Дипломна робота «Науково-освітня діяльність музеїв України на сучасному етапі», 2011 рік

З предмету Документознавство, діловодство · додано 05.11.2011 14:42 · від Ірина · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Рoзділ 1. Функціонування музеїв україни як науково-освітніх установ сьогодення 8 1.1. Музей як соціокультурний інститут 8 1.2. Організація науково-дослідної роботи в музеях 19 1.3. Основні форми науково-освітньої діяльності музейних установ 29 Рoзділ 2. Дослідження національного науково-природничого музею нан україни 40 2.1. Природничий музей у місті Києві в системі вітчизняних музеїв 40 2.2. Експонати музею, їх історія, сучасний стан та узагальнююча характеристика 48 2.3. Наукові розробки та напрямки діяльності установи 60 Виснoвки 69 Списoк викoристаних джерел 73

Висновок

Відповідно до мети і поставлених завдань у роботі було з’ясовано роль музейних установ сьогодення. Музей на різних етапах свого історико-культурного розвитку зазнав еволюції: від зібрання раритетів до соціокультурного інституту. Нові соціокультурні умови спричинили перетворення традиційної моделі музейної установи, характерною ознакою якої була орієнтація на елітарну публіку, на інноваційну, мета якої – звернення до різних верств населення.

Глибока інтеграція сучасного музею в соціум визначає його суспільну та культурну роль в умовах глобалізації. Музейна установа, зберігаючи та популяризуючи пам’ятки матеріальної та духовної культури, здатна запобігати посиленню тенденцій до культурної уніфікації шляхом усвідомлення нацією власної самобутності. До музейної установи люди приходять у пошуках життєвих цінностей та орієнтирів, духовного здоров’я, відчуття спадковості в часі. Музеї допомагають їм долати проблеми, пов’язані з різноманіттям багатокультурного світу, формуючи терпимість, толерантність і уміння цінувати життя.

Відповідно до завдань дослідження визначено та охарактеризовано основні форми науково-освітньої діяльності, традиційними серед яких виступають творчі зустрічі, вечори, екскурсії, конференції, а також наукові читання, круглі столи, дні відкритих дверей тощо. Форми освітньої роботи підвищують ефективність музейної діяльності та соціальну значимість музею. Основним видом науково-освітньої діяльності є екскурсія, яка покликана задовольнити духовні, естетичні, інформаційні потреби людини, реалізовуючи пізнавальну функцію туризму: розширення світогляду, організації культурного дозвілля, відпочинку, спілкування. Екскурсії сприяють поширенню наукових знань і є важливим засобом патріотичного виховання, вивчення історії країни або місцевості, героїчного минулого її народу, традицій, розвитку культури та мистецтва. Побудова екскурсії здійснюється на основі максимальної активності і самостійної розумової діяльності екскурсантів, формування у них навичок самостійного спостереження й аналізу візуальної інформації та зорових вражень. Таким чином, екскурсії виконують освітню і виховну функції. Загалом музей активно сприяє формуванню освіченої творчої особистості, компетентної в урбаністично-цивілізаційному аспекті, веде розробку науково-практичних засад музейної педагогіки.

Проаналізовано функції та особливості музейних установ. У вітчизняному та зарубіжному музеєзнавстві основоположними функціями, які визначають специфіку музейної діяльності, місце і роль музею в суспільстві й культурі, традиційно вважаються функція документування, функція освіти та виховання, функція організації вільного часу. Сутність першої з них полягає в тому, що музей виявляє і відбирає об’єкти природи та створені людиною предмети, які стають знаком і символом конкретної події чи явища. Ця притаманна музейному предмету властивість відображати дійсність ще повніше розкривається в процесі вивчення та наукового опису предмета. Тим часом як функція освіти й виховання ґрунтується на інформативних властивостях музейного предмета, тобто вона зумовлена пізнавальними та культурними запитами суспільства і здійснюється в різних формах експозиційної та культурно-освітньої роботи музеїв. Музеї мають багато особливостей і специфічних рис, які зумовлюють їх наукові, культурно-освітні функції і зближують з відповідними закладами. Найголовніша особливість музеїв полягає в тому, що вони збирають, вивчають та експонують першоджерела або оригінали, тобто пам’ятки, які безпосередньо пов’язані з розвитком природи, життям людського суспільства.

У ході дослідження було описано проведення науково-дослідних робіт у музеях. Насамперед, це організація і проведення власних історичних наукових досліджень; наукове опрацювання музейних предметів, що зберігаються в фондах; проведення музеєзнавчих наукових досліджень із музейної діяльності, а також із проблем побудови і підвищення ефективності музейної експозиції; наукове опрацювання зібраних матеріалів; здійснення пошуку і зібрання історичних джерел (документів, фото, речових пам’яток). Особлива увага приділяється розробці методичних посібників та рекомендацій, що розкривають зміст і форми тих чи інших напрямків музейної роботи. Безумовно, одним із головних напрямів науково-дослідної роботи в музеях є створення музейної експозиції, її побудова та підвищення ефективності.

Подано інформацію про Національний науково-природничий музей НАН України та його структуру. Музей є широко відомим у державі та далеко за її межами і виконує значну роль щодо формування сучасних уявлень про природу, про проблеми взаємин людини з навколишнім середовищем; естетичного виховання молоді. Співробітники Музею проводять велику дослідну роботу, пов’язану з актуальними проблемами палеонтології, зоології, геології, ботаніки та археології. Значення та величезна популярність серед фахівців обумовлені науковим характером його експозицій, широким застосуванням художнього оформлення, яке вперше було впроваджено в практику природознавчих музеїв України.

Досліджено експонати Музею та подано їх коротку характеристику. Експозиція Музею, для побудови якої використовуються такі методи показу, як систематичний, комплексно-тематичний та ансамблевий, покликана показати історію розвитку світової культури з часу виникнення людства до сучасності, але особливу увагу зосередити на українській культурі та її співвідношення із світовими тенденціями культурного розвитку. Експонати Музею мають велике значення у підготовці екскурсій та тематичних виставок, створенні експозицій, проведенні експедицій, уроків за шкільною програмою з ботаніки та зоології. Саме завдяки дослідженню експонатів відбувається підготовка студентів, аспірантів. Матеріали з Музею постійно експонуються на Міжнародних виставках у Європі. Важко переоцінити роль експонатів Музею при вивченні археології, ботаніки, геології та палеонтології. У дослідників рідного краю виховується почуття гордості за свої знахідки, палке бажання поповнити Музей новими експонатами.

Визначено напрями діяльності установи. Загалом це інформаційна, освітньо-виховна діяльність, спрямована на підвищення інтересів громадськості до минулого та сучасності своєї країни, експозиційна, виставкова, фондова діяльність, яка здійснюється з метою формування фондів Музею, забезпечення збереження музейних предметів і колекцій.

Розглянуто внесок Музею в науку та освіту України. Музей бере участь в організації освітнього проекту «Світ музею для школярів», проводить експедиції, взяти участь в яких може кожен охочий. Музей є базою для підготовки студентів провідних вузів України. Щороку Музей відвідують академіки, доктори наук, професори з усієї України, щоб почерпати матеріал для наукових робіт. Діяльність Музею як репрезентанта культурних цінностей спрямована на формування і поширення знань, збереження пам’яті нації, підвищення рівня знань про минуле і сьогодення, що підтверджує його надзвичайно важливу роль для країни.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?