Курсова робота «Формування і регулювання фінансових інвестицій в ринкових умовах господарювання», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 13.11.2011 15:42 · від марія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Методологічні основи фінансових інвестиці 6 1.1. Характеристика фінансових інвестицій 6 1.2. Ринок цінних паперів та порядок формування портфеля цінних паперів 8 1.3. Учасники ринку цінних паперів та їх функції 12 1.4. Фондова біржа 13 Розділ 2. Аналіз фінансових інвестицій 17 2.1. Різниця між інвестиціями і фінансовими інвестиціями 17 2.2. Важливість інвестиційної діяльності та інвестиційний розвиток в Україні 18 Розділ 3. Пропозиції щодо удосконалення фінансових інвестицій у діючій системі господарювання в україні 30 3.1. Удосконалення процесу управління фінансовими інвестиціями 30 3.2. Фінансові інновації ринку цінних паперів 34 Висновки 40 Список використаної літератури 43

Висновок

Фінансові інвестиції – це вкладення коштів у фінансові інструменти, серед яких перевалюють цінні папери, із метою одержання доходу (прибутку) у майбутньому.

Основою фінансових інструментів є цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Ринок цінних паперів – це складний механізм, із допомогою якого встановлюються відповідні правові та економічні взаємовідносини між підприємцями, корпораціями та іншими структурами, яким необхідні фінансові кошти для свого розвитку та організаціями та громадянами, які їх можуть позичити (надати) на певних умовах.

Основними учасниками ринку цінних паперів є: Емітенти цінних паперів – це держава в особі уповноваженого органу, юридична особа й у випадках, передбачених законодавством, фізична особа.

Фондова біржа – це акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондову біржу», інших актів законодавства України, статуту і правил фондової біржі.

Портфель цінних паперів це сукупність зібраних воєдино різних фінансових цінностей, які служать інструментом для досягнення конкретної мети інвестора. У портфель можуть входити цінні папери одного типу (акції) або різні інвестиційні цінності (акції, облігації, депозитні сертифікати тощо).

Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст економіки.

За об’єктами вкладання засобів інвестиції поділяються на реальні та фінансові.

Фінансові інвестиції являються контрактами, оформленими на папері, такими, як звичайні акції та облігації. Реальні інвестиції це вклади капіталу у промисловість, сільське господарство, будівництво та інше, тобто інвестиції в який-небудь вид матеріальних активів, таких, як земля, обладнання, заводи тощо. У примітивних економіка основна частина інвестицій представлена реальними, в той час коли у сучасній розвиненій економіці більша частина інвестицій представлена фінансовими інвестиціями. Ці дві форми інвестицій повинні взаємодоповнювати одна одну, а не конкурувати.

Розвиток виробничої сфери в Україні в сьогоднішніх умовах реформування її економіки значною мірою залежить від інвестиції в технологічне переозброєння підприємств, зміну галузевої структури економіки.

На протязі 2006-2010 років капітальні інвестиції збільшувались.

Обсяг випусків акцій зареєстрованих центральним апаратом Комісії порівняно з аналогічним періодом 2010 року збільшився у 2011р. на 6,35 млрд.грн.

Обсяг зареєстрованих облігацій підприємств збільшився на 6,34 млрд. грн. порівняно з аналогічним 2010 роком.

За результатами торгів на організаторах торгівлі протягом І кварталу 2009 року обсяг торгів з цінними паперами становив 20,47 млрд. грн.

Порівняно з даними за І квартал 2008 року обсяг торгів на організаторах торгівлі збільшився на 8,68 млрд. грн. (І квартал 200 року – 11,79 млрд. грн.).

За 3 квартали 2009 р. обсяг виконаних договорів на ринку цінних паперів становив 775,15 млрд. грн., що більше на 232,85 млрд. грн. у порівнянні з обсягом виконаних договорів у 2008 році

У 2009 році відмічено збільшення виконаних договорів на ринку цінних паперів порівняно з 2008 роком: з облігаціями підприємств – на 72,35 млрд. грн., векселями – на 70,43 млрд. грн., акціями – на 57,93 млрд. грн.

За станом на 30.06.2010 найбільша кількість професійних учасників, що здійснюють діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, та емітентів, ведення реєстрів яких здійснюють реєстратори, зафіксовано у Київській області та м. Києві.

У ринкових відносинах в Україні поки що широко не використовуються методи управління фінансовими інвестиціями, поширені в розвинутих країнах. З метою наукового обґрунтування застосування цих методів зоглянемо алгоритм процесу управління фінансовими інвестиціями інституційних інвесторів, що послідовно включає:

- постановку цілей інвестування, яких інвестор прагне досягти шляхом вкладення коштів у різноманітні фінансові інструменти;

- формування інвестиційної політики, що включає схему розміщення активів, а також нормативні обмеження, які накладаються органами державного регулювання та вимогами клієнтів;

- вибір портфельної стратеги, що відповідала б цілям інвестора та обраній інвестиційній політиці;

- моніторинг інвестиційного портфеля, який здійснюється шляхом коригування обсягу портфеля, його структури, частки в активах і прибутку інвестора, галузевого і регіонального розміру портфеля, частки окремих фінансових інструментів.

В Україні, де кількість фондових бірж незначна, використання Інтернет-трейдингу є практично безальтернативним варіантом розвитку ринку цінних паперів. Можливість здійснення електронних торговельних операцій кардинально змінює характер фондового ринку. Інтернет-трейдинг дозволяє залучати до активної співпраці дрібних інвесторів, незалежно від їхнього географічного місця розташування: розмиває кордони між біржовими та поза-біржовими ринками; дозволяє включити інноваційні фінансові продукти до лістингу; сприяє глобалізації фінансових ринків та об'єднанню вітчизняних бірж в альянси із зарубіжними.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?