Курсова робота «Видатки бюджету України на розвиток економіки», 2011 рік

З предмету Економіка · додано 14.11.2011 18:09 · від Ліда · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Видатки бюджету України на розвиток економіки 4 1.1. Поняття бюджету, його види та особливості формування 4 1.2. Нормативна база формування бюджету 7 1.3. Класифікація видатків бюджету та їх нормування 9 1.4. Принципи, форми та методи бюджетного фінансування 13 1.5. Видатки бюджету на економічну діяльність 14 2. Аналіз динаміки розподілу видатків державного бюджету за 2010-2011 рр. 17 3. Напрями вдосконалення використання коштів бюджету 21 Висновки 24 Список використаної літератури 26

Висновок

Наявність державного бюджету як економічної категорії об'єктивно зумовлена існуванням інституту держави та товарно-грошових відносин. Державний бюджет — це централізований фонд фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї функцій. Він знаходиться в розпорядженні центральних органів влади і використовується для фінансування заходів загальнодержавного значення.

Бюджетна система України складається з Державного бюджет України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, складає зведений бюджет, який використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічним і соціальним розвитком України.

У відповідності до дійсних в Україні законодавчих актів, в основу функціонування бюджетної системи закладені два важливих принципи.

Перший – розподіл компетенції між рівнями бюджету. Це робить можливим органам державної влади будь-якого рівня оперувати коштами для здійснення соціально-економічних заходів.

Другий принцип – забезпечення єдиної правової бази, єдиної форми бюджетної документації, при пред’явленні необхідної статистичної та бюджетної інформації.

Формування бюджету, а також регламентація доходів та видатків здійснюється згідно з бюджетним законодавством України:

5) Конституція України

6) Бюджетний кодекс України

7) Закон про Державний бюджет на поточний рік

8) Інші закони, що регулюють бюджетні відносини; нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України; нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади; рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Видатки бюджету на економічну діяльність в Україні охоплюють державні капітальні вкладення, бюджетні кредити підприємствам, державні субсидії й дотації, операційні витрати (на виробничу інфраструктуру — геологорозвідувальні роботи, роботи щодо землевпорядкування тощо). Вони спрямовуються в галузі економічного комплексу. При цьому видаткам бюджету відводиться допоміжна і регулятивна роль у системі фінансового забезпечення економіки, основними формами якого є самофінансування і кредитування.

Провівши аналіз було з’ясовано, що на фінансування і підтримку найуразливіших верств населення видатки з державного бюджету скорочуються у 2011 році у порівнянні з 2010 роком, а саме: на пенсійне забезпечення громадян видатки скоротились на 8165797,1 тис.грн., на охорону здоров’я- 4779764,8 тис.грн., на забезпечення освіти і науки- на 3041324,1 тис.грн. Це є негативним явищем і свідченням того, що держава не ставить за першочергову ціль задоволення потреб громадян.

За економічним змістом операцій у січні - червні 2011 року щодо показника минулого року найбільше зросли видатки Державного бюджету України на капітальні трансферти (у 2,9 раза), капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію (у 2,7 раза), виплату процентів (доходу) за зобов'язаннями (у 1,5 раза). Зменшення відбулося по субсидіях і поточних трансфертах підприємствам (установам, організаціям) на 37,7 %, поточних трансфертах населенню - на 19,5 %, продуктах харчування - на 15,7 %, медикаментах та перев'язувальних матеріалах - на 8,5 %.

Для ефективного розв'язання всіх взаємозалежних економічних та соціальних проблем Україна повинна переорієнтуватися на модель, яка передбачає розширення повноважень та відповідальності Уряду. Основним недоліком такої діяльності є те, що бюджетні витрати, пов'язані з вибором стратегії конкурентоспроможності, будуть відчутними відразу після її впровадження, тоді як переваги виявляться лише з часом. Але у кінцевому підсумку така політика зменшить вартість товарів і послуг для споживачів, підвищить шанси України на успіх на світових ринках, забезпечить економічне зростання, зайнятість та добробут, дозволить підвищити життєвий рівень населення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?