Курсова робота «Управління якістю на підприємстві (на прикладі АФ "Білозерський")», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 08.11.2011 16:53 · від Ксюша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ i. Теоретичні аспекти управління якістю 8 1.1. Поняття якості та затрати на її забезпечення 8 1.2. Загальний інструментарій контролю якості на підприємстві 13 Розділ ii. Загальна характеристика агрофірми радгосп «білозерський» 19 2.1. Природно-економічна характеристика підприємства 19 2.2. Спеціалізація підприємства 24 2.3. Організаційна структура агрофірми радгосп «Білозерський» 26 2.4. Економічні показники виробничої діяльності 31 Розділ iii. Методи управління якістю в агрофірмі радгосп «білозерський» 36 3.1. Плани вибіркового контролю 36 3.2. Контроль процесу за якісними ознаками. Карта типу р 39 3.3. Контроль процесу за кількісними ознаками. Карти типу X і R 42 Висновки та пропозиції 46 Список використаних джерел 48 Додатки 50

Висновок

На більшості підприємств, що займаються виробництвом і обслуговуванням, витрати на задоволення очікувань споживача в області якості складають значні суми, що у дійсності не знижують величину прибутку, тому представляється логічним, що витрати на якість повинні бути виявлені, оброблені і представлені керівництву подібно іншим витратам. На жаль, багато керівників не мають можливості одержувати наочну інформацію про рівень витрат на якість просто тому, що в компанії немає системи для їхнього збору й аналізу, хоча реєстрація і підрахунок витрат на якість - не складна, уже відпрацьована процедура. Визначені один раз, вони забезпечать керівництво додатковим могутнім інструментом керування.

Політика агрофірми радгосп «Білозерський» спрямована на досягнення високої якості, що підтверджується оптимальним рівнем якості при побудові карток типу Р, Х і R. Брак, що є її протилежністю, може виникнути на будь-якім підприємстві. Але в будь-якому випадку витрати на брак також необхідно аналізувати, про що не забувають керівники.

Вміло організований аналіз витрат на якість і витрат браку стає джерелом значної економії для підприємства, а також підвищує імідж підприємства в очах потенційних клієнтів.

Витрати на забезпечення якості продукції є частиною загальних витрат на виробництво й експлуатацію продукції за весь період її служби. З економічних позицій ці витрати являють собою суму поточних і одноразових витрат, використовуваних виготовлювачем і споживачем на всіх етапах життєвого циклу продукції.

Аналіз витрат на якість проводиться в основному з метою визначення найважливіших і першочергових задач по підвищенню якості. У залежності від цілей, задач аналізу на якість і можливостей одержання необхідної інформації методи керування витратами можуть бути різні. На це впливає і проходження продукцією визначеного етапу діяльності підприємства.

На аналізованому підприємстві розробку заходів щодо удосконалення методів контролю якості виготовлення продукції, впровадження прогресивних методів контролю, виявлення причин і винуватців браку здійснює відділ технічного контролю.

В сучасних умовах підприємство є контролюючою організацією, головний обов’язок якої полягає в запобіганні випуску продукції, що не відповідає визначеній якості та інструкційно-технологічним картам, технічним описам.

Агрофірма радгосп «Білозерський» виконує такі завдання як регулювання відносин із замовниками, регулювання якості виробів, що випускаються, координація робіт всіх відділів, виробничих ділянок підприємстваЩ що направлена на забезпечення стабільного високого рівня якості продукції підприємства. Також контролює якість сировини, напівфабрикатів по всьому виробничому циклу, а також здійснює контроль якості готової продукції.

Щодо загального фінансово-економічного стану АФ «Білозерський», то можна зробити висновок, що підприємство досить стабільне. Показники рентабельності ліквідності та ділової активності підприємства мають сталу тенденцію до покращення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?