Курсова робота «Закономірності розвитку міжнародних інтеграційних процесів», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 05.11.2011 14:57 · від Сергей · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Сутність міжнародної економічної інтеграції 5 1.1. Передумови міжнародної економічної інтеграції 5 1.2. Причини та форми розвитку міжнародної економічної інтеграції 8 Розділ 2. Цілі та значення міжнародної економічної інтеграції 12 2.1. Переваги і недоліки міжнародної економічної інтеграції 12 2.2. Наслідки міжнародної економічної інтеграції 15 Розділ 3. Місце україни в процесах світової економічної інтеграції 18 3.1. Шляхи інтеграції України та її інтеграційні орієнтири 18 3.2. Входження України до структури Європейського Союзу 23 Висновки 26 Список використаних літературних джерел 28

Висновок

В ході курсової роботи було розкрито суть поняття міжнародної економічної інтеграції, визначив об'єктивні передумови, рівні, цілі, завдання і переваги інтеграції. У даній курсовій роботі були визначені причини і рушійні сили міжнародної економічної інтеграції.

Також досліджено наслідки міжнародної економічної інтеграції, а також приділено увагу проблемам інтеграційного розвитку. В цілому міжнародна економічна інтеграція - це характерна особливість сучасного етапу світової економіки. В кінці XX ст. вона стала потужним інструментом прискореного і гармонійного розвитку регіональних економік і підвищенні конкурентоспроможності на світовому ринку країн учасниць інтеграційних угрупувань.

Подальший розвиток і вдосконалення форм міжнародної економічної інтеграції, можливо, приведе до політичного союзу, тобто до перетворення інтеграційного об'єднання на конфедеративну державу зі всіма витікаючими наслідками, включаючи утворення центральних органів з ще більшими повноваженнями і владою, чим наднаціональні інститути управління.

По ряду об'єктивних, а також суб'єктивних причин саме в Західній Європі існує насущна потреба в розгортанні інтеграційних процесів, яка привела до створення Європейського Союзу (ЄС).

Будучи економічним, валютним і політичним союзом, ЄС безумовно є найбільш розвиненим інтеграційним угрупуванням в світі.

Зовсім не випадково інтеграційні процеси знаходять на початку XXI ст настільки стрімкий темп. Небувалий технологічний прогрес, корінні зміни політичної карти світу, наростання все нових і складних протиріч соціально-культурного буття народів різних континентів, невирішеність багатьох завдань, що залишилися в спадщину від минулого, поставили світову спільноту перед вирішенням цілого комплексу проблем, що стосуються виживання людини і природи. Однією з відповідей на подібні "виклики історії" і є зростання інтеграційних процесів в світі, хоча не потрібно забувати, що і на цій дорозі людство чекають серйозні випробування. Інтеграційні процеси - один з головних напрямів формування нового світового порядку. Низку країн вже давно пройшли первинну дорогу економічної інтеграції, хоча багато регіонів ще не підійшли до нього.

Проведене дослідження дозволяє узагальнити основні результати міжнародної економічної інтеграції і зробити певні висновки.

Основними цілями міжнародної економічної інтеграції є розширення ринку і створення сприятливих умов для торгівлі між країнами. До позитивних наслідків інтеграційних процесів можна віднести посилення економічного потенціалу країн, розширення товарообігу і кооперативно-виробничих зв'язків, захист від конкуренції з боку третіх країн та ін. Негативні включають у себе відтік ресурсів з більш відсталих країн, підвищення цін, виникнення суперечностей серед країн-учасниць інтеграційних процесів.

Основними проблемами світової економічної інтеграції є посилення взаємозалежності національних економік і зменшення стабільності світової фінансової системи, конкурентноздатність національних економік країн, що розвиваються, виявляється очевидно меншою, в порівнянні з економіками розвинутих капіталістичних країн, поглиблення спеціалізації національних господарств на окремих видах виробленої продукції (послуг).

Україна є досить перспективною країною для інтеграції у різноманітні групування завдяки своєму геоекономічному потенціалу для процесів світової інтеграції, але щоб вступити до якого-небудь інтеграційного угрупування країни ще потрібно досягти певного економічного і соціального рівня розвитку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?