Курсова робота «Статистичне вивчення виробництва озимої пшениці», 2010 рік

З предмету Статистика · додано 19.11.2011 13:48 · від Барна Віталія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Предмет, завдання і система показників статистики рослинництва 6 1.1. Предмет і завдання статистики рослинництва 6 1.2. Система показників статистики рослинництва 9 Розділ 2. Статистична оцінка варіації та аналіз форми розподілу. 15 2.1. Характеристика центру розподілу. 15 2.2. Статистичне вивчення варіації та форми розподілу 30 2.3. Перевірка статистичної гіпотези про відповідність фактичного розподілу нормальному 44 Розділ 3. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків в рослинництві 52 3.1. Аналітичне групування 52 3.2. Проста прямолінійна кореляція 58 3.3. Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз 66 Висновки 74 Список використаних джерел 76

Висновок

Статистика сільського господарства — головне джерело економічної інформації про всі явища і процеси, які мають місце в цій важливій галузі народного господарства. Тому її наукове і практичне значення було завжди досить вагомим.

Наукове і практичне значення статистики сільського господарства дедалі зростає сьогодні, коли в сільському господарстві України відбуваються докорінні зміни в економічних відносинах, триває аграрна реформа, з’являються нові організаційно-правові форми виробництва і реалізації продукції. За умов ринкової економіки статистика сільського господарства є не тільки джерелом даних про найважливіші процеси, що відбуваються в сільському господарстві країни, про його стан і розвиток, але й важливим знаряддям успішного та ефективного управління сільськогосподарським виробництвом.

В Україні статистика організована відповідно до державного та адміністративно-територіального поділу. У країні функціонує єдина розгалужена мережа державних статистичних органів, що здійснюють свою роботу за єдиним планом, єдиною методологією та єдиним керівництвом на чолі з Державним комітетом статистики України (Держкомстат України).

У курсовій роботі для характеристики окремих одиниць сукупності і явища у цілому здійснилися розрахунки на основі запропонованих даних статистичних спостережень по урожайності, питомій вазі площі та енергетичних потужностях при виробництві озимої пшениці.

Розглянуті теоретичні основи статистики в цілому та статистики рослинництва зокрема, звернута увага на важливість статистичного спостереження і його особливості у галузі.

Робота проведена з допомогою групування та проведення кореляційного аналізу.

Вона доводить взаємозв’язок між урожайністю культури, питомою вагою її площ та енергетичною потужністю для її виробництва.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?