Дипломна робота «Служба в органах податкової міліції як інститут державної служби», 2010 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 16.11.2011 20:24 · від Андрей · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ i. Служба в органах податкової міліції як інститут державної служби 1.1. Поняття та характеристика державної служби в України 9 1.2. Особливості правового регулювання державної служби в органах податкової міліції. Зарубіжний досвід 20 1.3. Поняття правового статусу працівника податкової міліції як державного службовця 35 Висновки до розділу першого 46 Розділ ii. Особливості правового регулювання служби в підрозділах податкової міліції 2.1. Правове регулювання діяльності податкової міліції в Україні 49 2.2. Права і обов’язки працівника податкової міліції 65 2.3. Морально-етичні вимоги до поведінки працівників податкової міліції 70 Висновки до розділу другого 79 Розділ iii. Правові та соціальні гарантії проходження служби в органах податкової міліції 3.1. Соціально-правовий захист працівників органів податкової міліції 81 3.2. Гарантії забезпечення законності діяльності податкової міліції 90 Висновки до розділу третього 97 Висновки 99 Список використаних джерел 102

Висновок

В результаті дипломного дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законодавства України і практики його реалізації, теоретичного осмислення численних наукових праць у різних галузях юриспруденції, автором сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення правового статусу працівників податкової міліції України.

До основних результатів, одержаних внаслідок проведеного дослідження, можна віднести:

1. Суть державної служби має соціальну обумовленість, адже вона переслідує суспільно-корисні цілі і завдання. Вирішуючи суспільні та державні завдання державна служба виконує функції забезпечення, виконання та реалізації державної влади, котра має слугувати суспільству. Державна служба – невід’ємний елемент функціонування сучасного державно організованого суспільства. Тому, поняття державної служби в Законі України «Про державну службу» пропонуємо визначити наступним чином: «Державна служба – це професійна діяльність державних службовців щодо виконання завдань та функцій суспільства і держави шляхом реалізації своїх посадових повноважень на оплатній основі».

2. У зв’язку зі зміною методів роботи органів податкової служби з фіскальних на партнерські, щодо платників податків, значне місце відводиться культурно-етичним вимогам до поведінки працівників податкової служби: дотримання моральних зобов’язань і вимог, заснованих на загальних етичних стандартах і принципах, що сприяє зміцненню авторитету державної влади, викликає довіру платників податків до здійснюваної державою податкової політики, забезпечує єдину морально-правову основу для узгоджених та ефективних дій як правоохоронних, так і фіскальних державних структур.

3. З’ясовано, що соціально-правовий захист – це система наданих та контрольованих державою економічних, соціальних, організаційно-правових, психологічних, педагогічних, моральних заходів і гарантій, що забезпечують учасникам суспільних відносин реалізацію та здійснення їх природних прав, свобод і законних інтересів. У свою чергу, соціально-правий захист державних службовців України – це забезпечення державою можливості успішного проходження служби, задоволення потреб та інтересів певної категорії осіб, що є гарантом ефективного виконання передбачених посадових обов’язків.

4. На сучасному етапі розвитку України та наближення її законодавства до норм Європейського Союзу на перше місце виходять права людини її честь, гідність. Тому законодавством України передбачена низка заходів щодо захисту прав людини. До них можливо віднести:

- відомчий контроль, який здійснює керівництво державної податкової служби України,

- судовий контроль за діяльністю податкової міліції щодо тимчасового обмеження прав людини при здійсненні оперативно-розшукової діяльності,

- прокурорський нагляд за діяльністю податкової міліції,

- також контроль за діяльністю податкової служби здійснюють підрозділи внутрішньої безпеки ДПС України, органи внутрішніх справ, СБУ.

Таким чином діяльність податкових органів постійно знаходиться під контролем, що дозволяє з одного боку організовувати роботу в правовому полі, а з іншого надає можливість громадянам оскаржити дії чи бездіяльність податкових органів вищезазначеним суб’єктам контролю.

5. Дослідження найхарактерніших якостей і особливостей правового статусу працівників органів податкової міліції дозволяє зазначити, що діяльність податкової міліції на сучасному етапі не зовсім врегульована. Підрозділи податкової міліції в своїй діяльності користуються багатьма законодавчими актами, у тому числі й інших відомств, що є досить не зручним і не може сприяти належному виконанню завдань які стоять перед підрозділами податкової міліції, тому пропонуємо розробити і прийняти наступні нормативні акти:

- Закон України “Про органи податкової міліції України” – в якому визначити цілі, функції і завдання, права та обов’язки, структуру підрозділів податкової міліції;

- Положення про проходження державної служби в органах податкової міліції України де передбачити права, обов’язки і відповідальність, присвоєння та позбавлення спеціальних звань, призначення на посади та просування по службі, кваліфікаційні вимоги, соціально-правовий захист, звільнення зі служби та інше;

- Дисциплінарний статут органів податкової міліції України в якому визначити поняття та види дисциплінарних проступків, юридичну відповідальність працівників податкової міліції за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов’язків, обов’язки осіб податкової міліції щодо дотримання службової дисципліни, заохочення та дисциплінарні стягнення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?