Курсова робота «Державний кредит, його призначення та роль в умовах ринкової трансформації економіки України», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 17.11.2011 17:39 · від linchik1509 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ i Економічна сутність та призначення державного кредиту 5 1.1. Теоретичні основи формування державного кредиту та його форми 5 1.2. Зміст, структура та методи управління державним боргом 9 1.3. Досвід зарубіжних країн в управлінні державним кредитом 14 Розділ ii Особливості формування державного кредиту та управління ним в україні 20 2.1. Формування державних боргових запозичень уряду за часів незалежності України 20 2.2. Аналіз структури державного боргу України 23 2.3. Механізм управління державним боргом в Україні 33 Розділ iii Суперечності та шляхи вдосконалення управління державним боргом україни 38 3.1. Антикризові заходи в сфері боргової політики в Україні 38 3.2. Зовнішня заборгованість та шляхи її оптимізації 42 Висновки 47 Список використаних джерел 49 Додатки 53

Висновок

Після проведеного дослідження можна сказати, що мету даної роботи є досягнуто. Можна зробити наступні висновки:

1. Розвиток державного кредиту повязаний з еволюцією ринкового механізму та ринкових відносин. Він є важливою складовою фінансової системи держави. В курсовій роботі проведене дослідження місця та ролі державного кредиту у фінансовій системі держави. Відповідно до цього визначено, що державний кредит є досить вагамим джерелом фінансування соціально-еконмічного життя країни.

2. Суттєвим фактором, який впливає на макроекономічну стабілізацію в країні є проблема використання державних запозичень. Державний борг, як результат державного кредиту, для України є явищем, з одного боку об’єктивно-історичним, а з іншого – проявом суб’єктивних факторів та помилок у процесі переходу до ринку. Утворення державного боргу для України визначається недостатністю власних фінансових ресурсів у процесі розвитку незалежної економічної системи. Відповідно, розгляд залучених ресурсів з позиції державного кредиту дозволить підвищити ефективність їх використання, визначити цільовий характер кредиту, реалізувати пріоріткти соціально-економічного розвитку.

3. Залучення державою коштів на внутрішньому фінансовому ринку є одним із суттєвих джерел фінансування дефіциту державного бюджету. Зростання обсягів запозичень фінансових ресурсів на внутрішньому ринку є зумовили утворення значного внутрішнього державного боргу України. На сьогодні, залучення ресурсів за допомогою внутрішніх державних позик обмежується можливостями національного фондового ринку та їх високою вартістю. Відповідно, розвиток інфраструктури фінансового ринку, покращення якісних характеристик державних цінних паперів з метою мінімізації вартості запозичення коштів дозволять більш повно використовувати потенціал внутрішніх державних запозичень як джерела фінансування структурної перебудови економіки країни.

4. На сьогодні в Україні основиним джерелом фінансування цільових проектів за рахунок державних запозичень є кредити міжнародних фінансових інституцій. В Україні також існує проблема надання державних гарантій по зовнішнім позикам, які у більшості випадків надаються без врахування критеріїв їх економічної ефективності,що спричинило зростання державного боргу і витрат на його обслуговування.

На сьогодні трансформаційна економіка України потребує здійснення ефективних економічних реформ. Впровадження завдань економічної політики неможливе без значних капіталовкладень, мобілізація яких на сучасному етапі може бути здійснена лише за рахунок внутрішніх та зовнішніх запозичень. Тому сучасна фінансова політика держави об’єктивно визначає необхідність використання державних запозичень.

Одним із інструментів розв’язання фінансових проблем та пожвавлення економічної кон’юнктури в країні є державний кредит, який необхідно розглядати як невід’ємну складову сучасного фінансового механізму та фінансової системи держави.

Доцільність застосування державних запозичень для фінансування додаткових державних витрат визначається значно меншими негативними наслідками для державних фінансів у порівняння з монетарними прийомами (наприклад, додатковою грошовою емісією) балансування доходів і витрат уряду. Вміле використання державного кредиту у бюджетній політиці дозволяє стримувати інфляційні процеси, найбільш ефективно використовувати грошові заощадження населення і підприємців. Проте, держава виступає не лише як окремий суб’єкт ринку, а і як особливий інститут, який своєю економічною діяльністю здійснює безпосередній вплив на інших суб’єктів ринку. З цих позицій у сучасних умовах зростає роль державного кредиту, його місце у фінансовій системі держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?