Реферат «Планування як функція менеджменту», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 17.11.2011 22:28 · від Моська · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність планування 2. Методи планування як функції менеджменту 3. Методи організаційного планування Висновок Список використаної літератури

Висновок

Таким чином, система планування представляє собою складну сукупність забезпечуючих підсистем, що виражається у вигляді системи планів, які чітко організовані, визначені їх взаємозв’язки, завдяки чому підвищується ефективність функціонування підприємства. Система планування постійно удосконалюється у відповідності з плинними умовами буття і зовнішнього середовища. Як всяка система, вона функціонуватиме ефективно лише за умов правильної розробки для кожного підприємства з урахуванням особливостей галузевої, виробничої діяльності, географічного розташування, ментальності працівників, контрагентів та клієнтів тощо [9, с. 214].

Планування діяльності підприємства повинно базуватися на таких принципах, як цільова направленість, системність, безперервність, збалансованість, оптимальність використання ресурсів, адекватність об'єкту та предмету планування. Проте найважливішим принципом планування є вибір та обґрунтування кінцевої мети, тобто результатів діяльності підприємства. Чітко та зважено визначені цілі є вихідним пунктом планування.

Принципи планування реалізуються при виконанні різноманітних, взаємодоповнюючих методів планування таких як ресурсний метод (за можливостями), цільовий (за потребами), екстраполяційний, нормативний, балансовий, факторний, багатоваріантних розрахунків, економіко-математичного моделювання. Ці методи планування повинні: бути адекватними зовнішнім умовам господарювання, особливостям різних етапів процесу становлення та розвитку ринкових відносин, більш повно враховувати профіль діяльності об'єкта планування та різноманітність в засобах та шляхах досягнення основної підприємницької мети – збільшення прибутку.

Результатом планування є план або система планів. При плануванні діяльності підприємства самостійно розробляють загальні плани, цільові, довгострокові, середньострокові та короткострокові (поточні) плани.

Щоб не відставати від конкурентів, кожна незалежна виробнича організація повинна детально планувати перспективу розвитку власного виробництва і потреб ринку мінімум на 2-3 роки, а засобами управління – досягти планових результатів. Будь-які прорахунки і упущення при цьому загрожують збиткам і навіть повному розоренню. Фірмі необхідно передбачати перспективу до – дрібниць по кожному етапу, починаючи з розробки проекту виробу і закінчуючи його збутом, а потім і завершенням виробництва і виходом на ринок з новою продукцією. Все повинно бути пов'язано з економікою підприємства на ринку і намірами конкурентів, ситуацією за межами підприємства.

Є лише один спосіб, яким потрібно Україні проторювати шлях до співпраці з зарубіжними інвесторами – це перехід до світової методології оцінки інвестиційних проектів. Першим кроком до інвестицій повинен бути досконалий бізнес-план, який зацікавив би інвестора, насамперед прибутковістю, а його реалізація принесла б вигоди як Україні, так і зарубіжному інвестору.

Отже, ринкові механізми регулювання економіки не відкидають ідею планування. Скоріше за все, навпаки, в умовах нестабільної ринкової кон'юнктури, обумовленої динамізмом зовнішнього середовища, в якому функціонують підприємства, місце і значення планування зростає. Будь-яке господарське рішення, яке приймається за умов ризику, вимагає ретельного обґрунтування, прогнозування як майбутнього результату,так і умов його реалізації, що можна здійснити лише з допомогою засобів і методів планування.

Коментар модератора

17 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?