Курсова робота «Особливості процесу обслуговування у сфері комерційних послуг», 2010 рік

З предмету Маркетинг · додано 20.11.2011 13:04 · від Аліна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико - методологічні основи надання послуг в організації 5 1.1. Класифікація послуг та їх місце у комерційній діяльності 5 1.2. Особливості ринку інформаційних технологій та послуг зв‘язку на сучасному етапі 12 Розділ 2. Аналіз господарської діяльності в сфері послуг зв`язку на прикладі ват «укртелеком» 18 2.1. Місце ВАТ «Укртелеком» на ринку послуг зв’язку та аналіз показників господарської діяльності підприємства 18 2.2. Методика оцінки якості процесу обслуговування 25 Розділ 3. Удосконалення процесу обслуговування в організації як складова успішної діяльності у сфері комерційних послуг 31 3.1. Використання ефективних сучасних технологій обслуговування в організації 31 3.2. Методи та шляхи вдосконалення процесу обслуговування у сфері комерційних послуг у ВАТ «Укртелеком 34 Висновки 40 Список використаних джерел 42 Додатки 46

Висновок

Одержані результати дослідження теми курсової роботи свідчать про досягнення поставленої мети та дають змогу зробити певні висновки й внести пропозиції:

1. Сфера послуг – це сукупність галузей і видів діяльності, функціональне призначення яких у системі економіки виражається у виробництві та реалізації послуг і духовних благ для населення.

2. Класифікацію послуг здійснюють виходячи з характерних особливостей послуги, а для обліку та торговельних цілей складають переліки-класфікатори конкретних операцій (угод), сфер діяльності або результатів конкретної діяльності (споживчих благ), які належать до послуг.

3. Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» — сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компанія охоплює близько 71% ринку послуг місцевого телефонного зв'язку та 83% ринку послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.

4. Компанія ВАТ «Укртелеком» пропонує своїм клієнтам найновіші сучасні послуги: передавання даних та побудова віртуальних приватних мереж, відео-конференції, послуги мобільного зв’язку нового стандарту під ТМ Utel, зокрема інноваційні – відеодзвінок, мобільний Інтернет зі швидкістю до 3,6 Мбітс, відправка СМС на номери фіксованого зв’язку та багато інших якісних послуг.

5. Оцінка майнового стану ВАТ «Укртелеком» за 2009-2010 рр. доводить незмінний ступень зношеностi основних засобів, що свiдчить про стабільність виробничого потенціалу Товариства.

6. Розрахунок показників лiквiдностi Товариства свiдчить про деяке погіршення показників лiквiдностi станом на 31 грудня 2010 року. Але слід відзначити, що всі показники лiквiдностi значно перевищують нормативне значення, що свiдчить про достатність власних обігових коштів для покриття поточних зобов'язань.

7. В структурі джерел коштів підприємства, як на початок, так i на кінець звітного періоду переважає власний капітал, але спостерігається його зниження. За рахунок власного капіталу на кінець 2010 року сформовано 59,0% активів. Протягом звітного періоду також відбулось зниження коефiцiєнту забезпеченості власними оборотними засобами та коефiцiєнту маневреності власного капіталу, але вони вiдповiдають нормативному значенню.

8. За даними фінансової звітності Товариством за 2009 рік отримано прибуток, за 2010 рік отримано збиток. Тому рентабельність активів та власного капіталу Товариства за 12 місяців 2010 року має від’ємне значення.

9. Результати аналізу фінансово-господарської діяльності в достатній мiрi характеризують його, як підприємство незалежне від зовнішніх джерел, але з елементами фінансової нестабiльностi. Про це свiдчить збитковість роботи Товариства у 2010 році.

10. Головною проблемою фінансово-господарської діяльності Волинської філії ВАТ «Укртелеком» є вiдсутнiсть механізму компенсації збитків за розвиток та надання загальнодоступних послуг, передбаченого Законом України «Про телекомунікації».

11. Головною метою ВАТ «Укртелеком» у сфері якості щодо надання телекомунікаційних послуг є постійне задоволення зростаючих потреб споживачів.

12. Методами удосконалення процесу обслуговування у ВАТ «Укртелеком» в розрізі технічного обслуговування, яке здійснює Волинської філії є профілактичний, контрольно-коригувальний, відновлювальний. Основними напрямами удосконалення процесу обслуговування у ВАТ «Укртелеком» є централізація та автоматизація такого процесу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?