екологічно чистих енергетичних систем потребують радикальних дій з боку урядів як на національному, так і на місцевому рівнях, та їх участі у спільних міжнародних механізмах.

З урахуванням цих умов і мають країни-учасники енергетичних ринків (постачальники, транзитери та споживачі) розробляти та втілювати національну та спільну енергетичну політику, спрямовану на забезпечення сталого економічного розвитку та енергетичної безпеки кожної національної держави чи держав співдружності.

Зі свого початку у середині 1990-х років енергетична політика ЄС продемонструвала, як підвищити добробут завдяки конкуренції, стимулюючи ефективність та уникаючи цін вищих за вартість. У той час, як фінальна мета інтегрування усіх європейських ринків в один є амбіційною, а реформа все ще в прогресі, попередні позитивні оцінки реформи дають надію на її успішність.

Підсумовуючи характеристику напрямків здійснення змін в енергетичній політиці країн ЄС, необхідно підкреслити наступне:

1. Країни ЄС намагаються забезпечити свої енергетичні потреби через диверсифікацію структури споживання енергоресурсів та гарантування поставок енергоносіїв з різних країн.

2. У країнах ЄС спостерігається висока екологічна свідомість населення.

3. У суспільстві відсутня однозначна думка, щодо того чи це національні уряди і органи самоврядування, чи, можливо, Європейська Комісія повинна забезпечити енергетичну безпеку країн ЄС.

4. На напрямки енергетичної політики країн ЄС міцно впливають прогнози зростання попиту на енергію.

Основними загрозами для енергетичної політики в ЄС можна вважати ряд наступних аспектів:

1. відсутність єдиної позиції країн членів ЄС щодо енергетичної стратегії Європи, відповідей на енергетичні загрози, солідарності та узгодженості дій;

2. відсутність єдиної позиції щодо пріоритетності альтернативних транспортних коридорів та відповідно відтягування побудови альтернативних газотранспортних шляхів.

3. необхідність удосконалення механізмів фінансування енергетичних проектів та політичних інструментів забезпечення їх реалізації;

4. потребує вдосконалення механізм ціноутворення постачання природного газу.

5. слабка інтегрованість внутрішньої газотранспортної системи ЄС та незначний обсяг підземних газосховищ;

6. необхідність модернізації та розвитку енергетичної інфраструктури.

Країни ЄС намагаються забезпечити свої енергетичні потреби через диверсифікацію структури споживання енергоресурсів та гарантування поставок енергоносіїв з різних країн.

Визначені напрямки енергетичної політики країн ЄС вказують на необхідність застосування заходів, які сприятимуть підвищенню енергетичної безпеки, задоволенню соціальних потреб, покращенню конкурентно-спроможності економіки, а також охороні навколишнього середовища. Реалізація вищенаведених завдань впливає на зростання значення сектора енергії у країнах ЄС.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?