Курсова робота «Формування і розвиток рекреаційних систем Волинської області», 2008 рік

З предмету Туризм · додано 19.11.2011 18:09 · від Альона · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Вчення про рекреаційні системи 5 1.1. Загальні поняття про рекреаційні системи 5 1.2. Принципи виділення перспективних рекреаційних територій 8 1.3. Умови формування рекреаційних систем 13 Розділ 2. Формування і розвиток рекреаційних систем Волинської області 19 2.1. Загальна характеристика рекреаційних систем Волинської області 19 2.2. Методи вивчення і дослідження рекреаційних систем (за Преображенським) 28 2.3. Проблеми і перспективи рекреаційного освоєння території Волинської області 30 Висновок 34 Список використаної літератури 36

Висновок

Рекреаційна діяльність є формою взаємодії суспільства і природного середовища, тому в основі структури територіально-рекреаційної системи лежить поєднання природних, господарських, трудових ресурсів, які й утворюють описані підсистеми.

У процесі відпочинку виникають економічні та позаекономічні відношення і явища, які становлять сутність рекреаційної діяльності, що розвинулась внаслідок подальшого поглиблення суспільного поділу праці. Поступовий перехід суспільства від моделі життєзабезпечення до моделі змістовного проведення вільного часу характерний для постіндустріальних країн, дає підстави прогнозувати подальше зростання рекреаційної діяльності та урізноманітнення її функцій. Рекреації притаманне ускладнення внутрішньої структури внаслідок урізноманітнення запитів населення до відпочинку, що відображається на територіальній організації рекреаційної діяльності.

В Україні є великі рекреаційні ресурси, які мають міжнародне значення. Уся територія України характеризується виключно сприятливими умовами та наявністю різноманітних рекреаційних ресурсів для відпочинку і лікування населення, проведення різних видів туристичної діяльності.

Урізноманітнення та розширення рекреаційної діяльності внаслідок розвитку туризму як масового явища є головною причиною виділення нових рекреаційних територій, а основа їхнього виділення – конкретні ландшафти з індивідуальним набором сприятливих для відпочинку характеристик та природних умов. Оцінка та врахування природних умов і ресурсів сприяють ефективному веденню рекреаційної діяльності в кожній ландшафтній місцевості та правильному виділенню профілю рекреаційної зони.

Отже, на характер використання рекреаційних ресурсів надзвичайно впливає екологічний стан території - чистота або забрудненість вод, повітря, ґрунтів, порядок або безладдя в соціально-політичному житті суспільства, економіці країни.

Однією з найактуальніших проблем забезпечення сталого розвитку регіональних рекреаційно-туристичних комплексів є проблема ефективного природокористування (земле- та водокористування, збереження унікальної флори і фауни тощо). Особливої уваги ця проблема потребує щодо розвитку, збереження та переходу до сталого розвитку рекреаційно-туристичних систем.

Вищезазначена Державна стратегія регіонального розвитку передбачає як найголовніші такі напрями розвитку рекреації та туризму в Україні:

• стимулювання розвитку підприємництва в туристичній сфері, сприяння розбудові та модернізації туристичної та рекреаційної інфраструктури, підвищення якості та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних пропозицій на світовому ринку послугу сфери туризму;

• подальше розширення номенклатури курортно-рекреаційних послуг за рахунок медичних послуг (діагностика, профілактика та лікування захворювань) із широким використанням рекреаційних та лікувально-оздоровчих ресурсів;

• збільшення кількості санаторно-курортних закладів, готелів і створення лікувальних центрів, які надаватимуть платні послуги;

• запровадження стандартів якості надання рекреаційних послуг;

• удосконалення механізму правового регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які надають побутові послуги;

• створення збалансованої мережі об'єктів побутового обслуговування, насамперед тих, які надають соціальні види послуг.

Реалізація вищезазначених принципів та напрямів дасть змогу створити умови для забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку курортних територій, значно підвищити їх інвестиційну привабливість, зокрема завдяки створенню сучасної інфраструктури, збереженню та ефективному використанню природних ресурсів, пам'яток історії і культури.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?