Курсова робота «Ощадна справа в Україні», 2006 рік

З предмету Банківська справа · додано 10.11.2011 16:05 · від ZhdanovaN · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Основи організації ощадної справи в Україні 7 1.1. Зародження та розвиток ощадних установ в Україні 7 1.2. Роль Ощадного банку в соціально економічному розвитку України 24 1.3. Організаційна структура Ощадного банку України 30 2. Аналіз, структура та динаміка операцій Ощадного банку 36 2.1. Види та особливості надання ощадних послуг 36 2.2. Аналіз депозитних операцій Ощадного банку 45 2.3. Аналіз фінансового стану Ощадбанку 51 3. Шляхи удосконалення ощадної справи в України 61 3.1. Удосконалення напрямків розвитку ощадної справи 61 3.2. Перспективи та напрямки розвитку Ощадного банку України 67 3.3. Порядок роботи з картками міжнародних платіжних систем VISA, EROPAY в установах Ощадного банку 74 Висновки 80 Література 84

Висновок

Ощадна справа – це діяльність, яка безпосередньо пов’язана із заощадженнями, накопиченнями і використанням грошових коштів.

Спрямовані в банківську систему заощадження населення — одне з найважливіших джерел надходження грошових коштів в економіку країни. Розвиток ощадної справи має стати однією з цілей грошово-кредитної політики НБУ. Ефективне функціонування ринку вкладів та депозитних послуг є надзвичайно актуальним для стратегічної діяльності банків. Банківський менеджмент спрямований на формування надійних та ефективних систем управління процесами та відносинами, які характеризують ефективну діяльність банку. Збільшення прибутковості та зниження ризику є основними його напрямами.

Удосконалення ощадної справи потребує:

- прогресуючого збільшення різних видів депозитів усіх категорій вкладників-фізичних осіб;

- забезпечення підвищення стійкості банківських ресурсів через розвиток ринку вкладів та депозитів, який є пріоритетним сегментом ринку капіталів;

- ефективного використання банківської інфраструктури для розвитку ринку ощадних послуг шляхом зменшення витрат на обслуговування цього процесу.

Рівень розвитку та процес становлення ринку ощадних послуг відбувається зростаючими темпами. Ощадні вклади вигідні тим, що вони мають довгостроковий характер і є джерелом формування довгострокових фінансових ресурсів, яких потребує економіка України.

В даній роботі було проведено аналіз фінансового стану Ощадного банку України, розглянуто динаміку його розвитку, та його перспективи. Також проведено аналіз депозитної діяльності банку, виявлено, що депозитні операції з фізичними особами є джерелом поповнення фінансових ресурсів банківської установи. В структурі депозитних вкладів Ощадбанку в 2005-2007 роках даний вид депозитних вкладів займав найбільшу питому вагу, що свідчить про зростання довіри населення до банку та банківської системи загалом.

ВАТ «Ощадбанк» активно залучає кошти населення на депозитні та поточні рахунки в національній та іноземній валюті (доларах США і євро та рублях РФ). Сьогодні банк пропонує своїм клієнтам відкрити поточні рахунки (в тому числі для одержання пенсій) та депозитні рахунки з можливістю поповнення депозиту, з виплатою відсотків авансом, щомісячно, щоквартально або при закритті рахунку і з можливістю приєднання відсотків до основної суми депозиту. Оцінені проблеми депозитної діяльності полягають у наступному:

- несприятливий макроекономічний клімат: економічні та

валютні коливання, цінова нестабільність тощо;

- низький темп реалізації довгострокової урядової політики щодо створення ефективного сектора фінансових заощаджень,

до якого входять платоспроможні та надійні банки, ІРІШІ фінансові установи;

- недостатній законодавчий захист учасників ринку ощадних послуг;

- високий ступінь недовіри населення до будь-яких фінансових установ.

Наведені чинники стримують зростання всіх видів фінансових послуг, зокрема ощадних, незважаючи на зростаючий попит на них. Для розвитку ринку ощадних послуг слід вжити такі заходи:

- розробку і впровадження системної стратегії розвитку цього ринку в Україні, спрямованої на створення сприятливих умов для розвитку банківського фінансового сектору;

- створення цілісної законодавчої бази для ощадних видів

депозитної діяльності банків;

- визначення терміну «ощадний банк» та встановлення чітких вимог до таких установ;

- формулювання загальних принципів надання ощадних по

слуг;

- визначення механізму та мінімальних стандартів ефективності державного регулювання та нагляду за діяльністю ощадних банків;

- розробку рамкових положень ощадної справи щодо інших

законів, зокрема, стосовно платіжних систем, відмивання грошей, кредитних спілок, цінних паперів, страхових компаній зі страхування життя, тощо;

- узгодження всіх спеціальних законодавчих актів з пріоритетами загальної стратегії розвитку ощадної справи;

- інтегрування діяльності різних державних органів з нагляду за фінансовими установами різних категорій для забезпечення впродовження цілісної державної політики регулювання та нагляду за діяльністю ощадних банків.

ВАТ «Державний ощадний банк України» є провідним банком України з розвитку ощадної справи. Між тим, на ринку вкладів зростає кількість інших операторів, тому впровадження принципів ефективного фінансового менеджменту дозволить створити фінансово-економічні основи для захисту інтересів споживачів фінансових послуг та забезпечити розвиток конкурентоспроможного ринку ощадних послуг.

Важливим показником ефективності управління ощадного банку є управління залученими коштами з найменшими можливими витратами та достатність діючих депозитів для фінансування тих кредитів, які банк спроможний надати.

Аналіз діяльності ВАТ «Державний Ощадний банк України» довів його достатню забезпеченість власним капіталом та зростаючу ділову активність щодо залучення коштів. Ощадні вклади мають тенденцію вищої динамічності зростання порівняно з іншими видами вкладів. Наведена модель ресурсного забезпечення діяльності банку сприятиме оптимізації структури пасивів, має цільову спрямованість і враховує особливості функціонування банківської системи України. Вона дозволяє визначити тактичні і стратегічні перспективи досягнення банком оптимальних фінансово-економічних показників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?