Курсова робота «Корпоративна соціальна відповідальність в системі управління», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 10.11.2011 00:40 · від Тетяна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні основи корпоративної соціальної відповідальності 5 1.1. Суть і значення корпоративної соціальної відповідальності 5 1.2. Роль корпоративної соціальної відповідальності та сфери її прояву в суспільстві 8 1.3. Організаційне управління як один із ключових аспектів соціальної відповідальності 11 Розділ 2. Аналіз корпоративної соціальної відповідальності на прикладі компанії ”київстар” 16 2.1. Загальна характеристика компанії 16 2.2. Приклад функціонування корпоративної соціальної відповідальності в середовищі компанії ”Київстар” 20 Розділ 3. Шляхи вдосконалення соціальної відповідальності на корпораціях 30 Висновки 41 Список використаних джерел 44

Висновок

Розглянувши досвід зарубіжних компаній, наведений вище, можна впевнено говорити про те, що поняття корпоративної соціальної відповідальності набуло широкого поширення у найбільш економічно розвинутих державах світу. Це концепція, що розуміється як концепція, згідно з якою компанії інтегрують соціальні та екологічні питання у свою комерційну діяльність та у їх взаємодію із заінтересованими сторонами на добровільній основі.

Отже, КСВ є добровільною діяльністю компаній приватного та державного сектору, спрямованого на дотримання високих стандартів операційної та виробничої діяльності, соціальних стандартів та якості роботи з персоналом, мінімізацію шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Успішний і довгостроковий бізнес можливий у стабільному та гармонійному суспільстві. Проаналізувавши діяльність компанії ”Київстар”, слід підкреслити, що розуміння цієї аксіоми було очевидне для компанії із самого початку роботи. Тому відповідальне та уважне ставлення до принципів ведення бізнесу та потреб суспільства стало правилом діяльності, а зараз є системою, зваженою роботою в напрямку КСВ ”Київстар” і популяризації соціально відповідального підходу до ведення бізнесу в Україні.

Дослідження підтвердили, що позитивні зрушення в напрямку розуміння КСВ українським бізнесом є. Про це свідчить суттєве зростання поінформованості серед великих підприємств. Зрозуміло, що чим масштабніше підприємство, то тим більше воно обізнане у сфері КСВ. Суттєвими перешкодами є брак коштів, податковий тиск та недосконалість нормативно-правової бази щодо сприяння реалізації соціальної відповідальності.

За результатами дослідження, можна дійти висновку, що соціальна відповідальність ще не стала частиною стратегічного менеджменту більшості українських компаній: лише незначна частка організацій має стратегію соціальної відповідальності, не розпочався процес формування окремих функційних підрозділів із соціальної відповідальності, компанії ще не мають чіткого механізму контролю впровадження програм чи заходів із соціальної відповідальності. Українські компанії все більше розуміють і сприймають КСВ як інструмент підвищення конкурентоздатності компанії.

Більшість корпоративних соціальних ініціатив, що реалізуються під корпоративною соціальною відповідальністю, підпадають під одну з цих категорій: просування доброї справи, доброчинний маркетинг, корпо-ративний соціальний маркетинг, корпоративна філантропія, волонтерська діяльність на користь громади, соціально відповідальні підходи до ведення бізнесу. Хоча ці ініціативи мають багато спільного, в кожної з них є своя відмінна риса. Ініціативи з просування суспільно корисних справ вирізняє те, що вони підтримують добру справу так, щоб сприяти усвідомленню проблеми громадою та збільшенню пожертв на її вирішення. Доброчинний маркетинг відрізняє те, що пожертви на добру справу прив'язані до обсягів продажу продукції компанії. Корпоративний соціальний маркетинг завжди ставить на меті досягти зміни в поведінці людей. Волонтерство на користь громади передбачає, що працівники компанії, фірми-франчайзі та дистриб’ютори віддають свій час на підтримку якоїсь місцевої доброчинності. Корпоративна філантропія – це виписування чека чи внески у вигляді корпоративних ресурсів чи послуг. Соціально відповідальні підходи до ведення бізнесу – це свідомий вибір компанією саме такого виходу, який сприяє покращенню добробуту громад та захисту довкілля.

Переважно корпоративна доброчинність і громадянство обмежуються однією з цих ініціатив – філантропією. Як ми могли побачити на поданих прикладах, більш стратегічний і організований підхід полягає в тому, щоб спочатку вибрати напрям діяльності, а вже потім розглядати шість можливих варіантів підтримки доброї справи.

Упираючись на приклади з діяльності компаній ”Dell” та ”McDonald's”, варто звернути увагу на такі моменти цього процесу:

• певна єдина тема корпоративної соціальної відповідальності може бути виражена в усіх шести ініціативах. З огляду на досвід багатьох програм корпоративної соціальної відповідальності, ця модель може бути дуже ефективною;

• зазвичай компанія має кілька тем, кожна з яких відображається двома-трьома ініціативами. Представлені тут доброчинні ініціативи ”McDonald's” охоплюють кілька тем: здоров'я дітей; батьки й діти з особливими потребами; допомога постраждалим від стихійного лиха; охорона довкілля.

Щодо українських компаній, то протягом останніх років збільшилась частка українських підприємств, які вважають, що в найближчій перспективі державі потрібно стимулювати залучення бізнесу для його активнішого втручання у вирішення соціальних проблем. У найближчі роки для розвитку КСВ потрібно розробити й ухвалити Національну стратегію розвитку соціальної відповідальності, запровадити окрему просвітницьку програму для споживачів, провести широку інформаційно-просвітницьку кампанію з питань соціальної відповідальності, впровадити принципи соціальної відповідальності в діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування. Ми сподіваємося, що наступні роки будуть ще більш ефективними в поширенні концепції та практики соціально відповідального бізнесу в Україні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?