Курсова робота «Організація міжбюджетних відносин в Україні», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 14.11.2011 14:49 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади організації між бюджетних відносин 4 1.1. Сутність міжбюджетних відносин 4 1.2. Законодавча база регулювання міжбюджетних відносин в Україні 6 1.3. Основи міжбюджетних відносин в Україні 8 РОЗДІЛ 2. Аналіз міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі 11 2.1. Аналіз динаміки і структури міжбюджетних відносин 11 2.2. Проблеми міжбюджетних відносин в Україні 15 РОЗДІЛ 3. Напрямки вдосконалення між бюджетних відносин 22 3.1. Закордонний досвід врегулювання проблем міжбюджетних відносин 22 3.2. Розширення власної доходної бази місцевих бюджетів 24 3.3. Вдосконалення механізму розподілу трансфертів 30 Висновки 33 Список використаної літератури 35

Висновок

Система міжбюджетних відносин в Україні в умовах становлення самостійної бюджетної системи, побудованої на принципах децентралізму, формується не завжди послідовно та раціонально, чим викликає дискусії з приводу її вдосконалення на всіх рівнях влади. Протягом майже десяти років існування незалежної України питанню міжбюджетних відносин не приділялось належної уваги. Навіть саме поняття таких відносин не було законодавчо визначено. Аналіз літературних джерел з питання міжбюджетних відносин показує, що досі на Україні не має належної теоретичної бази та фундаментальних наукових праць у галузі науки про місцеві фінанси.

Органи місцевої влади та самоврядування, завдяки покладеним на них повноваженням, мають утримувати мережу соціально-культурних закладів. Тому місцеві бюджети, по своїй суті, є набагато більш соціально спрямованими, ніж державний бюджет. Від стану їх виконання залежить спроможність органів місцевої влади та самоврядування надати соціальні послуги населенню якісно та вчасно. Але в межах самих місцевих бюджетів напрямки використання коштів однотипні.

Аналіз динаміки місцевих бюджетів показує, що їх частка в ВВП протягом останніх десяти років скоротилась майже вдвічі. Як наслідок - знизилися стандарти якості життя людей, деградує соціально-культурна сфера. Поглиблюється суперечність між тими завданнями, що покладаються на місцеві органи самоврядування та місцеві органи виконавчої влади і їхніми фінансовими можливостями

Нагальною стала необхідність вирішення наступних проблем бюджетної політики в частині міжбюджетних відносин:

- створення власної стабільної дохідної бази місцевих бюджетів;

- відповідність обсягів податкових надходжень власним і делегованим повноваженням місцевих бюджетів;

- утвердження самостійності бюджетів адміністративно-територіальних одиниць;

- збільшення прозорості місцевих бюджетів шляхом посилення контролю за їхнім виконанням, переходу від стратегії дотацій до стратегії субвенцій, введення єдиної методики планування доходів і видатків.

Аналіз динаміки та структури показників міжбюджетних відносин за 2007-2008 роки засвідчує, що навіть з прийняттям Бюджетного кодексу проблеми міжбюджетних відносин досить залишаються істотними. Так, крім зменшення їх дохідної бази та частки у ВВП, залишаються неврівноваженими регіональні диспропорції фінансування окремих регіонів України. Не відбувається реального перерозподілу фінансових ресурсів від багатих областей менш розвинутим областям. Постійний перегляд складових трансфертної формули унеможливлює порівняння умов різних місцевих бюджетів та середньострокове планування.

Отже, в Україні процес реформування міжбюджетних відносин зводився лише до відокремлення місцевих бюджетів від Державного і забезпечення самостійності первинних суб'єктів місцевого самоврядування. Досвід останніх років переконує, що реформування міжбюджетних відносин потрібно проводити на рівні чіткого визначення функціональних повноважень всіх суб'єктів міжбюджетних відносин, закріплення за ними рівня доходів у відповідності до їх повноважень.

Важливим напрямком вдосконалення міжбюджетних відносин є розширення дохідної частини місцевих бюджетів шляхом реформування податкового законодавства, а також перекладанням певної частини видатків місцевих бюджетів на кінцевого користувача, що надасть змогу вивільнити значну частину бюджетних коштів для фінансування програм соціального та економічного розвитку регіонів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?