Дипломна робота «Оцінка та шляхи підвищення інвестиційної привабливості підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 14.11.2011 14:49 · від irichichechka · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат 2 Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи оцінки інвестиційної привабливості підприємства 5 1.1. Суть, необхідність та інформаційне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості підприємства 5 1.2. Фактори, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства 9 1.3. Інвестиційна привабливість підприємств в сучасних умовах 17 Розділ 2. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства 22 2.1. Основні методи оцінки інвестиційної привабливості підприємств 22 2.2. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості 28 2.3. Механізм розрахунку показника інтегральної оцінки 32 Розділ 3. Оцінка інвестиційної привабливості пат «суми-авто» 43 3.1. Загальна характеристика діяльності ПАТ «Суми-Авто» 43 3.2. Аналіз інвестиційної привабливості ПАТ «Суми-Авто» 46 3.4. Пропозиції щодо підвищення інвестиційної привабливості 60 ПАТ «Суми-Авто» 60 Висновки 64 Список використаної літератури 67 Додаток А 72 Додаток Б 75 Додаток В 77 Додаток Г 80

Висновок

У ході кваліфікаційної роботи була проведена оцінка інвестиційної привабливості підприємства, розраховані основні показники його виробничої і комерційної діяльності: ліквідності, платоспроможності, рентабельності та інші, які проаналізовано за чотири періоди.

На основі проведеного аналізу отримана характеристика поняття інвестиційної привабливості, факторів, що на неї впливають, а також проведена оцінка інвестиційної привабливості ПАТ «Суми-Авто», що дозволило визначити позитивні і негативні моменти у роботі підприємства.

Отже, за результатами розрахунків можна стверджувати, що інвестиційна привабливість підприємства ПАТ «Суми-Авто» знаходиться на низькому рівні.

Аналіз майнового стану підприємства у цілому показав, що більшість показників не відповідає позитивному напрямку розвитку даного підприємства.

Частка основних засобів в активах підприємства збільшилася в 2010р. порівняно з 2007р. на 36,15 %, що є характерним в умовах інфляції. Коефіцієнт зносу основних засобів збільшився на 27,32% у 2010 р. порівняно з 2008р. Це говорить про високий рівень фізичного і морального зносу основних фондів. Відповідно коефіцієнт оновлення основних знизився на 85,7% у 2010р. порівняно з 2008р., тобто рівень фізичного і морального оновлення основних фондів дуже малий. Що стосується показника мобільності активів, то тут має місце тенденція до зниження даного показника, але в 2009р. коефіцієнт мобільності набув рекомендованого значення, яке становить 0,5. У 2010 р. даний показник знову зменшився. Це говорить про те, що в 2010 р. на одиницю не обігових коштів припадає 0,4731 обігових коштів.

За результатами розрахунків показників ділової активності можна зробити висновок, що загалом підприємство можна визнати таким, що має середній рівень ділової активності.

Оборотність запасів підприємства знижується, що свідчить про недостатній рівень діяльності із запасами. Так період одного обороту запасів (дн.) за станом 2010 року становить 107 днів, на відміну від 99 днів за станом на кінець 2009 року. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості має стабільну тенденцію до збільшення і у 2010 році становить майже 36 оборотів, що в п’ять разів більше ніж у 2007 р. Період погашення дебіторської заборгованості має позитивну тенденцію до зменшення і у 2010 році становить 10 днів, що майже на 79% менше ніж у 2007 році. Період погашення кредиторської заборгованості з 2008 року також поступово зменшується, що має велике позитивне значення для підприємства.

Загалом має місце негативна тенденція щодо збільшення періоду операційного циклу на підприємстві. Також має місце негативне явище зменшення коефіцієнта оборотності власного капіталу.

Провівши аналіз рентабельності підприємства, можна сказати, що дiяльнiсть товариства протягом 2009-2010 р.р. збиткова. Певний рівень рентабельності досягався лише у 2007 році, найгірша ситуація спостерігалась за 2008, 2009, 2010 рік, коли всі без винятку показники були вкрай незадовільні, але вже у 2010 році деякі показники дещо покращились.

Більшість показників фінансової стійкості підприємства мають фактичні значення нижчі за нормативні. Це характеризує ПАТ «Суми-Авто» як підприємство з низькою фінансовою стійкістю, так як коефіцієнт автономії не є низьким і відповідає нормативному значенню. За результатами розрахунків, на розглядаємому підприємстві не виконується мінімальне умова фінансової стійкості, тобто не вистачає власних обігових коштів. Починаючи з 2009 року значення власних обігових коштів – від‘ємне. Але спостерігається незначне покращення ситуації – на кінець 2010 нестача власних обігових коштів на 78 тис. грн. менше, ніж за 2009 рік. Відповідно коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами має також від’ємні значення, які не відповідають нормативному.

За результатами розрахунків показників ліквідності можна зробити висновок, що підприємство не здатне своєчасно ліквідувати поточні борги, тобто є неліквідним.

Що стосується позиції ПАТ «Суми-Авто» на ринку цінних паперів, то так як підприємство є збитковим за останні роки, то намiру щодо торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках підприємство не має.

Тому для покращення інвестиційного іміджу ПАТ «Суми-Авто» були запропоновані наступні напрямки покращення інвестиційної привабливості:

1. Збільшити обсяг прибутку, підвищити рівень рентабельності;

2. Прискорити погашення дебіторської заборгованості;

3. Зменшувати собівартість реалізації;

4. Переглянути маркетингову політику як основу пошуків додаткових можливостей збільшення обсягів реалізації товарів і послуг;

5. Удосконалити методи управління і провести, при необхідності, радикальні кадрові зміни

Впровадження таких заходів значною мірою допоможе підвищити інвестиційну привабливість товариства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?