Курсова робота «Планування ЗЕД підприемства», 2009 рік

З предмету ЗЕД · додано 10.11.2011 11:34 · від Ирина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Планування зовнішньоекономічної дяльності підприємства 1.1. Основи планування зовнішньоекономічної діяльності 8 1.2. Маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 14 1.3. Особливості транспортних послуг на світовому ринку послуг 22 Розділ 2. Аналіз діяльності підприємства ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 2.1. Система менеджменту ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 29 2.2. Виробничі показники ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 33 2.3. Аналіз ринку авіаперевезень 38 2.4. Рекомендації щодо покращення результатів зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві 40 Висновки 43 Список використаних джерел 46 Додатки 48

Висновок

Планування являється важливою частиною менеджменту ЗЕД, основ-ною її функцією. Підприємство, яке не вміє планувати чи не вважає потріб-ним це робити, навряд чи може досягнути серйозних успіхів в своєму роз-витку.

Суть планування можна визначити як уміння передбачити мету підприємства, результати його діяльності і ресурси, потрібні для досягнення цієї мети. В сфері ЗЕД планування означає також уміння визначати мету ЗЕД як складової частини загальної системи внутрішнього планування. Основна мета ЗЕД не повинна розходитися із загальною метою підприємства, повинна бути спрямована на їх успішне здійснення за рахунок зовнішніх факторів економічного росту.

Важливими показниками планування ЗЕД на підприємстві являються: валютна виручка з розподілом на товари і товарні групи; експортна виручка; рентабельність експортних та імпортних операцій; асортимент експортної та імпортної продукції; доля експорту у вартості продукції.

В сучасних умовах жорстокої конкурентної боротьби на світовому ринку потреба в плануванні ЗЕД значно зростає. В залежності від ступеня невизначеності в плануванні, тимчасових орієнтацій ідей планування, меж планування і т.д., в світовій практиці використовують різні типи планування ЗЕД: довготривалі, середньотривалі, короткочасні.

Підприємства, що виходять на світовий ринок, зустрічають сьогодні жорстоку конкурентну боротьбу. Щоб вижити в цій боротьбі і досягти успіху, необхідно використовувати можливості маркетингу.

Саме на основі маркетингової діяльності проводиться більшість комерційних операцій на світовому ринку. Спеціальними дослідженнями встановлено, що більше 75% комерційних невдач відбувається через помилки в маркетинговій діяльності. Тому майбутнім спеціалістам-менеджерам ЗЕД необхідно уважно і творчо віднестися до вивчення теорії і практики міжнародного маркетингу, досвіду західних і вітчизняних фірм в цій галузі.

Міжнародний маркетинг ґрунтується на принципах внутрішнього (національного) маркетингу. Тому використані в ньому стратегії, принципи і методики являються характерними і для міжнародного маркетингу. При виході на зовнішній ринок виникає принципіально нова ситуація, більш різноманітнішим стає зовнішнє середовище, збільшується число факторів, що впливають на прийняття рішень. Це призводить до того, що:

1) підвищується ступінь невизначеності в діяльності підприємства;

2) зростає ступінь ризику, з'являється додатковий ризик його діяльності;

3) збільшується потреба в інформаційному забезпеченні підприємства;

4) підвищуються вимоги до координації різних напрямків і сфер їх діяльності.

Все це і визначає специфіку міжнародного маркетингу, робить необхідним його використання в управлінні ЗЕД.

Зовнішньоекономічна діяльність загалом і зовнішньоторговельна зок-рема тісно пов'язані з транспортними операціями. Транспортні операції по-чинають і завершують процес реалізації зовнішньоторговельної угоди і тим самим не тільки обумовлюють практичну реалізацію договору купівлі-продажу, але і помітно впливають на контрактну ціну товару. Зусилля під-приємства навіть за високої якості експортної продукції можуть бути зведені нанівець незадовільною організацією транспортного обслуговування і поми-лками при виборі базисних умов постачання товарів, транспортних умов у договорах купівлі-продажу.

Усе гостріше відчувається потреба у професійних знаннях, у тому числі і знаннях законодавства різних країн, міжнародних угод (конвенцій), звичаїв, техніко-економічних характеристик транспортних засобів, пунктів переван-таження і перевалювання вантажів, ринку транспортних і посередницьких послуг. Продукцією транспорту є безпосередньо сам процес переміщення товарів від виробника до споживача. У цьому й полягає суть транспортних послуг.

Отже, транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності — це система технічних, технологічних елементів, економічних, комерційно-правових, організаційних чинників, методів управління транспортними опе-раціями у сфері виробництва, обігу і споживання товарів, що переміщуються між країнами.

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - це го-ловні повітряні ворота України, найсучасніший та найбільший аеропорт на-шої держави. Рівень та якість послуг, які надаються в ДП МА «Бориспіль», складають перше враження про державу та мають значний вплив на імідж країни в цілому.

Проводячи підсумки авіаційної діяльності ДП «МА «Бориспіль» слід відмітити збереження в цілому позитивних тенденцій розвитку, не дивлячись на погіршення наприкінці року ситуації на ринку авіаперевезень в зв’язку з розгортанням фінансово-економічної кризи. Серед ключових факторів, які дозволяють цьому підприємству вже багато років поспіль бути на підйомі та посідати вагоме місце у транспортному комплексі – вжиття додаткових захо-дів в звбеспеченні безпеки польотів, підвищення інвестиційної привабливос-ті, модернізація парку повітряних суден та наземної інфраструктури, вміле поєднання мережі внутрішніх та міжнародних маршрутів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?