Реферат «Методи обліку витрат»

З предмету Економіка · додано 18.11.2011 18:20 · від Маряна · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1.Методи обліку витрат 6 2. Метод обліку фактичної собівартості 7 3. Нормативний метод обліку витрат 8 4. Позамовний метод калькулювання 10 5. Попередільний (попроцесний) метод обліку витрат 11 Висновок 12

Висновок

Підсумовуючи результати проведеного дослідження з даної проблеми можна зробити наступні висновки, констатувати деякі факти та запропонувати окремі рекомендації.

Облік витрат на виробництво необхідно розглядати як сукупність взаємопов'язаних послідовних, організаційних, логічних, розрахункових операцій і процедур формування інформації про витрати. В цьому обліковому процесі здійснюється первинний облік, групування, систематизація інформації, а також калькулювання собівартості продукції.

На побудову обліку виробничих витрат впливає безліч факторів, які доцільно об'єднати в групи: загально-організаційні, обліково-організаційні та технологічні.

До загально-організаційних факторів відносяться: вид підприємницької діяльності, галузь та підгалузь виду діяльності, форма спеціалізації, організаційна побудова, тип виробництва.

До обліково-організаційних факторів відносяться: методи оцінки об'єктів обліку, організація внутрішньогосподарських відносин, методи формування виробничої собівартості продукції, склад і структура окремих калькуляційних статей, можливість організації їх аналітичних розрізів, прийнятий варіант методу калькулювання за ознаками повноти (повних або неповних витрат) та періодичності (позамовний або попроцесний).

Технологічними факторами виступає технологічний процес виробництва, який можна класифікувати за різними ознаками.

Оскільки калькулювання є одним з етапів обліку витрат, наведемо класифікацію методів обліку витрат: нормативний, фактичної собівартості, позамовний, попроцесний, повної собівартості, обмеженої собівартості.

Суть методу обліку фактичних витрат полягає у послідовному накопиченні даних про фактичні виробничі витрати без відображення в обліку даних про їх величину за діючими нормами.

Цей метод як правило, є традиційним та найбільш поширеним на вітчизняних підприємствах.

Позамовний метод використовується в тих випадках, коли виготовляється складна, дорога продукція з тривалим циклом виробництва (підводні човни, прокатні верстати, унікальне верстатне обладнання).

Сутність попередільного (попроцесного) методу обліку витрат полягає в

тому, що прямі витрати відображають в поточному обліку не за видами

продукції, а за переділами (стадіями) виробництва, навіть якщо в одному

переділі можна отримати продукцію різних видів. Отже, об'єктом обліку

витрат зазвичай є переділ.

Облік витрат на виробництво при попроцесному методі може здійснюватись як напівфабрикатним, так і безнапівфабрикатним способами.

При використанні попроцесного методу можуть бути використані

елементи нормативного методу - систематичне виявлення відхилень

фактичних витрат від діючих (поточних) норм (в окремих галузях -- від

планової собівартості).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?